Digitaal participatiemoment: verlenging spitsstroken E313 Limburg:

Limburg
Vlaamse ruit
Spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Lummen.

Om de doorstroming op de snelweg E313 tussen Antwerpen en Luik te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in Limburg (bij Lummen, zie foto) doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. “Zo zal onder meer het verkeer tussen Lummen en Hasselt, op bepaalde tijdstippen, over drie in plaats van twee rijstroken beschikken, met om de 500 meter een pechhaven”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet een studie uitvoeren naar de milieueffecten van deze ingreep. Eind september vindt er een digitaal participatiemoment plaats om de bevindingen van die studie te delen met alle geïnteresseerden.

Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden en de bestaande pechstrook in elke richting ingezet worden als dynamische derde rijstrook. Er dienen daardoor wel pechhavens aangelegd te worden om de 500 meter. Het dynamische gebruik van de pechstroken verbetert de doorstroming waarmee de congestieproblematiek aangepakt wordt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is nu klaar om het milieueffectenrapport (MER) in te dienen bij de bevoegde instanties. Voor dat rapport werden niet alleen de effecten van de dynamische spitsstroken op alle mogelijke omgevingsfactoren (geluid, water, levenskwaliteit …) onderzocht, maar ook de mogelijke oplossingen om eventuele negatieve effecten te vermijden, te milderen, te verhelpen of te compenseren. De studie gebeurde onder meer met de input van belanghebbenden, waaronder buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving. Die konden hun aandachtspunten aanreiken tijdens een online bevraging en digitale infosessie in juni 2021.

Om de bevindingen uit de studie transparant te delen met alle geïnteresseerden, organiseert het Agentschap een digitaal participatiemoment op 20 september 2022 om 19u30. Inschrijven voor het digitaal participatiemoment kan via de speciale projectpagina op de website van het agentschap. Op die pagina vindt u meer details over de lopende studie voor de verlenging van de Limburgse spitsstroken.