Frank Deboosere verkeersmascotte van Agentschap Wegen en Verkeer

Affiche met Frank Deboosere.

Frank Deboosere is de nieuwe verkeersmascotte van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanaf maart is hij te zien op affiches langs de Vlaamse snelwegen, waar hij oproept om het ‘verkeersbericht’ te checken op www.wegenenverkeer.be. Met de campagne wil het agentschap op grote schaal tijdig informeren over de onvermijdelijke hinder die grote werven de komende maanden met zich mee zullen brengen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert jaarlijks in maart een grote mediacampagne om mensen te informeren over aankomende wegenwerken. Dit jaar krijgt de campagne een knipoog naar het weerbericht. VRT-weerman Frank Deboosere trekt met de affiches de aandacht voor het ‘verkeersbericht’. “Mensen informeren over aankomende wegenwerken is ontzettend belangrijk,” verduidelijkt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. “Om op te vallen koos AWV dit jaar om een bekende weerman het ‘verkeersbericht’ te laten presenteren.”

Nieuw is dat AWV dit jaar ook aan geotargeting doet langs de snel- en gewestwegen. Enkele weken voor een werf start, zal een affiche met Frank Deboosere verschijnen in de regio rond de zone waar de werken doorgaan. Zo kan AWV weggebruikers nog gerichter informeren over de verwachte verkeershinder. De campagne bestaat uit snelweg affiches, radiospots en een online campagne met video en GIF’s.