Tot oktober in Kortrijk: Expo 50 jaar E3/E17 - "De koers van de snelweg"

Logo expo.

Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat er voor het eerst voertuigen reden over de snelweg E3/E17. Plots was het mogelijk om in één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen te rijden. Tot en met 8 oktober kunt u in Kortrijk een gratis tentoonstelling bezoeken over de aanleg van de E17. Die werd destijds in amper 7 jaar gebouwd, als het ware een koers tegen de tijd.

Al in de jaren 50 van de vorige eeuw was er een akkoord over het tracé van de aan te leggen E17 (of E3 zoals hij tot 1985 zou heten). Maar voor de eerste schop in de grond in Kortrijk was het nog wachten tot 1966. Het bouwproject werd vanaf dan in een zeer hoog tempo uitgevoerd.

Het allereerste stuk van de nieuwe snelweg, van Kortrijk Oost naar Rekkem, kon al feestelijk geopend worden in september 1970. In 1973 zou de volledige snelweg voltooid zijn. Opmerkelijk, in totaal is er dus slechts 7 jaar gebouwd aan de lange snelweg. Zo’n korte tijdspanne zou anno 2023 niet meer haalbaar zijn gezien de huidige complexe regelgeving. Van milieueffectenrapporten of impactmetingen was er in die tijd echter nog geen sprake.

Voor de aanleg van de E17 waren er heel wat onteigeningen nodig. En dorpen werden door het tracé in twee gesplitst. Maar tegelijk heeft de E17 ook veel economische welvaart gebracht in de regio Zuid-West-Vlaanderen, onder meer door de komst van tal van bedrijven langs de snelweg. Vandaag is de E17 één van de drukste vrachtroutes van Europa.

Aan de hand van historisch beeld- en kaartmateriaal, getuigenissen en visualisaties geeft de tentoonstelling Expo 50 jaar E3/E17 - De koers van de snelweg een fascinerende inkijk in de geschiedenis en de toekomst van de E17 en de omliggende regio. Van 26 augustus tot en met 8 oktober kunt u de expo gratis bezoeken op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens tussen 10u en 18u in Howest The Square in Kortrijk (Luipaardstraat 12a). 

Het betreft een initiatief van intercommunale Leiedalcultuur- en erfgoedplatform Zuidwest en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Affiche expo.