pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
33 km file
normaal
trend stijgend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Veelgestelde vragen over afhandeltijd


Wat is de 'verwachte afhandeltijd' in de verkeersinformatie van het Verkeerscentrum?
Hoe wordt de verwachte afhandeltijd bepaald?
Hoe precies is de inschatting van de verwachte afhandeltijd?
 

 

 

Wat is de 'verwachte afhandeltijd' in de verkeersinformatie van het Verkeerscentrum?


takeling van een auto op de snelweg door een FAST-voertuig

Het Verkeerscentrum is als wegbeheerder nauw betrokken bij de afhandeling van incidenten op de Vlaamse snelwegen. Voor elk ongeval, defect of brandend voertuig maken de verkeersleiders in de controlezaal een inschatting van de tijd die de hulpdiensten wellicht nodig zullen hebben om het incident (voort) af te handelen en de snelweg weer volledig vrij te maken.

De verwachte afhandeltijd is dus de tijd tussen het huidige tijdstip (nu) en het verwachte einde van het incident (weg is vrij). Zo krijgt u als weggebruiker een idee van de duur van het incident waardoor u uw verplaatsingen (route en/of moment van vertrek) beter kan plannen.
 

Het Verkeerscentrum publiceert de verwachte afhandeltijden in zijn verkeersinformatie en biedt die data ook aan in digitaal formaat (Datex II) waardoor ge├»nteresseerde service providers ze vrij kunnen gebruiken in hun routeplanners bijvoorbeeld. Toegang naar Datex II feed Verkeerscentrum link naar externe website
 

 

 

Hoe wordt de verwachte afhandeltijd bepaald?


De inschatting van de verwachte afhandeltijd steunt op 3 pijlers:

  • statistische incidentdata uit het verleden,
  • de beschikbare informatie over het incident (via camerabeelden of politie ter plaatse),
  • de ervaring van de verkeersleider.

De statistische data geven de verkeersleiders een idee van de meest gangbare afhandeltijd op dat tijdstip voor dat type incident met die specifieke kenmerken: bv. afhandeltijd van een ongeval op een werkdag om 10u = 45 min. Op basis van wat ze te weten komen en hun ervaring met eerdere incidenten zullen ze die tijd verhogen of verlagen. Als er helemaal geen informatie beschikbaar is, volgen de verkeersleiders de statistische afhandeltijd.

De verkeersleiders streven ernaar om 10 minuten na de melding van het incident een eerste tijdsinschatting te communiceren. Ze blijven het incidentmanagement vervolgens nauw opvolgen en ze zullen de verwachte afhandeltijd (meermaals) actualiseren als dat nodig blijkt uit nieuwe informatie van de hulpdiensten op het terrein.
 

 

 

Hoe precies is de inschatting van de verwachte afhandeltijd?

 

De verwachte afhandeltijd is een indicatie, geen exacte wetenschap. Daarom hanteren we tijdsvensters: < 30 min, < 1uur, > 1 uur en > 2 uur. Er zijn immers heel wat onzekere factoren die een precieze inschatting bemoeilijken. Zo is niet altijd alle info onmiddellijk beschikbaar: zijn de betrokken voertuigen nog rijvaardig? Is er een dodelijk slachtoffer en moet het parket ter plaatse komen? De afhandeltijd kan ook evolueren door complicaties: blijkt de takeling van een voertuig plots toch complexer dan eerst gedacht? Moeten er extra middelen aangerukt worden om een verloren lading weg te halen of een beschadigd wegdek te herstellen? Het kan dus gebeuren dat een incident dat eerst <30 min ingeschat werd, uiteindelijk 1 uur duurt. Een gepubliceerde “verwachte” afhandeltijd is dus zeker geen “gegarandeerde” afhandeltijd.
 

 

laatste update: 13/03/2019

 

terug naar overzicht  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring