Impact maatregelen coronacrisis 2020

De uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 heeft een grote impact gehad op het verkeer en de verkeersafwikkeling op de Vlaamse snelwegen. Na de invoering op 14 maart 2020 van strenge overheidsmaatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan is het verkeer fors teruggevallen. Dat was het gevolg van massaal telewerk en technische werkloosheid, de verplichte sluiting van winkels en horeca en de regel dat er tijdelijk alleen essentiële verplaatsingen konden toegelaten worden.

Het aantal kilometers afgelegd door auto’s en vrachtverkeer op de Vlaamse snelwegen daalde sterk en ook de congestie nam spectaculair af. Op basis van zijn continue verkeersmonitoring met meetlussen in het wegdek maakte het Vlaams Verkeerscentrum tijdens de periode van de coronamaatregelen een wekelijkse stand van zaken op om de verkeersevolutie (verkeersprestatie en filezwaarte) in kaart te brengen. De cijfers werden vergeleken met de periode voor de invoering van de overheidsmaatregelen. Op deze pagina kunt u de samenvattende laatste rapporten downloaden (met publicatiedatum 7 juli 2020).