pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
0 km file
relatief weinig
trend stabiel
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Skaldenbrug over R4 Gent open voor verkeer [27-10-09]

Op donderdag 15 oktober is de Skaldenbrug opengesteld voor het verkeer. De brug ligt over de J. Kennedylaan (R4 Oost) in de Gentse haven. De aanleg van het nieuwe knooppunt waar de brug deel van uitmaakt, kadert in de omvorming van de R4 Oost en R4 West tot primaire wegen. Op termijn moeten alle gelijkgrondse kruispunten langs de R4 Oost en West verdwijnen of omgevormd worden.

Het nieuwe knooppunt is goed nieuws voor het nabijgelegen bedrijventerrein Skaldenpark. Door de komst van het knooppunt krijgen de bedrijven een vlottere en veiligere ontsluiting naar de R4. Ook het doorgaand verkeer heeft baat bij het nieuwe complex. Door de komst van de brug verdwijnt een kruispunt met lichten. Dat zal de vlotte doorstroming op de R4 bevorderen.

Het nieuwe knooppunt is een Hollands complex: de op- en afritten naar de brug lopen niet in een boog, maar evenwijdig met de R4. Voor de brug waren vijf overspanningen nodig: één over het huidige spoor, één over het nog aan te leggen spoor, twee om beide rijrichtingen van de R4 te overbruggen en één over de toegangsweg naar het havenbedrijf. In totaal waren 135 brugliggers, 27 per overspanning, nodig om de brug te bouwen.

De werkzaamheden zijn gefaseerd aangepakt zodat de R4 steeds open kon blijven voor het verkeer, zij het met een capaciteit van één rijstrook per richting. Ondanks deze beperkte capaciteit is de verwachte grote verkeershinder uit gebleven. De omleidingsborden langs de snelwegen die een alternatief op grotere afstand boden, hebben daar ook toe bijgedragen.
gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring