Impact maatregelen coronacrisis 2020

De impact van de coronacrisis laat zich stevig voelen op de Vlaamse snelwegen. Wanneer de overheden maatregelen opleggen in de strijd tegen de verspreiding van COVID19-virus blijken zij telkens ook een significante impact te hebben op het verkeer en de verkeersafwikkeling. Dat was het geval tijdens de semi-lockdownperiode in het voorjaar van 2020, maar ook tijdens de tweede virusgolf in het najaar van 2020.

In twee aparte rapporten monitort het Vlaams Verkeerscentrum de evolutie van het verkeer op de Vlaamse snelwegen tijdens de coronacrisis. De bestudeerde indicatoren zijn de filezwaarte en de verkeersprestatie (namelijk het totale aantal afgelegde kilometer door alle voertuigen). U kunt de meest recente versies van de rapporten hier downloaden.