pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
33 km file
trend stijgend
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Veelgestelde vragen over rijstrooksignalisatie


Hoe werkt rijstrooksignalisatie?
Tot waar geldt de snelheidsbeperking op de rijstrooksignalisatie?
Zijn de aangegeven snelheden boven de rijstroken richtsnelheden of maximum snelheden?

Waar moet ik ritsen als een rijstrook is afgesloten op de rijstrooksignalisatie, maar de rijstrook pas verderop fysiek ophoudt?

Waarom wordt het inhaalverbod voor vrachtwagens niet weergegeven op de dynamische signalisatie boven de weg?

 

 

 

Hoe werkt rijstrooksignalisatie?

druk verkeer op Antwerpse ring volgt aanwijzingen rijstrooksignalisatie 50 km/u

 

De snelheidsbeperkingen op de rijstrooksignalisatieborden (RSS) worden volledig

automatisch bepaald op basis van verkeersmetingen door detectoren stroomafwaarts. 
Als deze detectoren een verstoring (vertraging/file) detecteren, dan wordt een beperking

van 70 of 50 km/u geplaatst op RSS-borden stroomopwaarts. 

Om te vermijden dat het verkeer hiervoor bruusk moet remmen, wordt een geleidelijke
snelheidsafbouw toegepast. De weggebruikers krijgen daardoor op achtereenvolgende
portalen eerst een beperking '110 km/u', vervolgens '90' dan '70' en tenslotte '50'. Dit zorgt
voor een veilige afbouw van de snelheid bij vlot verkeer. 

 

Op drukke momenten zijn er vaak meermaals kortstondige verstoringen. Om hierop alert te kunnen reageren, wordt elke 10 seconden de beeldstand van elk bord opnieuw berekend op basis van de meest recente metingen. Het verwerken van de metingen en het effectieve aansturen van de borden neemt vervolgens ook nog enkele seconden in beslag. Zo kan het zijn dat een kortstondige vertraging alweer is opgelost, terwijl de beeldstand van de borden nog niet is aangepast.

Snelheidsbeperkingen op de rijstrooksignalisatieborden (uitgezonderd bepaalde permanente beperkingen, bv bij wegenwerken) zijn steeds het gevolg van een verkeersmeting stroomafwaarts. In sommige gevallen (vooral op drukke momenten net voor of na de eigenlijke spits) is de verstoring die deze verkeersmeting veroorzaakt echter al opgelost op het moment dat je ter plaatste komt, waardoor het lijkt alsof de snelheidsbeperking die je eerder zag niet (meer) nodig was.
  

 

 

Tot waar geldt de snelheidsbeperking op de rijstrooksignalisatie?


De standaard verkeersregel voor een snelheidsbeperking (wegcode artikel 68.3: verbodsbord C43link naar externe website) blijft van toepassing indien ze wordt weergegeven op dynamische signalisatie:

verkeersbord C43
  verkeersbord C43
  “Een snelheidsbeperking is geldig vanaf het bord tot het volgende kruispunt.” Op een snelweg betekent dat: vanaf het bord tot de volgende oprit. Wordt er op een volgende portaal of op een vast bord langs de weg een andere snelheidsaanduiding weergegeven, geldt die tot de volgende oprit. 

Een groene pijl heft een voorgaande snelheidsbeperking in geen geval op! Die geeft enkel de richting aan waarin je over de rijstrook mag rijden (wegcode artikel 63.2.1.2link naar externe website)

 

 70km/u snelheidsbeperking op rijstrooksignalisatie aan ingang Kennedytunnel

 De 70 km/u snelheidsbeperking, hier aan de ingang van de Kennedytunnel, is geldig tot aan de volgende oprit of tot er eerder een andere snelheidsbeperking staat aangeduid.


 

 

Zijn de aangegeven snelheden boven de rijstroken richtsnelheden of maximum snelheden? 


De snelheden die boven de weg worden vermeld zijn effectieve snelheidsbeperkingen, geen vrijblijvende richtsnelheden. Ze geven de maximum toegelaten snelheid voor die specifieke rijstrook aan. Wie de snelheidsbeperkingen op de RSS-borden niet opvolgt, kan door de politie worden beboet. 

Is de dynamische rijstrooksignalisatie uitgeschakeld en zijn er geen vaste verkeersborden, dan geldt de algemene regel: maximum 120 km/u op snelwegen.

 

 

 

 

Waar moet ik ritsen als een rijstrook is afgesloten op de rijstrooksignalisatie, maar de rijstrook pas verderop fysiek ophoudt? 


De verkeerswetgeving zegt

 • over ritsen (wegcode artikel 12bis link naar externe website): bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, slechts vlak voor de versmalling mogen invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.
   
 • over rijstrooksignalisatie (wegcode artikel 63.2.1.1 link naar externe website): het rode licht dat de vorm heeft van een kruis, betekent verboden richting op de strook voor de bestuurders naar wie het gericht is. 

De plaats waar u moet ritsen is dus net voor de plaats waar het rood kruis geafficheerd staat op de rijstrooksignalisatie, zelfs als de rijstrook pas verderop fysiek ophoudt.
 

 

 

 

Waarom wordt het inhaalverbod voor vrachtwagens niet weergegeven op de dynamische signalisatie boven de weg? 


Het verkeerscentrum onderzocht of en hoe het inhaalverbod voor vrachtwagens zou kunnen ondersteund worden met de bestaande dynamische signalisatieborden. Op basis van onderstaande vaststellingen kiest het Verkeerscentrum ervoor om het inhaalverbod niet dynamisch te afficheren.

De verkeerswetgeving zegt over inhalen:

 • wegcode art 9.3.1 link naar externe website Als bestuurder moet je steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven (op de rechterrijstrook), behalve wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt (bij vertraagd verkeer of file) of om de aanwijzingen op de blauwe borden boven de rijbaan op te volgen (borden F15).

  Dat betekent dat op ringwegen, in de nadering naar knooppunten en overal waar er vertraagd verkeer of file is, voertuigen naast elkaar kunnen rijden, zelfs aan een verschillende snelheid, zonder dat ze aan het inhalen zijn.
   
 • wegcode art 17.2.7 link naar externe website: inhaalverbod voor vrachtverkeer +3,5 ton op 2x2 wegen
  Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.  (...)

  Deze regel is altijd geldig, behalve wanneer borden aangeven dat er een ‘tijdelijke’ uitzondering van kracht is. Het bijkomend afficheren van iets dat sowieso algemeen verboden of verplicht is, kan onduidelijkheid scheppen voor de weggebruiker. Daarom zijn bij de invoering van het algemeen inhaalverbod vrachtwagens alle borden C39 op lokale wegen verwijderd.
   
 • wegcode art 17.2.6 link naar externe website: inhaalverbod voor vrachtverkeer +7,5 ton bij neerslag
  Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden bij neerslag op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.  (...)

  Dat impliceert dat de extra beperkingen voor vrachtwagens bij neerslag in praktijk enkel gelden op snelwegen met méér dan 2 rijstroken per rijrichting én voor zover er al sprake zou kunnen zijn van 'inhalen'.
   

Het Verkeerscentrum stelt vast

 • Een groot deel van de bestaande dynamische borden staan in de aanloop naar knooppunten of op ringwegen waar het inhaalverbod niet afdwingbaar is. Dit betekent dat op de plaats van het bord in vele gevallen geen sprake is van inhalen. Een weergave van het inhaalverbod op deze locaties is zinloos.
   
 • Een aantal van de dynamische borden staat boven 2x2 wegen, waar sowieso een permanent inhaalverbod geldt. Het afficheren van het inhaalverbod enkel bij slechte weersomstandigheden zou kunnen suggereren dat er geen inhaalverbod geldt op andere tijdstippen (wanneer er op het bord geen melding van wordt gemaakt). Dat zou ongewenst verwarring kunnen scheppen.
   
 • De weergave van het inhaalverbod zou in vele gevallen ten koste zijn van de oorsponkelijke doelstellingen van de dynamische signalisatie.

  Rijstrooksignalisatie
  :

          - De rijstrooksignalisatieborden afficheren rijstrookspecifieke geboden en verboden.
            Affichage van een inhaalverbod C39 is technisch mogelijk. Een nadeel is dat het
            boven elke rijstrook moet vermeld worden waar je het wil doen gelden en dit
           moet telkens herhaald worden na elk kruispunt (oprit). 

 

          - Het afficheren van een pictogram ‘inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer’
            kan niet tegelijkertijd met het weergeven van een snelheidsbeperking. Dit
            betekent dat de snelheidsbeperking zou vervallen, wat in slechte weers-
            omstandigheden niet aangewezen is. Bovendien wordt filestaartbeveiliging zo ook
            onmogelijk, wat zeker niet gewenst is.
 

          Dynamische tekstborden (VMS ‘Variable Message Sign’ borden): 

          - Deze borden worden in normale omstandigheden ingezet om te waarschuwen voor
            files, ongevallen, werken én om advies te geven over te volgen routes. Deze functie
            zou vervallen op borden die ingezet worden om het inhaalverbod te afficheren.

 

          - Bij slechte weersomstandigheden worden de dynamische borden op vraag van de
            federale wegpolitie vaak ingezet om te waarschuwen voor gladheid. Deze berichten
            zijn zowel gericht naar het personenverkeer als het vrachtverkeer.

 

           - De taalwetgeving vereist dat de boodschappen op deze borden in het Nederlands
             worden gebracht. Dit is wellicht een probleem voor een groot deel van de
             vrachtwagenchauffeurs op onze wegen.
 

 

 

laatste update: 19/10/2015

 

terug naar overzicht  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring