pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
95 km file
relatief veel
trend dalend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Eerste spitsstrook in Vlaanderen opengesteld op E313 richting Luik [28-09-11]

 

Sinds woensdag 28 september, 15u is de spitstrook op de E313 richting Luik gebruiksklaar. Het gaat om de spitsstrook op de E313 tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313/E34 in Ranst. De spitsstrook moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de avondspits vlotter verloopt. Ze zorgt voor extra capaciteit en voor een betere doorstroming van het verkeer. Via dynamische borden zal de weggebruiker weten of de spitsstrook al dan niet open is gesteld. Het Vlaamse Verkeerscentrum schat dat de files door de ingebruikname tot een kwart kunnen verminderen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste in het voorjaar 2010 om de spitsstrook langs de E313 aan te leggen. Er is 6,7 miljoen euro geïnvesteerd in aanpassingen van de autoweg en de aankoop en de installatie van dynamische verkeersborden.

 

Pechstrook wordt spitsstrook

De E313 tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing in Ranst raakt, zeker tijdens de avondspits, erg verzadigd. Met lange wachttijden tot gevolg. Die piekmomenten veroorzaken ook hinder op de ring rond Antwerpen zelf. De E313 tussen de ring en Ranst telt drie rijstroken en een pechstrook. Voortaan wordt de pechstrook tijdens de avondspits een spitsstrook, een vierde rijstrook dus. Met de aanleg van de spitsstrook wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een deel van het fileleed wegnemen. Een extra rijstrook genereert immers meer capaciteit. Het verkeer zal tijdens piekmomenten over de pech-/spitsstrook mogen rijden. Rijstrooksignalisatieborden geven aan wanneer weggebruikers de spitsstrook mogen gebruiken. Het Vlaams Verkeerscentrum staat in voor de aansturing van die borden. Bij pech kunnen de weggebruikers op pechhavens terecht.

 

Twee fases

In een eerste fase, vanaf woensdag 28 september, worden 7 vaste en 4 mobiele portieken met rijstrooksignalisatie en 15 bijkomende camera’s in gebruik genomen. Deze apparatuur maakt het mogelijk de spitsstrook in zijn geheel te openen of te sluiten. De spitsstrook zal in principe elke werkdag (met uitzondering van officiële feestdagen) opengesteld worden tijdens vaste tijdsvensters van 15u tot 20u. Dit omdat de verkeersvraag op de E 313 het grootst is in de avondspits. In de regel zal er gewerkt worden volgens deze vaste tijdstippen, maar dit neemt niet weg dat om organisatorische, technische of veiligheidsredenen kan worden besloten om de spitsstrook op bepaalde dagen niet te openen. De spitsstrook kan in uitzonderlijke omstandigheden buiten deze tijdsvensters opengesteld worden, zoals bij ongevallen. In dat geval moet de wegpolitie de spitsstrook wel eerst vrijgeven voor het Vlaams Verkeerscentrum.

 

In een tweede fase, vanaf begin november, worden nog eens 8 bijkomende vaste portieken in gebruik genomen. De apparatuur maakt het mogelijk om het verkeer dynamisch te sturen. De variabele rijstrooksignalisatieborden kunnen dan ingezet worden om snelheidsregimes aan te sturen in functie van de verkeersintensiteit.

 

Wat zie je?

Groene pijl boven spitsstrook: spitstrook open.

Rood Kruis boven spitsstrook : spitsstrook gesloten.

Schuine gele pijl naar links of rechts : rijstrook ontruimen in de richting die de pijl aangeeft.

Gele pijl naar rechts met onderschrift "afrit": toelating om de afrit te nemen.

 

Evaluatie

Na de ingebruikname volgt onmiddellijk een eerste evaluatie. Na het ingaan van de tweede fase volgt de verzameling van data voor evaluatie en analyse. Tijdens deze tweede evaluatie- en analyseperiode van minimaal 6 maanden zal onder andere onderzocht worden welk effect de spitsstrook heeft op files en op het gedrag en het verplaatsingspatroon van de weggebruikers.

 

Welke werken zijn er gebeurd om de spitsstrook langs de E313 aan te leggen?

Een spitsstrook aanleggen vergt heel wat meer dan louter de belijning aanpassen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de fundering vernieuwd en de invoegstrook verlengd voor het verkeer, dat vanuit Wommelgem de snelweg op wil. Dat betekende dat plaatselijk de geluidsschermen aangepast moesten worden. Op bepaalde stroken is de rijbaan verbreed, onder meer door de middenberm in te dijken. Ten slotte zijn er dynamische verkeersborden boven elke rijstrook van de autoweg geplaatst. De totale kostprijs van alle werkzaamheden bedraagt 6,7 miljoen euro.

 Eerdere berichtgeving ivm de aanleg van de spitsstrook:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
E313 - 's Nachts + zaterdag hinder Antwerpen-Oost - Ranst [update 20-09-11]

Gedurende enkele nachten en op zaterdag overdag wordt de spitsstrook op de E313 Antwerpen-Luik verder afgewerkt. Er worden rijstrooksignalisatieborden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht.

Om de hinder voor het verkeer te beperken, vinden de werken 's nachts en tijdens het weekend plaats. Desondanks moet men rekening houden met mogelijk oplopende vertragingen!

 

Gewijzigde verkeerssituatie
- donderdagnacht van 15 op 16 september

         van 21u tot 6u:
         E313 richting Luik tussen Antwerpen-Oost en Parking Ranst

         alle verkeer over één rijstrook

- zaterdag 17 september

         van 7u tot 13u:

         E313 richting Antwerpen tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost
         plaatselijk is de linkerrijstrook afgesloten


- dinsdagnacht van 20 op 21 september

  woensdagnacht van 21 op 22 september

  donderdagnacht van 22 op 23 september

         vanaf 21u30:
         E313 richting Luik tussen Antwerpen-Oost en Parking Ranst

         alle verkeer plaatselijk over één rijstrook

         UPDATE: donderdagnacht is ook de oprit vanop de Singel naar E313 afgesloten

- vrijdagnacht van 23 op 24 september en zaterdag de hele dag

        van 20u tot 23u:
        op de aansluitingslussen van de Antwerpse ring naar de E313 
        verkeer telkens over één rijstrook
 
        van 23u tot zaterdag 24 september, 20u:

        de aansluitingslus van de Antwerpse ring vanuit het zuiden naar de E313

        AFGESLOTEN

        Omleiding: verder rijden tot afrit 1 Merksem, draaien en terug de ring op.

                

        op de aansluitingslus van de Antwerpse ring vanuit het noorden naar de E313

        verkeer over één rijstrook

- maandagnacht van 26 op 27 september

  woensdagnacht van 28 op 29 september
         van 22u tot 6u:
         E313 richting Luik ter hoogte van Ranst

         alle verkeer over één rijstrook


Verwachte hinder
Tijdens de nachten wordt hinder verwacht. Op zaterdag 24 september wordt enstige hinder verwacht, met mogelijk files op de Antwerpse ring. Ook op de lokale wegen in de omgeving kan verkeershinder door sluipverkeer ontstaan.

Raadpleeg steeds de actuele verkeersinfo en reistijden voor vertrek. Vermijd indien mogelijk deze omgeving en rij om op langere afstand.
Eerdere berichtgeving:
----------------------------------------------------------------------
E313 - Spitsstrook op E313 gebruiksklaar eind september [update 12-09-11]

De grondwerken voor de aanleg van de spitstrook zijn vanaf 3 september volledig klaar. Vervolgens start het Agentschap Wegen en Verkeer met de laatste fase nodig voor de indienstname van de spitsstrook: de installatie van rijstrooksignalisatieborden. Tot november worden vijftien portieken met rijstrook-signalisatieborden geplaatst. Eind september is een eerste groep borden gebruiksklaar en kan het verkeer over de spitsstrook.


Grondwerken E313 achter de rug 

Sinds 30 juni maakt het agentschap werk van de opwaardering van de pechstrook. Die moet immers sterk genoeg gefundeerd zijn om op piekmomenten te gebruiken als vierde rijstrook – of spitsstrook. Vanaf 3 september zijn deze grondwerken volledig afgerond. Het verkeer op de E313 kan dus opnieuw over drie, reguliere rijstroken. UPDATE: De oprit vanop de Singel is opnieuw open sinds maandag 12 september, 14u. 
 

Rijstrooksignalisatieborden

Om de spitsstrook gebruiksklaar te krijgen, moeten er nog dynamische verkeersborden boven de rijstroken geplaatst worden. Die geven onder meer aan wanneer automobilisten over de spitsstrook kunnen rijden. Die borden hebben echter een ruimer doel en helpen mee het verkeer dynamisch te sturen. De rijbaan richting Antwerpen werd eerder al uitgerust met dezelfde borden. Op de strook tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing in Ranst komen er nu 15 portieken met telkens 4 of 5 rijstrooksignalisatieborden, een per rijstrook. Naast het plaatsen van deze portieken en borden worden bekabelingswerken uitgevoerd, camera’s geplaatst, aangesloten en getest, en detectielussen geslepen en getest. Deze ingrepen gebeuren in de loop van september en oktober.

 

Tot eind september blijft de spitsstrook gesloten

Tot eind september moet het verkeer richting Luik nog over drie rijstroken. Om misverstanden te vermijden, blijft de pechstrook tot dan afgesloten met signalisatie. Het is immers té onveilig om de spitsstrook open te stellen, zonder de noodzakelijke rijstrooksignalisatieborden. In geval van calamiteiten is er immers geen mogelijkheid om de pechstrook (bijvoorbeeld met een rood kruis) opnieuw af te sluiten voor het verkeer.

 

Vanaf eind september zullen de noodzakelijke portieken met rijstrooksignalisatieborden en automatische incidentdetectiecamera’s geplaatst zijn om de spitsstrook in gebruik te nemen. In oktober plaatst de aannemer nog een tweede reeks portieken met rijstrooksignalisatieborden. Met deze uitbreiding kunnen ook dynamische snelheidsaanduidingen weergegeven worden in functie van de verkeersdrukte.


 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring