pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
4 km file
normaal
trend stabiel
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


Actuele verkeersinfo aangeboden als open data [8-03-17]


Om de ontwikkeling van verkeersapplicaties te stimuleren, stellen het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de actuele verkeersgegevens van de meetlussen en de rijstrooksignalisatie op de Vlaamse snelwegen voor iedereen ter beschikking als open data. Die verkeersinfo, in real time, is gratis toegankelijk via het open data-portaal van de Vlaamse overheid.


Inzetten op meer open data
De Vlaamse overheid zet maximaal in op open data om innovatie te stimuleren. Daarom publiceert het Vlaams Verkeerscentrum al geruime tijd de datasets van zijn verkeersinformatie als open data (Datex2 en Otap). Sinds 2016 biedt ook het Agentschap Wegen en Verkeer verscheidene datasets over de weginfrastructuur aan en zorgt het voor de doorstroming ervan naar Geopunt.


Tegelijk loopt een pilootproject om relevante mobiliteitsinformatie (zoals snelheidsbeperkingen), eveneens als open data aan te leveren aan kaartenmakers om sneller die gegevens in de navigatiesystemen van de weggebruikers te krijgen. AWV en VVC werken nauw samen om in de toekomst nog meer gegevens als open data te kunnen publiceren.


Meetlussen en dynamische rijstrooksignalisatie

Op een 600-tal locaties op de Vlaamse snelwegen worden de verkeersstromen de klok rond gemeten aan de hand van dubbele detectielussen in het wegdek. Het VVC gebruikt die meetgegevens bij zijn dynamisch verkeersmanagement en voor de opmaak van verkeersinformatie in real time, maar ook voor allerlei studierapporten en analyses over de verkeersevolutie in Vlaanderen.
Voor het verkeersbeheer wordt dynamische signalisatie ingezet: rijstrooksignalisatieborden boven elke rijstrook en grote tekstborden boven en naast de snelwegen. De verkeersmetingen en de sturingen voor die signalisatie worden intern verwerkt in verschillende databanken, die nu via open data toegankelijk zijn. Het gaat over datasets met:

  • de locaties van de meetlussen en de borden voor rijstrooksignalisatie;
  • de meetgegevens van 4.250 meetlussen in het wegdek, met per minuut voor elke rijstrook o.a. de aantallen en gemiddelde snelheden van de gepasseerde voertuigen;
  • de verkeerstekens op 1.300 rijstrooksignalisatieborden (in de regio’s van Antwerpen en van Gent en tussen Brussel en Leuven), geüpdatet elke 2 à 3 seconden.

Hergebruik via ‘Modellicentie Gratis Hergebruik’
De datasets van AWV en het VVC staan voor iedereen ter beschikking voor integratie in bestaande verkeersapplicaties of voor de aanmaak van nieuwe toepassingen. Hergebruik van de open data is standaard toegestaan via de ‘Modellicentie Gratis Hergebruik’.
Verkeerscentra uit de buurregio's en de Vlaamse steden en gemeenten kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor hun mobiliteitsbeheer, maar ook producenten van navigatiesystemen of andere app-ontwikkelaars kunnen ermee aan de slag om een betere of nieuwe service aan te bieden.


Verdere uitbreidingen en toekomstige datasets

Vandaag worden de gegevens ter beschikking gesteld in een ruw, maar gedocumenteerd XML-formaat. Later zullen AWV en VVC dat nog uitbreiden naar het verkeersgeoriënteerde Datex2I-formaat en zullen ze ook de gegevens met betrekking tot de dynamische tekstborden in real time als open data vrijgeven.


Bekijk de datasets:

Rijstrooksignalisatie link naar externe website
Actuele verkeersgegevens van de meetlussen link naar externe website

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring