Corona update: 48% minder files ondanks stijgende verkeersdruk

Verkeer op Antwerpse ring.

Op 14 maart 2020 voerden de overheden maatregelen in om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Die hebben geleid tot een wekenlange nooit geziene terugval van het verkeer op de Vlaamse snelwegen. Door de exit uit corona stijgt de verkeersdruk weer sinds begin mei, zowel op werkdagen als in de weekends. Sinds juni zijn er ook weer structurele files op spitsmomenten, al valt de algemene filezwaarte nog altijd veel lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. U vindt hier de bevindingen op basis van de verkeersmetingen uit de vierde week van juni.

Op de werkdagen van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni groeide het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen voort aan, met 6,3%. Daarmee komt het volume autoverkeer op werkdagen stilaan weer in de buurt van het niveau van begin maart. Het verschil bedraagt nu 5,5%. Het vrachtverkeer op werkdagen nam in de vierde week van juni toe met 1,1% en valt momenteel 3,1% lager uit dan in de laatste weken voor de coronacrisis.

Op vrijdag 26 juni legden vracht- en autoverkeer samen 62.284.634 kilometer af. Dat maakt van die vrijdag de drukste dag sinds de start van de coronacrisis. De meest rustige dag was maandag 6 april, met een totaal van 25.672.351 kilometer.

Ook het weekendverkeer stijgt nog licht voort: op zaterdag 27 juni en zondag 28 juni was er 1,7% meer autoverkeer dan in het voorafgaande weekend. Het autoverkeer in het weekend ligt wel nog altijd 10,4% lager dan in de laatste weekends voor de crisis.

Door de toename van de het verkeer is op heel wat structurele knelpunten de verzadigingsgraad intussen weer bereikt, waardoor de filedruk daar voelbaar toeneemt en er weer structurele files staan op drukke momenten. Daarnaast veroorzaken ook werven (in het bijzonder de werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever in Antwerpen) en incidenten files. Hoewel de filedruk stijgt, ligt het cijfer nog steeds 48% lager dan tijdens dezelfde kalenderweek in 2019. In de regio Antwerpen is dat 38% lager, in de regio Brussel 62% lager.

U vindt alle cijfers in deze twee rapporten (publicatiedatum 29 juni):

Verkeersprestatie op Vlaamse snelwegen
Grafiek verkeersprestatie (voertuigkilometer)
Grafiek filezwaarte op Vlaamse snelwegen.
Grafiek filezwaarte

Meer statistische verkeersinformatie (filelengte, fileduur, verkeerssamenstelling, hinderongevallen, enz.) over de maanden maart, april en mei 2020 kunt u raadplegen bij de verkeersindicatoren elders op deze website. De door u opgevraagde cijfers worden opgeleverd in een grafiek, op kaart of in een tabel.