Eerste waterdoorlatende parking geopend op E17 in Kruisem

Gent
Kortrijk
Carpoolparking Kruisem.

Op 22 oktober is bij de E17 in Kruisem de nieuwe carpoolparking geopend in de lus van de afrit naar de Olsensesteenweg (N459). “Met 157 nieuwe staanplaatsen, tientallen fietsplaatsen, een apart busperron en laadpalen voor elektrische wagens zal de carpoolparking een belangrijke bijdrage tot het bevorderen van combimobiliteit en duurzamer verplaatsen hebben”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. En die duurzaamheid is doorgetrokken in de aanleg van de parking zelf. Door het innovatief materiaalgebruik en de combinatie van waterbufferende en waterdoorlatende technieken weet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het effect van de verharding op de waterhuishouding te neutraliseren en wordt al het water op dit overstromingsgevoelig terrein zelf opgevangen en verwerkt.

Meer dan een carpoolparking

De bestaande carpoolparking in Kruisem was al een tijdje uit zijn voegen gebarsten, wat parkeeroverlast veroorzaakte in de omgeving. De gloednieuwe carpoolparking biedt plaats aan 157 wagens en heeft daarnaast ook 10 plaatsen voor elektrische wagens met laadpalen. Verder zijn er ook een bushalte en fietsenstallingen. Meer dan een parking is het dus een schakelpunt tussen verschillende vervoersmodi om duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren

Vlaams minister Lydia Peeters: “Met de nieuwe carpoolparking gaan we niet alleen in op de stijgende vraag naar carpoolen maar zetten we ook in op combimobiliteit. Op de parking is het bijvoorbeeld mogelijk om de fiets te stallen en mee te rijden met een collega. Momenteel zijn er 90 carpoolparkings aangelegd in Vlaanderen met een totale capaciteit van ruim 7200  wagens.

Vernieuwend pilootproject

Het concept van duurzaamheid is ook doorgetrokken in de aanleg van de parking. Omdat de parking in overstromingsgevoelig gebied ligt is er bijzondere aandacht besteed aan de waterhuishouding. Daarvoor stak AWV zowat alle bestaande waterbufferende en waterdoorlatende technieken in het ontwerp. Bij uitvoering is gebruik gemaakt van een speciaal door aannemer Stadsbader ontwikkeld asfalt op maat van dit project.

De parking in Kruisem is een eerste test van waterdoorlatend asfalt op openbaar terrein. Dit proefproject stelt AWV in staat om het eisenpakket rond waterdoorlatend asfalt scherper te stellen, zodat het agentschap het in de toekomst vaker kan inzetten. Bij bijvoorbeeld fietspaden en parkings kan dat type asfalt ervoor zorgen dat regenwater niet langer meteen naar de afwatering vloeit, maar infiltreert of tijdelijk gebufferd wordt. Het wijzigende klimaat stelt immers ook grote uitdagingen aan de wegenbouw. Door in te zetten op ontharding en waterdoorlaatbaarheid wil AWV bijdragen aan het minimaliseren van de kans op wateroverlast en overstroming.

Enkele toegepaste technieken op de parking in Kruisem: waterdoorlatende straatsteenverharding op de voetgangerszones, wadi’s (ondiepe vijver) als buffer tussen de parkeerlanen, doorlatende onderfundering (zodat het water, naast het doordringen in de grond, ook horizontaal afgeleid wordt naar de wadi’s), waterminnende en wateraannemende beplanting (die niet kapot gaat als ze veel water te slikken krijgen, en bovenop infiltratie en verdamping, het overblijvend restwater opneemt), overstromingsbekken dat het water van de terugstuwende gracht opvangt, infiltratiekolken (die infiltreren in de waterdoorlatende fundering en dus op het terrein zelf).