Nieuwe informatiecampagne: “Rits vooraan, file zo gedaan."

Affiche campagne ritsen.

Hoewel ritsen als sinds 2014 verplicht is, blijkt uit onderzoek van het instituut VIAS dat 1 op de 5 bestuurders nog altijd niet weet hoe het precies moet. En dat leidt tot irritatie, want in Vlaanderen ergert 84% van de bestuurders zich aan foutief ritsen. Het is dus belangrijk om te blijven informeren zodat het systeem zijn nut kan bewijzen. Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert daarom een nieuwe informatiecampagne langs de Vlaamse wegen: “Rits vooraan, file zo gedaan”.

Invoegen in het verkeer kan behoorlijk stresserend zijn, zeker bij onverwachte wegversmallingen, zoals wegwerkzaamheden. Als daar weinig verkeer is, dan gaat invoegen doorgaans vlot. Maar meestal veroorzaken wegversmallingen extra verkeersdrukte en ontstaat er gauw file. Ritsen is dan de oplossing. VIAS stelde vast dat 88% van de bestuurders vandaag voorstander is van het systeem en dus overtuigd is dat ritsen vlotter verkeer oplevert. Toch zien bijna 4 op de 10 bestuurders elke dag hoe andere bestuurders op een foutieve manier ritsen.

Ritsen is verplicht bij sterk vertraagd verkeer op plaatsen waar een rijstrook wegvalt. De bestuurders op de rijstrook die verderop wegvalt, moeten op hun rijstrook blijven rijden tot ze aan de versmalling komen. Pas daar wijken ze uit naar de rijstrook naast hen waarop iedereen voort kan rijden na de versmalling. De bestuurders op die aangrenzende rijstrook laten beurtelings een bestuurder van de weggevallen rijstrook voor hen invoegen. Ritsen moet als algemene regel nageleefd worden zonder dat er daarvoor speciale signalisatie nodig is. Wie niet correct ritst, begaat een overtreding van de eerste graad en kan een boete oplopen van 58 euro.

Enkele tips:

  • Je blijft zo lang mogelijk rijden op de rijstrook die gaat wegvallen.
  • Op een afstand van ongeveer 300 meter voor de wegversmalling pas je je snelheid aan aan de snelheid van het verkeer op de aangrenzende rijstrook (waarop al het verkeer zich voortzet na de versmalling).
  • Voertuigen op die aangrenzende rijstrook moeten vrijwillig ruimte laten aan het invoegende voertuig.
  • Op ongeveer 50 meter voor de versmalling pas je het ritsprincipe toe, zonder te remmen, zodat al het verkeer vlot kan blijven rijden.

Voor meer informatie over ritsen: www.ritsendoejezo.be

Illustraties van goed en fout ritsen.