pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
0 km file
relatief weinig
trend stabiel
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Minister Crevits kondigt aanleg twee nieuwe spitsstroken aan [14-06-12]
 

De volgende jaren komen er twee spitsstroken bij op de autosnelwegen in Vlaanderen. Dat

heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits na een haalbaarheids
studie beslist. De nieuwe spitsstroken komen op de E19 van Antwerpen-Noord tot St.-Job-in-

‘t-Goor en op de E40 van Sterrebeek tot Holsbeek. Intussen blijkt dat de eerste spitsstrook

in Vlaanderen langs de E313 tussen de ring en Ranst het gewenste effect heeft. Het aantal

voertuigverliesuren op de buitenring is met 25 procent gedaald. Globaal gezien is het

verkeer op de autosnelwegen in Vlaanderen in 2011 licht toegenomen, met 1,8 procent.

Dat blijkt uit het tweede Verkeersindicatorenrapport.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Het aantal verplaatsingen blijft toenemen. Om files te vermijden kunnen er verschillende maatregelen worden genomen. Één er van is de aanleg van spitsstroken. De eerste spitsstrook levert positieve effecten op. De aanleg van twee nieuwe spitsstroken in meest filegevoelige regio’s van Vlaanderen zal zorgen voor een vlottere mobiliteit in de regio’s Antwerpen en Brussel.“

Tweede rapport verkeersindicatoren

Uit het tweede rapport blijkt dat op jaarbasis het verkeer op de Vlaamse snelwegen in 2011 licht is toegenomen ten opzichte van 2010. Op werkdagen buiten de schoolvakanties bedraagt de toename voor het globale snelwegennet:
      • +1,6% voor het niet-vrachtverkeer
      • +2,6% voor het vrachtverkeer
      • +1,8% in totaal

De stijgende trend doet zich voor op nagenoeg alle snelwegen, maar is vooral geconcentreerd in het voor- en najaar 2011. Globaal gezien doen zich in 2011 geen noemenswaardige verschuivingen voor in vergelijking met de indicatoren voor 2010. De verkeersvolumes in 2011 bevestigen het beeld uit het eerste rapport.

Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden over de files. De files tijdens de ochtendspits blijven in 2011, net zoals in 2010, zwaarder dan de files tijdens de avondspits. De 10 langste files in 2011 deden zich allemaal voor tijdens de ochtendspits en worden gekenmerkt door regendagen met uitzonderlijk veel verkeersongevallen.


De ochtendfiles regio Antwerpen blijven eerder op het niveau van 2010. De grootste stijging in 2011 doet zich voor tijdens de avondspits in de regio Antwerpen. Hierdoor evenaart, op dagbasis, de filezwaarte regio Antwerpen deze van regio Brussel. Het effect van de spitsstrook is nog niet meegerekend, omdat die pas in het najaar van 2011 in gebruik is genomen.


De regio Brussel vertoont ten opzichte van 2010 zelfs een daling van de filezwaarte tijdens de avondspits. Een meer gedetailleerde analyse van de filezwaarte voor de individuele wegen leert dat de evolutie van de globale filezwaarte 2011 ten opzichte van 2010 in sterke mate wordt verstoord door de talrijke ingrijpende wegenwerken in zowel 2010 als 2011 waardoor de autonome trend nog nauwelijks te onderscheiden valt.


Spitsstrook E313: 25% minder voertuigverliesuren op de buitenring naar de E313
In het najaar van 2011 werd de eerste spitsstrook op de E313 tussen de R1 en Ranst richting Luik in gebruik genomen. Deze spitsstrook is een pechstrook die tijdelijk beschikbaar wordt gesteld voor het verkeer. Deze rijstrook is enkel op weekdagen open voor het verkeer tussen 15u en 20u.


Om de spitsstrook van de E313 te evalueren werd een referentieperiode van 6 maanden (november 2001 – april 2012) tegenover dezelfde periode een jaar eerder genomen.

Er zijn verschillende vaststellingen:
- De reistijd vermindert gemiddeld met 12 minuten, voornamelijk op het traject E17-R1.
- De filelengte is afgenomen met 30 tot 45 minuten tijdens de avondspits (voornamelijk op het traject E17-R1 buitenring).
- De voertuigverliesuren op de Antwerpse buitenring naar de E313 zijn zoals ingeschat voor de start, effectief met 25% afgenomen.
- Globaal gezien is de drukte op de E313 toegenomen t.o.v. de referentieperiode, zowel op de momenten dat de spitsstrook wordt opengesteld als daarbuiten. Het gaat dan over een terugkeer van het verkeer vanuit het onderliggend wegennet naar de hoofdwegen en verkeer over korte afstand naar de uitrit Wommelgem. Hierdoor is het sluipverkeer teruggedrongen.
- Het totale netto-effect op het Antwerps hoofdwegennet is een daling van de voertuigverliesuren met 14%.

Uitbreiding tijdsvenster
- Het tijdsvenster is soms te scherp. Het starttijdstip om 15u is zeker op het einde van de werkweek dikwijls te laat. De eerste files manifesteren zich vaak al iets vroeger. Daarom is een vervroeging van het tijdsvenster voor de openstelling spitsstrook wenselijk vanaf 14u. Vanaf volgende week maandag gaat de spitstrook vanaf 14u open.
- De spitsstrook wordt nu enkel ingezet in de avondspits op weekdagen. Toch zou ze in bepaalde gevallen nuttig kunnen zijn om het capaciteitsverlies bij bijvoorbeeld wegenwerken of evenementen op te vangen. Er wordt gezocht naar objectieve criteria om de spitsstrook op andere momenten te kunnen openstellen.

- Het onderscheid tussen de spitsstrook weg van Antwerpen en de busstrook (BOB) naar Antwerpen moet duidelijker worden. Daarom zal er bijkomende signalisatie geplaatst worden.

Locaties voor nieuwe spitsstroken
Op vraag van minister Hilde Crevits werd onderzocht of spitsstroken ook op andere locaties in Vlaanderen mogelijk zijn en een oplossing bieden.

De verschillende locaties werden op drie punten afgetoetst:
      1. Zijn ze technische haalbaar?
      2. Zijn ze verkeerskundig nuttig?
      3. Is er een positieve kostenbatenverhouding?


Na grondig onderzoek werden er twee prioritaire locaties gekozen:
      - E19 Antwerpen-Noord – Sint-Job-in-‘t-Goor 
      - E40-E314 Sterrebeek – Heverlee – Holsbeek


• E19 Antwerpen-Noord – St.-Job-in-‘t-Goor

Voor het optimaliseren van de doorstroming op de E19 is een spitstrook onderzocht tussen Antwerpen-Noord en St.-Job-in-‘t-Goor. Uit de simulaties blijkt dat een spitsstrook tot St.-Job de avondfiles op de E19 doet verdwijnen.


Dit levert een reistijdwinst op van ongeveer 6 minuten in de avondspits of 1/3de van de huidige reistijd Antwerpen-Noord – Brecht. Het aantal voertuigverliesuren daalt met 600. Door de spitsstrook vanaf de splitsing A12-E19N op de R1 te laten starten, kan de spitsstrook beter gevoed worden, waardoor meer verkeer op de E19 terecht komt. Hierdoor gaat het verkeer op de parallelle gewestwegen (N1, N116) terug naar de snelweg en wordt het onderliggende wegennet ontlast van sluipverkeer.


De kosten voor de nodige aanpassingen passen in het structureel onderhoud. Het onderhoud en de inrichting van de spitsstrook worden geschat op 10 miljoen euro. De openstelling van de spitsstrook kan in 2014 plaatsvinden.


• E40-E314 Sterrebeek – Heverlee - Holsbeek

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het traject E40 – E314 richting Lummen, met een spitsstrook vanaf Sterrebeek tot Heverlee in combinatie met weefstroken (verbinden in- en uitvoegstroken) vanaf Leuven tot Wilsele en een spitsstrook van Wilsele tot Holsbeek het beste resultaat geeft. Wegens de grootte van dit project, zullen de werken in verschillende fasen gebeuren. Hierbij wordt steeds gecombineerd met het structureel onderhoud in beide richtingen.


Vanaf de zomer 2013 kunnen de werken starten op de E40 tussen Sterrebeek en Heverlee en op de E314 tussen Leuven en Wilsele. Simulaties geven aan dat uitvoering van de eerste fase het aantal voertuigverliesuren met 3.600 vermindert. Dit komt neer op een afname met 70%. Er wordt een grote verbetering van de doorstroming gerealiseerd door het aanleggen van een spitsstrook op de E40 tussen Sterrebeek en Heverlee en weefstroken tussen Leuven en Wilsele.


In 2015 kan dan het traject Wilsele – Holsbeek (inclusief het viaduct) aangepakt worden.

Het aantal voertuigverliesuren daalt bij de volledige uitvoering van de 2 fasen met 4.500 uur. 90% van het gecumuleerde verlies (in uren) van alle voertuigen samen in één avondspits wordt zo weggewerkt. De kost voor het structureel onderhoud, in combinatie met het aanleggen van de spitsstrook en weefstroken en het structureel onderhoud van het viaduct van Wilsele worden samen geraamd op 48,5 miljoen euro.

De rapporten zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Verkeerscentrum www.verkeerscentrum.be en het Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be.
 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring