pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
63 km file
normaal
trend dalend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Studies


Deelrapport Doorrekeningen Oosterweel Plan-MER fase 4 [11-02-14]

 

In het kader van de milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen (Plan-MER fase 4) voerde het Verkeerscentrum modeldoorrekeningen uit. In totaal werden 38 mobiliteitsscenario's onderzocht: 28 infrastructuurscenario's zonder exploitatievariant en 10 extra scenario's met exploitatievariant.  
 

Het rapport is gemaakt in opdracht van de nv BAM en de MER-co√∂rdinator Antea Group Belgium.  

 

De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, versie 3.6.1. Voor deze vierde fase van het Plan-MER zijn een aantal alternatieven technisch geoptimaliseerd. Hiermee is rekening gehouden bij de doorrekeningen uit fase 4. Om beter aan te sluiten bij de waargenomen verkeerstellingen in de tunnels, zijn vrachtwagenmatrices bijgekalibreerd op de Scheldekruisingen. Deze bijkalibratie had geen invloed op de eerder gemaakte tussentijdse conclusies aan het einde van fase 3. Voor de volledigheid zijn alle scenario’s die doorgerekend waren tijdens fase 3 opnieuw doorgerekend met de nieuwe vrachtwagenmatrices.Download volledig rapport - Doorrekeningen Oosterweel Plan-MER fase 4  pdf (pdf 5,29 Mb)
Download bijlagen - Doorrekeningen Oosterweel Plan-MER fase 4 zip (zip 221 Mb)
 

 

              terug naar overzicht
 
 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring