In september 22,5% meer file dan voor corona

Grafiek filezwaarte op de Vlaamse snelwegen.

Het aanvoelen van veel weggebruikers wordt nu ook bevestigd door de cijfers: het nieuwe schooljaar is met bijzonder forse filedruk gestart. Op de werkdagen van 1 september tot en met 30 september lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen maar liefst 22,5% hoger dan voor de coronacrisis. Vooral de eerste maandhelft kende veel files. Dat hoge cijfer is bijzonder, want het Verkeerscentrum stelde tegelijkertijd vast dat er 4% minder verkeer was dan in september 2019, het laatste jaar voor de uitbraak van de pandemie.

Op de werkdagen van september lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen 22,5% hoger dan in dezelfde maand in 2019. Het valt op dat de filezwaarte vooral in het eerste deel van september zeer hoog lag. De laatste twee weken lag die filezwaarte weer op het niveau van 2019. Die vaststelling geldt ook voor de filedruk op de snelwegen in de regio's Antwerpen en Brussel. Door langdurige wegwerkzaamheden is de filedruk in de regio Gent al maandenlang opmerkelijk groter dan gebruikelijk.

Hoewel de filebarometer stevig piekte na de zomervakantie, lag het aantal afgelegde kilometers (de verkeersprestatie) op de Vlaamse snelwegen toch nog onder het niveau van pre-corona. Op de werkdagen in september telde het Verkeerscentrum daar 4% minder verkeer dan twee jaar geleden. Er was 5,5% minder autoverkeer. Maar wel meer vrachtverkeer, namelijk +3,1%. Dat er meer vrachtverkeer is sinds de coronacrisis valt al maandenlang op in de cijfers.

Nu de herfst begonnen is, zijn we weer in het gebruikelijke "fileseizoen" van het najaar beland. Niet voor niets bereikt de filebarometer tijdens de ochtendspits bijna dagelijks weer met gemak een totale filelengte van 200km op de Vlaamse snelwegen.

De bovenvermelde cijfers zijn de maandgemiddelden voor september 2021. In twee studierapporten vindt u de verkeerscijfers uitgelicht per week in september. U kan ze hier downloaden: