Corona: 16,5% minder verkeer en 37% minder files

Grafiek filezwaarte.

De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus hebben ook op de Vlaamse snelwegen een stevige impact. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook in 2021 blijven de verkeersprestatie en de filezwaarte onder het niveau dat we gewoon zijn. Van maandag 26 april tot en met vrijdag 30 april telde het Verkeerscentrum op de snelwegen 16,5% minder verkeer dan in de dezelfde week van 2019 (het laatste volledige jaar zonder coronacrisis). De filedruk op werkdagen lag in de laatste week van april ook nog altijd 37% onder het niveau van voor de pandemie. 

Van maandag 26 april tot en met vrijdag 30 april was er op de Vlaamse snelwegen 37% minder filedruk dan in dezelfde week in 2019. Op de snelwegen in de Antwerpse regio lag de filezwaarte 53% lager dan in april 2019, op de snelwegen in de regio Brussel 48% lager. Alleen in de Gentse regio was de filezwaarte veel zwaarder dan normaal. Dat is het gevolg van langdurige werkzaamheden en bijhorende files in die regio. 

Er reed op de werkdagen van de laatste week van april 16,5% minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan twee jaar geleden. Er was 20,8% minder autoverkeer, maar wel 4,3% meer vrachtverkeer. 

Download hier de rapporten over de filezwaarte en de verkeersprestatie in coronatijd (publicatiedatum 3 mei 2021):

 

Jaarverslag Indicatoren 2020: corona halveerde filedruk op snelwegen

Op zoek naar cijfers over het verkeer in het coronajaar 2020? In het nieuwe jaarverslag Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2020  brengt het Verkeerscentrum de impact van de coronapandemie op het verkeer op de Vlaamse snelwegen uitgebreid in kaart.

Op ruim 160 bladzijden vindt u in het rapport een schat aan cijfermateriaal, grafieken en duiding over een historisch jaar waarin het snelwegverkeer 18,3% afnam, de filedruk halveerde en de verzadigingsgraad zakte van 22% naar 5,6%.