Corona: 76% minder files in laatste week november

Grafiek filezwaarte op de Vlaamse snelwegen.

De coronacrisis laat zich stevig voelen op de Vlaamse snelwegen. De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus blijken ook daar een significante impact te hebben. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook de tweede virusgolf leidt dit najaar tot minder verkeer. Op de werkdagen van 23 november tot en met 27 november lag de filedruk op de Vlaamse snelwegen maar liefst 76% lager dan in dezelfde week in 2019. Het Verkeerscentrum telde 26,6% minder autoverkeer op de snelwegen, maar zag daar wel 5,1% meer vrachtverkeer dan een jaar geleden. Ook de week daarvoor liet 2020 reeds meer vrachtverkeer optekenen dan 2019.

Op de werkdagen van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november lag de filezwaarte op alle Vlaamse snelwegen samen 76% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ter vergelijking: in 2019 was november de maand met de langste files van het jaar (samen met oktober, dat gelijkaardige waarden liet optekenen). 

Op de snelwegen in de regio Brussel lag de filedruk maar liefst 88% lager dan in 2019. Op de Antwerpse snelwegen 72% lager. Bijzonder opmerkelijk is dat de snelwegen in de regio Gent nu aanzienlijk meer filedruk kennen dan een jaar geleden: +58%. Die toename is het gevolg van hinder door ingrijpende en langdurige wegwerkzaamheden en talrijke incidenten in die regio.

Wat het aantal afgelegde kilometers betreft, was er in de laatste week van november 26,6% minder autoverkeer dan in dezelfde week in 2019. Daar staat tegenover dat er wel 5,1% meer vrachtverkeer reed op de snelwegen. Ook in de derde week van november was er al meer vrachtverkeer geteld, namelijk: +3% vrachtverkeer op de werkdagen van 17 november tot en met 20 november.

Download hier de rapporten over de filezwaarte en de verkeersprestatie (publicatiedatum 30 november 2020):