Brexit: voorbereid op weg

FR   DE   EN

Als gevolg van het referendum over de Brexit in 2016 trok het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie terug. Sinds 1 januari gelden door de Brexit andere regels voor personen- en goederenverkeer over het Kanaal. Er moet bijvoorbeeld voldaan worden aan tal van administratieve verplichtingen. Dat zou tijdens de eerste maanden van 2021 kunnen leiden tot files in en bij de havens van Zeebrugge en Noord-Frankrijk. 

Laatst gewijzigd op 5 januari 2021

Wat de mogelijke verkeershinder door de Brexit op de Vlaamse wegen kan zijn, is vooraf moeilijk in te schatten. Veel zal afhangen van de mate waarin binnen- en buitenlandse vrachtwagenbestuurders en transportfirma’s zich voorbereid hebben. Aan de hand van onderstaande (meertalige) websites kan iedereen zich grondig informeren en zich tijdig in regel stellen.

 

Algemene info over de Brexit

Informatie voor vrachtverkeer naar de havens

Informatie over de douaneverplichtingen

Informatie over andere vergunningen en certificaten inzake wegvervoer (CEMT, toegang tot het beroep, tachografen, rijbewijs)

Actuele verkeersinformatie

Als de Brexit aanleiding geeft tot verkeershinder op de hoofdwegen naar de havenzones, zal het Verkeerscentrum daarover informeren via zijn vaste communicatiekanalen. Wij raden aan om de actuele verkeersinformatie goed in de gaten te houden en uw rit grondig voor te bereiden voor uw vertrek. 

 

Last minute Brexit-nieuws uit Zeebrugge

De haven van Zeebrugge is hét bruggenhoofd voor de Britse distributie uit Noordwest-Europa. Dagelijks passeren er vele vrachtwagens van en naar het Verenigd Koninkrijk. Wekelijks verbinden een zeventigtal lijndiensten de haven met verschillende Britse en Ierse regio’s. Het Zeebrugse havenbestuur neemt daarom verscheidene initiatieven om zich maximaal voor te bereiden op de impact van de Brexit. Wie last minute-Brexit-nieuws uit Zeebrugge wil ontvangen, kan zich registreren voor een Brexit-nieuwsbrief via de website van Port of Zeebrugge.

Haven van Zeebrugge.
Foto's: Port of Zeebrugge