pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
0 km file
relatief weinig
trend stabiel
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Het Verkeerscentrum
Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen aan de hand van camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doen we aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streven we ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers. Door studiewerk te verrichten en adviezen te formuleren ondersteunen we ook het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Dynamisch verkeersmanagement
Veroorzaakt een gekantelde vrachtwagen files op de ring rond Brussel, gaat het bij mooi weer traag richting kust of is het verkeer in de war door hevige sneeuwval? Vanuit onze controlezaal wordt het verkeer nauwgezet gevolgd, geleid en gestuurd. Bij incidenten grijpen we meteen in: we waarschuwen de weggebruikers met boodschappen op de dynamische tekstborden, we kruisen rijstroken af of stellen spitsstroken open.

Actuele verkeersinformatie
Bij dat dynamische verkeersbeheer speelt communicatie een essentiële rol. Daarom bieden we vanuit onze controlezaal permanent verkeersinformatie aan: onder meer via onze website, Twitter en TMC. Is er bijzondere verkeershinder? Dan geeft onze woordvoerder, Peter Bruyninckx, tekst en uitleg in de media.

Verkeersindicatoren en studiewerk
We gebruiken onze data niet alleen voor realtime verkeersmanagement, maar ook voor studiewerk over verkeer. We analyseren de meetgegevens en leiden er verkeersindicatoren uit af. We onderzoeken maatregelen en regelscenario’s om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de snelwegen te verbeteren. Met effectstudies gaan we nadien na of ze effectief tot verbeteringen hebben geleid.

Hebt u nog een vraag over het Verkeerscentrum? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.


  

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring