Coronavirus : hinder door grenscontroles

In het kader van de maatregelen die de overheid heeft genomen in de strijd tegen het Coronavirus voeren de Federale Politie en de douanediensten structurele controles uit op de snelwegen bij de grensovergangen. De grenzen zijn immers gesloten voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Her en der kunnen de controles tot files leiden. Hou daarom rekening met mogelijke vertragingen. 

Wat als u de grens over moet? Meer info vindt u op de website van het Crisiscentrum van de Federale Overheid.

Laatst gewijzigd op 1 april 2020
Grensovergang België-Frankrijk op de E17 in Rekkem
Camerabeeld van de grensovergang op de E17 bij Rekkem.