"De Nieuwe Rand": infomarkten tonen plannen Antwerpse oostrand

Kaart met projetgebied van De Nieuwe Rand

Van 12 september tot en met 20 september kan het grote publiek op infomarkten in Schoten, Brasschaat, Wommelgem, Ekeren en Stabroek kennismaken met de plannen voor “De Nieuwe Rand” in de regio Antwerpen. Dat participatieve project gaat na hoe de mobiliteit, de leefkwaliteit en de klimaatvriendelijkheid in de Antwerpse oostrand kunnen verbeteren. Samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de Antwerpse ring en investeringen in duurzaam vervoer maakt De Nieuwe Rand deel uit van het Toekomstverbond uit 2017.

Onderdeel van het Toekomstverbond

De mobiliteit in de oostrand van Antwerpen kan een pak beter. Dat is voor de inwoners geen nieuws. Ook op vlak van leefkwaliteit en klimaat is er ruimte voor verbetering. De dagelijkse files en het vrachtverkeer rond de haven hebben een impact op de gezondheid van zowel de inwoners als hun omgeving. Het project De Nieuwe Rand moet het oostelijke deel van het Haventracé in de regio Antwerpen realiseren. Daarmee verbetert de bereikbaarheid van de haven en wordt het verkeer dat niet in het centrum van Antwerpen moet zijn om de stad geleid. Het Haventracé maakt samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en de overschakeling op duurzamer vervoer (de ‘modal shift’) deel uit van het Toekomstverbond uit 2017. Met dat verbond willen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, een vlot bereikbare en leefbare Antwerpse regio waarmaken.

Betere toekomst voor tal van gemeenten

Open communicatie en transparantie staan centraal in De Nieuwe Rand. In samenwerking met inwoners, experts, belangengroepen en lokale besturen wordt onderzocht hoe de snelwegen A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de mogelijke aanleg van een nieuwe ondergrondse weg tussen de E313 in Wommelgem en de A19/A12 in Ekeren (A102) en een nieuwe weg in Stabroek (Nx) kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Even belangrijk is het onderzoek naar hoe de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken kunnen worden versterkt, natuur- en bosgebieden verbonden en uitgebreid, en hoe landbouw zijn plaats kan behouden in onze open ruimte. De Nieuwe Rand moet zo bijdragen aan een betere toekomst in de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, de stad Antwerpen en de districten Ekeren, Deurne, Borgerhout, Merksem en Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Procedure van complex project

Aangezien De Nieuwe Rand een uitdagend project is met een grote impact op veel mensen, legt de Vlaamse overheid er een duidelijk stappenplan en een werkwijze voor op. Zo verloopt het onderzoek via de speciale procedure voor complexe projecten. Die aanpak bestaat uit vier fases: een verkenningsfase, een onderzoeksfase, een uitwerkingsfase en een uitvoeringsfase. De fases zijn gescheiden door drie beslismomenten: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit. Ter voorbereiding van het voorkeurs- en het projectbesluit vindt telkens een openbaar onderzoek plaats. Momenteel loopt de onderzoeksfase.

Vandaag ligt er een “alternatievenonderzoeksnota” klaar die onder andere drie mogelijke oplossingen voor de automobiliteit omschrijft. Zo wordt een voorstel met én zonder de aanleg van de A102 onderzocht, alsook een voorstel waarin de huidige wegsituatie dezelfde blijft. Binnen elk van die mogelijke oplossingen zijn bovendien nog verschillende keuzes en variaties mogelijk. Iedereen krijgt de kans om op de nota feedback te geven.

Bezoek de infomarkten of neem deel aan de werkateliers

Van 12 september tot en met 20 september vinden er infomarkten plaats (in Schoten, Brasschaat, Wommelgem, Ekeren en Stabroek). Kom langs! Of schrijf je in voor een van de werkateliers om de plannen voor De Nieuwe Rand mee vorm te geven. Participatie, co-creatie en open communicatie staan immers centraal.

Meer weten? Alle informatie over dit project kan u terugvinden op www.denieuwerand.beWilt u op de hoogte worden gehouden van alle nieuws over dit project? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via bovenstaande website.

Via onderstaande link opent u de agenda van de reizende infomarkt en vindt u alle praktische informatie voor uw bezoek.

De Nieuwe Rand is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving zijn de trekkers van het project. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx begeleidt het proces en is voorzitter van de werkbanken. De Nieuwe Rand werkt nauw samen met de besturen van de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, de stad Antwerpen en de districten Ekeren, Deurne, Borgerhout, Merksem en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ook burgerbewegingen, inwoners, het middenveld, belangengroepen, bedrijven en actiegroepen werken actief mee aan De Nieuwe Rand.