Extra veiligheidsmaatregelen bij renovatie viaduct Gentbrugge op E17

Gent
Werken op viaduct Gentbrugge.

Van begin februari tot begin november 2021 vindt op de E17 de tweede fase plaats van de renovatie van het viaduct van Gentbrugge. Er wordt gewerkt in de richting van Antwerpen. De verkeerssituatie is gelijkaardig aan die van de eerste fase, waarbij de werf zich in de richting van Gent bevond. Het verkeer op de E17 rijdt in beide richtingen op 2 versmalde rijstroken. Tijdens de eerste fase waren er geregeld  ongevallen op de E17. Op basis van een grondige evaluatie worden nu extra maatregelen genomen om de verkeerssituatie optimaal te beveiligen. 

Start tweede fase op 2 februari

De tweede fase van de werkzaamheden start op dinsdag 2 februari. Dat is vroeger dan aanvankelijk gepland. Zo wil het Agentschap Wegen en Verkeer eventuele vertragingen door de coronapandemie opvangen en ervoor zorgen dat de weersgevoelige afwerking van het wegdek en de brugvoegen niet in het najaar moet gebeuren.

Tijdens de tweede fase wordt het viaduct gerenoveerd in de richting van Antwerpen. Al het verkeer passeert op de weghelft richting Kortrijk, waar er in elke richting twee versmalde rijstroken beschikbaar zijn. Weggebruikers houden best rekening met vertragingen en files. De oprit van de Brusselsesteenweg (N9) naar de E17 richting Antwerpen is dicht tot het eind van de werkzaamheden. De afrit van de E17 richting Kortrijk naar de N9 is al een tijdje dicht en blijft nog afgesloten tot 1 maart.

Evaluatie ongevallen in de buurt van de werf

Tijdens de eerste fase waren er regelmatig ongevallen op de E17. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Federale Politie hebben die ongevallen grondig bestudeerd. Op basis van die evaluatie worden bijkomende gerichte maatregelen doorgevoerd tijdens de tweede fase.

De ongevallencijfers tonen aan dat de meeste ongevallen in de richting van Kortrijk gebeurden in de staart van de file op de E17 ten gevolge van de wegversmalling net voor de werf. In de richting van Antwerpen lag het probleem bij aanrijdingen in de weefzone net voor de werf. De meeste ongevallen gebeurden in de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds. In 75 procent van de ongevallen waren vrachtwagens betrokken.

De oorzaken van de ongevallen zijn uiteenlopend. Uit de cijfers van de Federale Politie blijkt dat bestuurders vaak afgeleid achter het stuur zitten (bijvoorbeeld door het gebruik van gsm). Van de ongeveer 1400 inbreuken die de Federale Politie bij controles in de eerste fase heeft vastgesteld, gaat 35 procent over bestuurders die afgeleid zijn door gsm, tablet, enz. Vaak respecteren weggebruikers ook de tussenafstanden niet.

Daarnaast is er ook het feit dat er voor de werf aan beide kanten veel invoeg- en weefbewegingen zijn door de nabijheid van het complex Destelbergen aan de ene kant én het complex Zwijnaarde en de op- en afritten van UZ-Gent en Gent-Centrum aan de andere kant. Dat leidt tot veel manoeuvres over een beperkte afstand in de werfsituatie en verhoogt het risico op ongevallen.

De resultaten van de acties van de Federale Politie met het grote aantal bekeuringen voor chauffeurs die afgeleid zijn achter het stuur tonen aan dat blijvende sensibilisering en aangehouden handhaving noodzakelijk zijn. Ook daar zal in de tweede fase op ingezet worden.

Wat de werfsignalisatie en vooraankondiging van de werf betreft, was de conclusie dat ze voldoende en duidelijk waren. Het bleek ook dat de eerder genomen bijkomende maatregelen bovendien effect sorteerden, maar dat dat effect na enige tijd wel weer wegebde. Een versterking en verfijning van de maatregelen op de pijnpunten kan dus mogelijk nog beterschap brengen. De bijkomende maatregelen focussen zich op het verhogen van de aandacht van de weggebruikers in de richting van Kortrijk (werken in aantocht met risico op filevorming) en op het verminderen van onnodige weefbewegingen ter hoogte van de invoegstrook in Destelbergen (rijrichting Kortrijk) en net voor de werfzone (rijrichting Antwerpen).

Extra maatregelen in de tweede fase

Met een pakket van versterkte geïntegreerde maatregelen (sensibiliseren, signaleren, handhaven) hopen het Agentschap Wegen en  Verkeer en de Federale Politie het aantal ongevallen bij de werf op de E17 blijvend te doen dalen.:

  • De snelheidsafbouw voor de werf naar 90km/u en daarna naar 70 km/u wordt vroeger ingezet zodat het verkeer sneller wordt aangemaand om te vertragen.
  • In de rijrichting van Kortrijk worden 3 mobiele portieken boven de snelweg geplaatst om de snelheidsafbouw te verduidelijken en te waarschuwen voor files en eventuele incidenten.
  • In de richting van Kortrijk komen er dubbel zoveel tekstkarren met filewaarschuwing, zowel rechts als links van de weg.
  • De gele signalisatieborden krijgen extra nadruk met ‘blitsers’ en aan de kant richting Kortrijk worden er bijkomende borden gehangen aan de brug Husseveldstraat.
  • De volle lijn tussen de twee tijdelijke rijstroken op de E17 begint vroeger zodat onnodige weefbewegingen al vroeger vooraf vermeden worden. Die volle lijnen worden extra onder de aandacht gebracht door bijkomende oranje borden.
  • Om te verhinderen dat verkeer vanop het knooppunt Destelbergen te snel op de hoofdrijweg van de E17 invoegt, start die invoegstrook iets later op.
  • In de richting van Antwerpen wordt de signalisatie rond het niet bereikbaar zijn van de afrit Gentbrugge verduidelijkt met bijkomende borden en een aanpassing van de bestaande borden.
  • Daarnaast zal er ook ruimer gesensibiliseerd worden. Er zullen waarschuwingen worden verzonden naar gps-providers met specifieke aandacht voor vrachtwagenchauffeurs (vb. Truckmeister) om te waarschuwen voor de werken. En er komen ook generieke sensibiliseringscampagnes over veiligheid en aangepast rijgedrag bij werven.

Voor meer info over de tweede fase van de werf op de E17 in Gentbrugge: www.wegenenverkeer.be/werken/renovatie-viaduct-gentbrugge

Schema werfsituatie tweede fase.