Vacature: Verkeerscentrum zoekt teamverantwoordelijke controlezaal

Technisch operatoren in gesprek.

Het Verkeerscentrum, afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, zoekt een teamverantwoordelijke voor één van de twee controlezalen. We kijken uit naar een enthousiaste nieuwe collega die het team van technisch operatoren zal aansturen en op die manier mee de schouders zet onder het technisch management van duizenden installaties bij wegen en in tunnels. Interesse? Via onderstaande link vindt u alle informatie over de vacature en kan u ook meteen online solliciteren.

De nieuwe teamverantwoordelijke gaat aan de slag in de technische controlezaal van het Verkeerscentrum (VTC) en zal daar leiding geven aan 15 technisch operatoren. Zij verzekeren de klok rond de opvang van meldingen van defecten en storingen aan de technische installaties van het Agentschap Wegen en Verkeer. De teamverantwoordelijke organiseert en superviseert de activiteiten van het team, de vlotte werking van de controlezaal en de samenwerking met de partners die er een beroep op doen (zoals andere diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie, de brandweer, aannemersfirma’s, enz.).

In nauwe samenwerking met de collega die leiding geeft aan de verkeerscontrolezaal (VVC) staat de nieuwe teamverantwoordelijke mee in voor de organisatie en verbetering van de operationele activiteiten met betrekking tot het verkeersbeheer, het tunnelmanagement en de ondersteuning van het technisch beheer. De (geplande) infrastructuurwerven in de grootstedelijke gebieden (waaronder de Oosterweelverbinding in Antwerpen en de herinrichting van de ringwegen van Brussel en Gent), de tunnelrenovaties en de operationele uitwerking van de Vlaamse vervoersregio’s zijn op dat vlak boeiende uitdagingen.

U vindt hier het volledige vacaturebericht en info over de online sollicitatie.

Het Verkeerscentrum, gevestigd naast het Centraal Station in Antwerpen, groepeert alle taken die te maken hebben met het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Met onze 80 medewerkers en vanuit onze twee controlezalen staan we 24u/7d ten dienste van de weggebruiker. In deze korte video kan u een blik werpen in onze controlezalen.