pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
77 km file
relatief veel
trend dalend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Studies


Rapport Doorrekeningen Gedifferentieerde Tol [08-05-14]

 

Het Verkeerscentrum onderzoekt in dit rapport of het toepassen van de exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’ op de alternatieven Meccanoverbinding en Oosterweel-noord verbinding, gecombineerd met het ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, resulteert in gelijkaardige effecten als bij de Oosterweelverbinding. De termen ‘alternatief’, ‘ontwikkelingsscenario’ en ‘exploitatievariant’ werden gehanteerd in het kader van het Plan-MER proces voor de Oosterweelverbinding. Dit Plan-MER is begin februari 2014 door de dienst MER goedgekeurd. Het eindrapport is opvraagbaar via mervlaanderen.be link naar externe website.

In het rapport zijn 6 scenario’s geĆ«valueerd:
• REF 1.2.0: Oosterweelverbinding in combinatie met ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, zonder exploitatievariant
• REF 1.2.2: Oosterweelverbinding in combinatie met ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, met exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’
• REF 2.2.0: Meccanoverbinding in combinatie met ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, zonder exploitatievariant
• REF 2.2.2: Meccanoverbinding in combinatie met ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, met exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’
• REF 3.2.0: Oosterweel-noord verbinding in combinatie met ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, zonder exploitatievariant
• REF 3.2.2: Oosterweel-noord verbinding in combinatie met ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, met exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’

 

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de kwalitatieve analyses van het Plan-MER Oosterweelverbinding overeind blijven. De prestatie-indicatoren evolueren op een gelijkaardige manier als bij de Oosterweelverbinding met en zonder exploitatievariant. Verder verschuift het verkeer, net zoals bij de Oosterweelverbinding, van de Scheldetunnels, waar tol moet betaald worden, naar de tolvrije Liefkenshoektunnel en het onderliggende wegennet. Dit manifesteert zich in een daling van de belasting en de I/C verhouding in de Kennedytunnel. Wel is deze daling voor de Meccanoverbinding en de Oosterweel-noord verbinding minder groot dan voor de Oosterweelverbinding.

 

De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, versie 3.6.1.


Download volledig rapport - Doorrekeningen Gedifferentieerde Tol  pdf (pdf 1,93 Mb)
Download bijlagen - Doorrekeningen Gedifferentieerde Tol zip (zip 43,1 Mb)
 

 

              terug naar overzicht
 
 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring