38 grote werven gepland op Vlaamse snelwegen in 2020

Wegenarbeiders brengen wegmarkering aan.

Gerichte investeringen in het onderhoud en de capaciteit van het wegennet zijn noodzakelijk voor vlot en veilig verkeer. Daarom worden in de loop van 2020 op 38 plaatsen op de Vlaamse snelwegen weer grote werven opgestart. Ze zijn goed voor 81,6 km vernieuwd wegdek en 20 km geluidsschermen. Het gaat om werven het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap.

Dit zijn de grote werven waarvan de grootste verkeershinder verwacht wordt:

  • E314 viaduct Wilsele, richting Lummen: sanering en verbreding
  • E17 viaduct Gentbrugge: sanering
  • De heraanleg van de R4, de Gentse ringweg, tussen Melle en Merelbeke richting Zelzate 
  • Het plaatsen van geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout

De werken van Lantis aan de Oosterweelverbinding op de Antwerpse ring R1 (Linkeroever), die momenteel al aan de gang zijn, zullen vanaf de zomer 2020 extra impact op het verkeer hebben. De Werkvennootschap begint in het najaar met de bouw van twee fietsbruggen die de verkeersveiligheid voor fietsers in de Brusselse regio zal verbeteren. 

Door een strakke planning wordt de hinder van de snelwegwerven voor de weggebruikers zo kort en zo klein mogelijk gehouden. Sinds enkele jaren stemt het Agentschap Wegen en Verkeer met publieke, private, binnen- én buitenlandse partners de werven af. Voor de grote snelwegwerven wordt op regelmatige basis overleg gepleegd met de protocolpartners (Touring, VAB, Truckersfederatie, ...). Zowel het gelijktijdig uitvoeren van de werken op dezelfde locatie als het vermijden van werven op omleidingsroutes wordt daarbij nauwgezet bekeken om de verkeershinder voor de weggebruikers zo laag mogelijk te houden.

Ontdek alle werven voor 2020 in detail op de website www.wegenenverkeer.be/grotewerven. U vindt daar ook overzichtsfiches per werf, per provincie.

Kaart met overzicht grote werven 2020.