Corona: filezwaarte in de maand juli op het niveau van vorig jaar

Grafiek filezwaarte op de Vlaamse snelwegen.

Tijdens de maand juli lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen min of meer op hetzelfde niveau als in juli 2020. De julimaand is traditiegetrouw de minst filegevoelige maand door vakantie en bouwverlof.

De filezwaarte was de afgelopen maand juli beperkt, waardoor de percentages in de opgeleverde rapporten (zie hieronder) zeer voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Percentueel gezien wisselden stijgingen en dalingen van filedruk elkaar af in de vier weken van juli, maar de gemiddelde filezwaarte per week toont duidelijk dat de filezwaarte doorheen de maand daalde. De filezwaarte in de afgelopen maand was min of meer gelijk aan die van juli 2020. Opvallend is dat in alle vier de weken van juli de filezwaarte hoog uitviel op vrijdag.

Download hier de rapporten over de filezwaarte en de verkeersprestatie in coronatijd (publicatiedatum 2 augustus 2021):

 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus publiceert het Verkeerscentrum de coronarapporten niet wekelijks, maar maandelijks. De eerstvolgende rapportage (met de cijfers van de vier weken van juli) vindt u begin september op deze website.

Jaarverslag Indicatoren 2020: corona halveerde filedruk op snelwegen

Op zoek naar cijfers over het verkeer in het coronajaar 2020? In het nieuwe jaarverslag Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2020  brengt het Verkeerscentrum de impact van de coronapandemie op het verkeer op de Vlaamse snelwegen uitgebreid in kaart.

Op ruim 160 bladzijden vindt u in het rapport een schat aan cijfermateriaal, grafieken en duiding over een historisch jaar waarin het snelwegverkeer 18,3% afnam, de filedruk halveerde en de verzadigingsgraad zakte van 22% naar 5,6%.