pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
1 km file
relatief weinig
trend stabiel
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Veelgestelde vragen over verkeersmodellen


Welke strategische verkeersmodellen gebruikt het Verkeerscentrum?
Hoe zijn de strategische verkeersmodellen opgebouwd?

 

 
Welke strategische verkeersmodellen gebruikt het Verkeerscentrum?

 • Provinciale verkeersmodellen
 • Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

 

Provinciale verkeersmodellen

De provinciale verkeersmodellen zijn statische, multimodale en geaggregeerde verkeersmodellen. Ze beschrijven de mobiliteit van het personenverkeer - rekening houdend met het vrachtverkeer - aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, het volledige multimodale vervoersaanbod, de aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen en de invloed hiervan op de modale keuze en trajectkeuze voor alle verplaatsingen.


Er zijn 5 provinciale verkeersmodellen. Elk provinciaal verkeersmodel heeft telkens ongeveer een provincie als studiegebied en geeft resultaten op uurbasis. Standaard worden de ochtendspits (8-9u) en de avondspits (17-18u) doorgerekend. Versie 3.6.1 heeft 4 bijkomende standaard modelperiodes: 7-8u, 12-13u, 15-16u en 16-17u.

De provinciale verkeersmodellen modelleren een basistoestand voor een bepaald jaar (2009 in versie 3.6.1). Daarnaast is er een toekomstscenario Business-As-Usual (BAU) ontwikkeld voor het jaar 2020. Het toekomstscenario houdt rekening met de verwachte ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen voor 2020 op basis van beslist beleid.

      
Volgende vervoerswijzen worden beschouwd: personenauto (bestuurder, passagier), openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietser, voetganger). De opgenomen vrachtwagenstromen zijn afkomstig van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen. 

Hoe zijn de provinciale verkeersmodellen opgebouwd?


 

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

     
Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen is een statisch, multimodaal en geaggregeerd verkeersmodel. Het studiegebied is Vlaanderen. Het brengt de grote nationale én internationale goederenstromen in kaart voor de vervoerwijzen weg, spoor, binnenvaart en intermodaal vervoer. Het heeft standaard 2 modelperiodes: kalenderjaar en etmaal.
 

Hoe is het vrachtmodel opgebouwd?


 

 
Hoe zijn de strategische verkeersmodellen opgebouwd?

 • Provinciale verkeersmodellen
 • Strategisch vrachtmodel Vlaanderen


Opbouw provinciale verkeersmodellen

Een provinciaal verkeersmodel bestaat uit vijf stappen:

 • Tripgeneratie (en tijdstipverdeling): voor de beschouwde tijdsperiode berekenen hoeveel verplaatsingen er in iedere zone vertrekken en aankomen.
              > BASMAT-module
 • Tripdistributie: de globale verplaatsingen per zone verdelen over alle herkomsten en bestemmingen. Resultaat: globale verplaatsingsmatrices of herkomstbestemmingsmatrices (HB-matrices).
              > BASMAT-module
 • Vervoerwijzekeuze: de HB-matrices opdelen in verplaatsingsmatrices per vervoersmodus (auto, fiets, te voet en openbaar vervoer) in functie van de aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen.
              > Multimodaal verkeersModel (MM)
 • Kalibratie: de HB-matrices voor de modi auto en openbaar vervoer kalibreren in functie van de beschikbare tellingen. Resultaat: gekalibreerde verplaatsingsmatrices voor het autoverkeer en het openbaar vervoer.
              > Multimodaal verkeersModel (MM)
 • Toedeling of routekeuze: de resulterende HB-matrices toedelen voor de verschillende vervoersmodi, met uitzondering van fiets en te voet. Resultaat: toegedeelde netwerken met de belastingen voor het privé vervoer (auto en vrachtwagens) en het openbaar vervoer (trein, tram en bus).
              > Multimodaal verkeersModel (MM)

 

De BASMAT-module berekent de gewenste vraagmatrices per motief voor alle relevante modelperiodes. De vervoerwijzekeuze, de kalibratie en routekeuze gebeuren in het Multimodale verkeersModel (MM). 

 

Onderstaande rapporten beschrijven de opbouw van de meest recente versies van de provinciale verkeersmodellen:

      Versie 3.4    

      Versie 3.5 

      Versie 3.6    

      Versie 4 (in ontwikkeling)

Validatie

Vooraleer een nieuwe versie van de provinciale verkeersmodellen wordt ingezet voor doorrekeningen, wordt ze gevalideerd. Hierbij wordt onderzocht of de basisresultaten overeenstemmen met de gebruikte parameters en geldende inzichten over het mobiliteitsgedrag. Voor versie 3.6.1 zijn er specifieke testen gebeurd waarmee werd aangetoond dat de provinciale verkeersmodellen logisch en betrouwbaar reageren op bepaalde wijzigingen.


Opbouw strategisch vrachtmodel Vlaanderen  


Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen bestaat uit zeven stappen:

 • Tripgeneratie: voor een volledig jaar berekenen hoeveel goederen er in iedere zone vertrekken (geproduceerd worden) en aankomen.
 • Tripdistributie: de globale goederenstromen per zone verdelen over alle herkomsten en bestemmingen. Resultaat: globale herkomstbestemmingsmatrices (HB-matrices) van de goederenstromen.
 • Vervoerwijzekeuze: in functie van de aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen (vrachtwagen, spoor, binnenvaart) opdelen van de HB-matrices in matrices per vervoersmodus. Deze HB-matrices op jaarbasis worden vervolgens omgezet naar HB-matrices op dagbasis.
 • Desaggregatie van de HB-matrices: HB-matrices per vervoersmodus opsplitsen naar de fijnere zonering die vanaf deze stap gehanteerd wordt.
 • Voertuigmodel: omzetten van de goederenstromen in tonnen naar voertuigen (vrachtwagens, treinen, schepen).
 • Kalibratie: kalibreren van de HB-matrices per voertuigtype in functie van de beschikbare tellingen op dagbasis. Resultaat: gekalibreerde matrices voor de goederenstromen voor het vervoer over de weg, het spoor en via de binnenvaart.
 • Toedeling of routekeuze: toedelen van de resulterende HB-matrices aan het netwerk. Resultaat: toegedeelde netwerken met de belastingen voor het goederenvervoer over de weg, via de binnenvaart en via het spoor.

      De resulterende vrachtwagenmatrices op etmaalbasis worden tot slot in een aparte stap
      gedesaggregeerd om vrachtwagenmatrices op uurbasis te bekomen voor de 5
      provinciale verkeersmodellen.


Onderstaande rapporten beschrijven de opbouw van de meest recente versies van het vrachtmodel:

 

 

  

laatste update: 16/10/2015

 


terug naar overzicht veelgestelde vragen


 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring