Forse daling ongevallen bij werf op E17 in Gentbrugge

Gent
Werfsituatie in Gentbrugge.

De bijkomende maatregelen die werden getroffen om de veiligheid rond de werf op het viaduct van Gentbrugge op de E17 te verhogen werpen hun vruchten af. Een eerste evaluatie na twee maanden werken in de tweede fase van het project toont een belangrijke vooruitgang in de verkeersveiligheid ten opzichte van de situatie tijdens eerste twee maanden vorig jaar, toen er geregeld filestaartaanrijdingen waren. Het aantal ongevallen is met 20% gedaald en het aantal ongevallen met letsel zelfs met 75%. Toch is er ook nog werk aan de winkel. Met 7,6% van de bestuurders die te snel rijden, wordt er blijvend ingezet op controle en handhaving.

Nieuwe maatregelen werpen vruchten af

Sinds 2 februari is de tweede fase van de renovatie van het viaduct van Gentbrugge aan de gang. Tijdens de eerste fase werden de werken geplaagd door een groot aantal ongevallen. Daarom nam het Agentschap Wegen en Verkeer bijkomende maatregelen, zoals tijdelijke signalisatie boven de weg, duidelijkere markering, snelheidsafbouw op langere afstand, enz. Die maatregelen hebben duidelijk effect.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We vergeten het vaak, maar op een werf zijn mensen aan de slag die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Verkeersveiligheid, ook rond werven, is dan ook een van mijn grootste prioriteiten. Met 75% minder letselongevallen en geen dodelijke ongevallen meer zetten we een ongelofelijke stap vooruit. Ook de komende maanden blijven we inzetten op verkeersveiligheid, op deze werf maar ook in de rest van Vlaanderen.

Blijven bijsturen en controleren

De cijfers zijn dus bemoedigend maar een blijvende inzet en aandacht zijn nodig. Zo evalueert het Agentschap Wegen en Verkeer op geregelde basis de maatregelen om ze bij te sturen en te verbeteren waar nodig. In de afgelopen weken werden bijvoorbeeld al aanpassingen aangebracht aan de markeringen en signalisatie in de richting van Antwerpen om het aantal gevaarlijke manoeuvres te beperken. Daarnaast voert de Federale Wegpolitie systematisch en geregeld controles uit op snelheid en afstand. Met meer dan 7% van de bestuurders die te snel reden tijdens de laatste gerichte controle is hier ook ruimte voor verbetering. Om bestuurders te sensibiliseren zullen daarom de cijfers van het aantal overtredingen geregeld getoond worden op portieken boven de weg. 

Over de werf

De werken aan het viaduct lopen ondertussen door zoals gepland.  Indien weersomstandigheden, technische problemen of Covid19-besmettingen geen roet in het eten gooien zullen de werken zoals gepland uiterlijk tegen november dit jaar afgerond zijn. Meer informatie op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

 

Infografiek werken E17 in Gentbrugge.
Enkele cijfers over het verkeer op de E17 in Gentbrugge