pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
85 km file
relatief veel
trend dalend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Nieuwe dynamische signalisatie in gebruik op E40 richting Brussel [13-10-11]

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de voorbije maanden op de E40 tussen Drongen en Wetteren richting Brussel heel wat inspanningen geleverd om er installaties voor dynamisch verkeersmanagement te realiseren. Er zijn nieuwe portieken, rijstrooksignalisatieborden, camera’s, meetlussen en een galgpaal met informatiebord ge´nstalleerd. Op woensdag 12 oktober is de volledige installatie in dienst genomen door het Vlaams Verkeerscentrum.

 

Dynamisch verkeersbeheer

De versnelde uitbouw van dynamisch verkeersmanagement (DVM) op autosnelwegen staat hoog op het prioriteitenlijstje van minister Hilde Crevits. In 2011 wordt er voor ruim 30 miljoen euro ge´nvesteerd in DVM.  DVM-infrastructuur maakt het mogelijk om verkeersstromen verstandig te ‘geleiden’ en omvat zowel systemen voor detectie als systemen om het verkeer te sturen. De detectielaag, zoals meetlussen in het wegdek en verkeerscamera’s, moeten ervoor zorgen dat de verkeersstroom realtime in beeld kan worden gebracht in het verkeerscentrum. De dynamische informatieborden maken het mogelijk weggebruikers tijdig te informeren (over hindernissen en incidenten) en aan te sturen (alternatief routeadvies).

 

Extra DVM-uitrusting op de E40 richting Brussel

Op het traject Drongen-Wetteren is voor 5,3 miljoen euro ge´nvesteerd in nieuwe installaties voor dynamisch verkeersmanagement. Er zijn 21 portieken geplaatst voor in totaal 66 rijstrooksignalisatieborden. Die maken het mogelijk om bij druk verkeer van de kust naar Brussel de doorstroming te verbeteren aan de hand van snelheidsharmonisatie (zoals het "blokrijden" voorheen). Met de borden kan een aangepaste maximumsnelheid opgelegd worden of kunnen rijstroken afgesloten worden. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Er is ook een dynamisch informatiebord geplaatst in de zijberm ter hoogte van afrit Wetteren. De aansturing van de borden gebeurt vanuit het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen. Om een degelijke detectie te kunnen garanderen, zijn 20 bijkomende camera’s geplaatst en 21 extra locaties met meetlussen uitgerust.

 

 

Eerdere berichtgeving:
------------------------------------------------------------------------------------------------------

E40 - Laatste drie RSS-portieken in reeks van 21 geplaatst in regio Gent [31-08-11]

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst in de nacht van 31 augustus op 1 september drie portieken op de E40 tussen afrit Drongen en Sint-Denijs-Westrem. Het verkeer ondervindt ÚÚn nacht hinder. Het gaat om de laatste drie portieken in een reeks van 21 met rijstrooksignalisatie. Die helpen het verkeer van de kust naar Brussel vanaf eind september dynamisch te sturen.

 

Het verkeer moet gedurende de nacht van 31 augustus op 1 september vanaf 22 uur over ÚÚn rijstrook in de richting van Brussel. Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, wordt tijdens de plaatsing de snelweg ook afgesloten voor een vijftiental minuten per portiek. Net om die hinder maximaal in te perken, werkt de aannemer bewust ’s nachts.

 

De drie portieken zijn de laatste in een reeks van maar liefst 21, die het agentschap laat plaatsen tussen Drongen en Wetteren op de E40. In juni en juli installeerde de aannemer eerder al 18 portieken. De 21 portieken zijn goed voor in totaal 66 rijstrooksignalisatieborden. Na de plaatsing volgt een aantal noodzakelijke configuratietesten. Het opzet is om het systeem vanaf eind september in gebruik te nemen door het Vlaams Verkeerscentrum. 

 

Het plaatsen van deze signalisatie past in een algemene uitbouw van systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) op de Vlaamse hoofdwegen. DVM-infrastructuur kent in hoofdzaak twee types van signalisatie. Dynamische informatieborden - geplaatst boven de snelweg - maken het mogelijk weggebruikers tijdig te informeren (over bijvoorbeeld hindernissen, incidenten en alternatief routeadvies). In de regio Gent zijn deze borden in gebruik sinds 2009. Rijstrooksignalisatieborden worden dan weer gebruikt om het verkeer per rijstrook dynamisch te sturen. Zo helpen ze de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te verhogen.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

E40 - Nieuwe dynamische signalisatie tussen Drongen en Wetteren [28-06-11]

 

Tijdens volgende nachten zullen 18 portieken en bijhorende signalisatieborden geplaatst worden op de E40 Oostende-Brussel tussen Drongen en Wetteren:

maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 juni en dinsdag 5 juli.

Tijdens het plaatsen van de portieken, zal het verkeer richting Brussel slechts ÚÚn rijstrook ter beschikking hebben. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal de snelweg ook een paar keer per nacht gedurende een kwartier volledig afgesloten worden voor het verkeer. Hou rekening met tijdelijke hinder.

 

Achtergrondinfo

Dynamische borden voor een betere doorstroming

van het verkeer op de E40 van de kust naar Brussel

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits investeert zwaar in dynamisch verkeersmanagement. Daarom zal er 5,3 miljoen euro ge´nvesteerd worden in het plaatsen van portieken en dynamische signalisatieborden op de E40 richting Brussel tussen Drongen en Wetteren. Er worden 21 portieken geplaatst voor in totaal 66 rijstrooksignalisatie-borden en 1 galgpaal met een dynamisch informatiebord ter hoogte van de afrit Wetteren. De nieuwe infrastructuur zal de doorstroming op het traject bevorderen en de verkeersveiligheid verhogen. De werken worden ’s nachts uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

 

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

De versnelde uitbouw van dynamisch verkeersbeheer op de autosnelwegen staat hoog op het prioriteitenlijstje van minister Hilde Crevits. In 2011 wordt er voor ruim 30 miljoen euro ge´nvesteerd. In 2007 was dit slechts 4,5 miljoen euro.

 

Het plaatsen van deze dynamische signalisatie past in een algemene uitbouw van verkeersmanagementsystemen op de Vlaamse hoofdwegen. DVM-infrastructuur maakt het mogelijk om verkeersstromen verstandig te ‘geleiden’ en omvat zowel systemen voor detectie als systemen om het verkeer te sturen. De detectielaag, zoals meetlussen in het wegdek en verkeerscamera’s, moeten ervoor zorgen dat de verkeersstroom realtime in beeld kan worden gebracht in een verkeerscentrum. De dynamische informatieborden maken het mogelijk weggebruikers tijdig te informeren (over bijvoorbeeld hindernissen, incidenten en alternatief routeadvies) en aan te sturen.

 

Minister Hilde Crevits: “Met het oog op een betere en veiligere verkeerssturing wordt er versneld ge´nvesteerd in dynamisch verkeersmanagement. Op deze manier wil ik de wegen slim maken. Deze technologische innovaties moeten het mobiliteitsgedrag van de weggebruikers be´nvloeden. De nieuwe borden zullen de weggebruiker informeren over ongevallen, obstakels, files en werkzaamheden. Op de panelen zullen ook meer complexe boodschappen verschijnen over omleidingen, informatie over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet bij publiekstrekkende evenementen in het stedelijk gebied, enz. Via het verzamelen van verkeersgegevens worden ook steeds meer accurate diensten aan de weggebruikers aangeboden. Daardoor zorgen we niet alleen voor een efficiŰnte inzet van het individuele personenvervoer, maar spelen we ook in op een van de hoofdbekommernissen van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, nl. het verhogen van de verkeersveiligheid en een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Ik kan het belang van intelligente verkeerssystemen voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen dan ook niet genoeg onderstrepen.”

 

Extra DVM-uitrusting op de E40 richting Brussel

Op het traject Drongen-Wetteren komen vooral dynamische rijstrooksignalisatieborden. Die maken het mogelijk om bij druk verkeer van de kust naar Brussel de doorstroming te verbeteren aan de hand van snelheidsharmonisatie. Met de borden kan een aangepaste maximumsnelheid opgelegd worden of kunnen rijstroken afgesloten worden. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

 

In totaal komen er 21 portieken met 66 rijstrooksignalisatieborden. Er wordt ook een dynamisch informatiebord geplaatst in de zijberm ter hoogte van de afrit Wetteren. De aansturing van de borden gebeurt vanuit het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen. Om een degelijke detectie te garanderen, worden 20 bijkomende camera’s geplaatst en 21 extra locaties met meetlussen uitgerust. De DVM-uitbouw op dit traject is goed voor een investering van 5,3 miljoen euro.

 

Uitvoering werkzaamheden

Dit voorjaar zijn al heel wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van de nodige nutsvoorzieningen, het uitbreiden van het communicatienetwerk, het aanleggen van de extra meetlussen en het voorzien van de bijkomende camera’s. In juni en juli worden tijdens enkele nachten 18 portieken en bijhorende signalisatieborden geplaatst. De plaatsing van de 3 resterende portieken is gepland voor eind augustus. Na de plaatsing moet nog configuratiewerk gebeuren samen met het Vlaams Verkeerscentrum.
 

De installatie zal pas in oktober in gebruik worden genomen.
 

Hinder voor weggebruikers

Om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens het plaatsen van de portieken, zal het verkeer slechts ÚÚn rijstrook ter beschikking hebben. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal de snelweg ook een paar keer per nacht een kwartier afgesloten worden voor het verkeer.

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring