Corona: 30% minder verkeer in eerste week paasvakantie

Grafiek filezwaarte.

De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus hebben ook op de Vlaamse snelwegen een stevige impact. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook in 2021 blijven de verkeersprestatie en de filezwaarte onder het niveau dat we gewoon zijn. Van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april telde het Verkeerscentrum op de snelwegen 30,3% minder verkeer dan in de dezelfde week van 2019 (het laatste volledige jaar zonder coronacrisis). De filedruk lag op de werkdagen van de eerste week van de paasvakantie ook 62% onder het niveau van voor de pandemie. 

In de tweede week van april was er op werkdagen op de Vlaamse snelwegen 62% minder filedruk dan in dezelfde week in 2019. Op de snelwegen in de Antwerpse regio lag de filezwaarte 67% lager dan in april 2019, op de snelwegen in de regio Brussel 76% lager. Alleen in de Gentse regio was de filezwaarte zwaarder dan normaal. Dat is het gevolg van langdurige werkzaamheden in die regio. 

Er reed op de werkdagen in de eerste week van de paasvakantie 30,3% minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan twee jaar geleden. Er was 25,2% minder autoverkeer en 5,1% minder vrachtverkeer.

Download hier de rapporten over de filezwaarte en de verkeersprestatie in coronatijd (publicatiedatum 12 april 2021):

 

Jaarverslag Indicatoren 2020: corona halveerde filedruk op snelwegen

Op zoek naar cijfers over het verkeer in het coronajaar 2020? In het nieuwe jaarverslag Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2020  brengt het Verkeerscentrum de impact van de coronapandemie op het verkeer op de Vlaamse snelwegen uitgebreid in kaart.

Op ruim 160 bladzijden vindt u in het rapport een schat aan cijfermateriaal, grafieken en duiding over een historisch jaar waarin het snelwegverkeer 18,3% afnam, de filedruk halveerde en de verzadigingsgraad zakte van 22% naar 5,6%.