pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
174 km file
normaal
trend stijgend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


N19g tussen Geel en Kasterlee ontlast dorpskernen [25-01-16]


De nieuwe verbindingsweg N19g tussen Geel en Kasterlee heeft de verwachtingen ingelost. Door de nieuwe weg is het doorgaande (vracht)verkeer op de oude N19grotendeels verdwenen. De verkeersdruk in de dorps centra van Geel Ten Aard en Kasterlee is daardoor met 55% gedaald.

In de periode 2011-2014 werd het project Noord-Zuid Kempen uitgevoerd. Naast een volledige herinrichting van het op- en afrittencomplex van Geel-West (E313) kwam er een nieuwe verbindingsweg van 7km tussen Geel en Kasterlee. Die N19g loopt parallel met de oude N19 die de woonkernen van Geel Ten Aard en Kasterlee dwarst. Met twee tijdelijke meetcampagnes voor én na het grote infrastructuurproject (nulmeting in 2011 en éénmeting in 2016) heeft het Verkeerscentrum het effect van de nieuwe weg in kaart gebracht.

55% minder verkeer in de dorpskernen
Het was een jarenlange klacht van al wie naast de oude N19 woont: er denderde dagelijks heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel Ten Aard en Kasterlee, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid. De openstelling van de parallelle N19g heeft daar verandering in gebracht. Ter hoogte van de Dr. Van de Perrestraat (Ten Aard) en de Geelsebaan (Kasterlee) passeert er nu op een gemiddelde werkdag 55% minder verkeer (met opvallend minder vrachtwagens). In Ten Aard daalde het aantal voertuigen van 17.807 in 2011 naar 7.981 in 2016, in Kasterlee van 17.228 naar 7.475. Het doorgaande verkeer tussen de ring van Geel/E313 enerzijds en de E34/Turnhout anderzijds kiest nu voor de nieuwe verbinding, weg van de dorpskernen. Op de oude N19 rijdt nog vooral lokaal verkeer.

Verkeer toegenomen in de regio
Uit de metingen blijkt dat het verkeer op de twee belangrijkste ontsluitingswegen van de regio wel is toegenomen op werkdagen: een stijging tot 25% op de N19 ten noorden van Kasterlee en een stijging van 18% op de N19 ten zuiden van Geel. Die toename mag niet volledig toegeschreven worden aan de N19g, want net zoals elders is ook in de Kempen het verkeer de voorbije jaren ‘autonoom’ gegroeid. Naast de nieuwe weg hebben bovendien ook andere ontwikkelingen tot meer verkeer geleid, bijvoorbeeld nieuwe winkels ten zuiden van Geel en de herinrichting van Geel-West. Sinds de aanleg van de N19g is het aantal ritten tussen de E34/Turnhout en de E313 in beide richtingen sterk toegenomen. Positief is dat 90% van die ritten gebeurt via de nieuwe verbindingsweg, zoals de bedoeling was.

Meer details over de studie 'Noord-Zuid verbinding Kempen: effecten op het verkeer 

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring