Goederentransport naar/van VK? Vlaamse havens hebben capaciteit

Luchtfoto North Sea Port.

Foto: North Sea Port

In het kader van de coronacrisis gold eerder deze week een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk. Daardoor zijn de goederenstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland (Franse kanaalhavens) sterk verstoord. De havens in Gent (North Sea Port), Antwerpen (Port of Antwerp) en Zeebrugge (Port of Zeebrugge) bieden een interessant alternatief om vanuit Vlaanderen goederen te verschepen naar het Verenigd Koninkrijk (en omgekeerd). Daar is immers volop capaciteit beschikbaar voor de transportbedrijven.

Zowel Port of Antwerp als North Sea Port hebben momenteel nog capaciteit beschikbaar. En de VK-terminals in de haven van Zeebrugge stellen alles in het werk om extra capaciteit aan te bieden. P&O Ferries onderzoekt de mogelijkheid om de rotatie van de schepen te verhogen. C.Ro Ports/CLdN communiceert dat er nog capaciteit voor onbegeleide vracht beschikbaar is.

Transportbedrijven die van die mogelijkheden gebruik wensen te maken wordt aangeraden om de websites van de betrokken havens te raadplegen en de havens te contacteren om een reservatie te maken.

- Port of Antwerp: www.portofantwerp.com/en/are-you-ready-for-brexit

- North Sea Port: www.northseaport.com/brexit + www.northseaport.com/content/detail/5/zaken-doen#z43 

- Port of Zeebrugge: www.portofzeebrugge.be/nl/nieuws-evenementen/haven-zeebrugge-vlot-verkeer-van-goederen-haven-waarborgen-eerste-prioriteit    

Aangezien het momenteel kerstvakantie is, verwacht het Verkeerscentrum geen extra verkeersdrukte naar en in de Vlaamse havenzones in het geval dat transportbedrijven voor die havens zouden kiezen. Goederentransport via de havens in Gent, Antwerpen en Zeebrugge kan ook helpen om grote drukte op de snelwegen naar de Franse grens (kanaalhavens) te vermijden.