Coronacrisis: 66% minder filedruk dan in zelfde periode vorig jaar

Tekstbord met boodschap: geen onnodige verplaastingen.

Sinds de overheid op 14 maart 2020 maatregelen oplegde om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, is het verkeer op de Vlaamse snelwegen sterk teruggevallen als gevolg van massaal telewerk, technische werkloosheid, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en de sluiting van bedrijven, scholen, winkels en horeca. Door de gestage doorvoering van versoepelingen van de maatregelen, neemt het verkeer weer voelbaar toe sinds 4 mei, zowel op werkdagen als in de weekends. In de derde week van mij, van 18 mei tot en met 24 mei, groeide het autoverkeer op werkdagen voort aan met 4,6%. Het vrachtverkeer steeg met 6,6%.

  • In vergelijking met de eerste twee weken van maart, de periode voor de invoering van de maatregelen tegen corona, zit het verkeersvolume nog altijd op een historisch laag niveau: het autoverkeer op werkdagen in de derde week van mei ligt 43% lager, het vrachtverkeer 3% lager. In het weekend is er 48% minder autoverkeer dan in de laatste weekends voor de coronacrisis.
  • Voorlopig blijft ook de filedruk op de Vlaamse snelwegen nog ver onder het gebruikelijke niveau. Op de werkdagen van de derde week van mei lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen 66% lager dan in dezelfde kalenderweek vorig jaar.
  • In de regio Antwerpen stond er op de werkdagen van de derde week van mei bijna de hele dag lang file (vooral op de Antwerpse binnenring R1) voor de werf van de Oosterweelwerken bij de Kennedytunnel. In diezelfde week dook voor het eerst ook de structurele ochtendfile weer op aan de Tijsmanstunnel op de R2 in de Antwerpse haven. De andere Antwerpse files kunnen worden toegeschreven aan hinder door incidenten en grenscontroles (op de E19 en de E34). De Antwerpse filedruk ligt momenteel 65% lager dan in dezelfde kalenderweek vorig jaar.
  • In de regio Brussel blijft de filedruk vooralsnog bijzonder laag. De weinige files die er staan, zijn het gevolg van de wegenwerken op de E314 bij het viaduct in Wilsele en hinder door ongevallen. Op de Brusselse ring R0 zijn sinds kort opnieuw structurele files te zien in Zellik, Zaventem en Strombeek/Wemmel, zij het nog altijd in zeer beperkte mate. De Brusselse filedruk is gezakt met 92% in vergelijking met dezelfde kalenderweek in 2019.
  • In Gent valt op dat de files in de derde week van mei weer wat zwaarder werden ter hoogte van de wegenwerken op de E17 tussen Destelbergen en Gentbrugge en, in mindere mate, op de R4 in Merelbeke. Door die werven ligt de filezwaarte in de regio Gent nu 5% hoger dan in dezelfde week in 2019.

U vindt alle cijfers in deze twee rapporten (publicatie 25 mei):

Grafiek filezwaarte tijdens coronacrisis.
Grafiek filezwaarte
Grafiek verkeersprestatie tijdens corona.
Grafiek verkeersprestatie