Verkeerscentrum zet 23 nieuwe dynamische tekstborden in op E19

Camerabeeld van een RVMS op de E19.

Op de E19 tussen Brussel en Antwerpen heeft het Verkeerscentrum 23 nieuwe dynamische tekstborden in gebruik genomen. Daardoor kunnen de verkeersleiders ook op die snelweg voortaan doorgedreven dynamisch verkeersmanagement uitvoeren. Via de tekstborden sturen ze dringende verkeersboodschappen naar de weggebruikers, zoals waarschuwingen voor files, hinder of gevaarlijke situaties. In die communicatie nemen iconen een centrale plaats in.

De 23 nieuwe tekstborden op de E19 zijn allemaal van het type “RVMS”: Roadside Variable Message Signs (variabele tekstborden naast de weg). Ze zijn opgehangen aan zogeheten galgpalen naast de weg, telkens met een tussenafstand van zo'n 2 kilometer. De aansturing van de borden verloopt in principe volautomatisch op basis van meetlussen in het wegdek, maar de verkeersleiders in de controlezaal van het Verkeerscentrum kunnen op elk moment ook zelf dringende boodschappen op de borden publiceren. 

De informatie op de tekstborden geldt voor alle weggebruikers op alle rijstroken ter hoogte van het bord. Het kan bijvoorbeeld gaan om waarschuwingen voor files en hinder door incidenten of wegwerkzaamheden, maar de verkeersleiders kunnen via de borden ook tijdelijk verlaagde maximumsnelheden opleggen, bijvoorbeeld in werfsituaties, bij een ongeval of wanneer slecht weer leidt tot gevaarlijke rijomstandigheden. In die zin nemen de tekstborden op de E19 de functie over van de klassieke rijstrooksignalisatie (RSS) op andere snelwegen (één dynamisch bord boven elke rijstrook).

Wanneer er op de E19 file ontstaat, zullen de borden daarvoor waarschuwen vanaf een 2tal kilometer voor de filestaart. Uit onderzoek blijkt immers dat een doeltreffende waarschuwing best niet te ver vooraf wordt gegeven. Er wordt op de E19 dus niet gewerkt met een systematische afbouw van snelheden voor het verkeer van reeds vele kilometers voor de file. Rijdt u als weggebruiker een zone binnen met filegolven over een lange afstand, dan zal u daarvoor ook een waarschuwing zien, zodat u uw rijstijl meteen kunt aanpassen.

Voor de communicatie met de nieuwe borden op de E19 zet het Verkeerscentrum maximaal in op iconen. Zo zijn de boodschappen voor alle weggebruikers in één oogopslag duidelijk te begrijpen.