Corona: effect telewerken duidelijk merkbaar in december

Grafiek filezwaarte.

De coronacrisis in 2020 en 2021 heeft zich stevig laten voelen in het verkeer op de Vlaamse snelwegen. Wanneer de overheden maatregelen oplegden in de strijd tegen de verspreiding van COVID19-virus hadden die telkens ook een significante impact op het verkeer en de verkeersafwikkeling. Dat geldt ook voor de versoepelingen van die maatregelen. Dat was het geval tijdens de semi-lockdown in het voorjaar van 2020, maar ook in het najaar van 2020 en in 2021 bleven de verkeerscijfers atypisch. In december jongstleden was het effect van het verplichte telewerken wegens omikron duidelijk te merken, naast die van het kerstvakantieregime natuurlijk.

In twee regelmatige rapporten (eerst wekelijks, daarna maandelijks) monitort het Vlaams Verkeerscentrum de evolutie van het verkeer op de Vlaamse snelwegen tijdens de coronacrisis. De bestudeerde indicatoren zijn de filezwaarte en de verkeersprestatie (namelijk het totale aantal afgelegde kilometer door alle voertuigen). Er wordt telkens vergeleken met meetwaarden uit dezelfde periode in 2019, het laatste volledige jaar zonder corona-effect.

Intussen staan de twee rapporten van december 2021 online. U kan ze hieronder downloaden in pdf. Ze bevatten meetgegevens tot en met 31 december, en dus ook voor het volledige jaar 2021. Belangrijke achtergrondinfo: week 51 (van maandag 13 december tot en met zondag 19 december) heeft afwijkende resultaten omdat die week in 2019 de eerste week van de kerstvakantie was. In 2021 was die week echter de laatste week vóór de kerstvakantie. Bijgevolg worden in die week in 2021 veel hogere verkeersprestaties en veel meer files genoteerd dan in het vergelijkingsjaar 2019. Dat valt bijzonder op in de percentageberekening.

De laatste coronarapporten van het jaar geven nog geen duiding, noch uitgewerkte algemene conclusies over het snelwegverkeer in 2021. Het Verkeerscentrum bereidt momenteel zijn jaarrapport 2021 voor. Daarin zal er extra aandacht zijn voor het verkeersverloop in coronatijd. Het jaarrapport wordt later dit voorjaar verwacht.

Download de rapporten van december hieronder of op de webpagina met onze verkeersstudies.