Corona: ondanks toename verkeer nog steeds 33% minder files

Filezwaarte op Vlaamse snelwegen.

Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 18 juni telde het Verkeerscentrum op de Vlaamse snelwegen 2,3% minder verkeer dan in dezelfde week van 2019 (het laatste volledige jaar zonder coronacrisis). De filedruk op die werkdagen lag nog altijd 33% onder het niveau van voor de pandemie. 

In de derde week van juni was er op werkdagen op de Vlaamse snelwegen 33% minder filedruk dan in dezelfde week in 2019. Op de snelwegen in de Antwerpse regio lag de filezwaarte 19% lager, op de snelwegen in de regio Brussel 39% lager. 

Er reed op die dagen 2,3% minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan twee jaar geleden. De derde week van juni liet wel een voelbare stijging optekenen: in vergelijking met de week daarvoor kwam er 7,4% verkeer bij. Er is nog altijd 9,1% minder autoverkeer, maar op het vrachtverkeer heeft de coronacrisis geen vat: er is nu 6,8% meer vrachtverkeer dan in juni 2019.

Download hier de rapporten over de filezwaarte en de verkeersprestatie in coronatijd (publicatiedatum 21 juni 2021):

 

Jaarverslag Indicatoren 2020: corona halveerde filedruk op snelwegen

Op zoek naar cijfers over het verkeer in het coronajaar 2020? In het nieuwe jaarverslag Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2020  brengt het Verkeerscentrum de impact van de coronapandemie op het verkeer op de Vlaamse snelwegen uitgebreid in kaart.

Op ruim 160 bladzijden vindt u in het rapport een schat aan cijfermateriaal, grafieken en duiding over een historisch jaar waarin het snelwegverkeer 18,3% afnam, de filedruk halveerde en de verzadigingsgraad zakte van 22% naar 5,6%.