Extra veiligheidsmaatregelen voor wegenwerkers op snelwegen

Affiche met een wegenarbeider op een werf.

Wekelijks gebeuren er gemiddeld bijna 10 ongevallen met gewonden in de buurt van wegwerkzaamheden. De helft daarvan op Vlaamse gewestwegen en snelwegen. Met de campagne ‘Rij veilig, wij veilig’ vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer als Vlaamse wegbeheerder aan bestuurders om de snelheidslimiet en de signalisatie te respecteren. Met extra maatregelen, zoals een bredere veiligheidszone en een vaste afscherming bij snelwegwerven, zullen arbeiders nog beter beschermd kunnen werken in de toekomst.

514 ongevallen aan werven

In 2022 waren er 3 dodelijke ongevallen en 511 ongevallen met gewonden aan werven. Die cijfers zijn vergelijkbaar met die van het jaar daarvoor. Iets meer dan de helft (54%) van die ongevallen vindt plaats op of in de aanloop van werven op gewestwegen en autosnelwegen. De andere ongevallen gebeuren op lokale wegen.

Afleiding en overdreven snelheid

Ongevallen komen vaak voor in de staart van de files bij wegwerkzaamheden. Afleiding van de bestuurder en een te hoge snelheid zijn belangrijke risicofactoren. Maar ook ongevallen ter hoogte van de werf blijven een probleem. Wegenwerken creëren immers vaak een nieuwe verkeerssituatie, onder meer met een verminderd aantal en/of smallere rijstroken, asverschuivingen of doorsteken door de middenberm.

Het is dan extra belangrijk om met de volledige focus op de weg te rijden. Volg strikt de signalisatie en de snelheidslimiet. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor veilige en duidelijk ingerichte werven. Via het project Mobilidata brengt het agentschap ook vaker meldingen van wegenwerken in navigatieapps om bestuurders ook via die weg te waarschuwen zodra ze een werf naderen.

Extra: vaste afscherming en bredere veiligheidszone 

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt extra maatregelen en onderzoekt bij elke nieuwe werf wat nodig is om de veiligheid van de naburige bestuurders en de wegenwerkers op de werf te verhogen. 

  • Werven worden goed op voorhand aangekondigd via vaste en dynamische signalisatie. Mobiele werven worden ook steeds beveiligd met botsers. De snelheid wordt verlaagd en waar nodig wordt op snelheid gecontroleerd in overleg met de politie, bijvoorbeeld met een mobiele trajectcontrole en snelheidscamera’s.
  • Om de veiligheid voor wegenarbeiders voort te verhogen, neemt het agentschap na afstemming met vertegenwoordigers van de wegenbouwsector, waaronder Constructiv, extra maatregelen. Langs snelwegwerven komt een vaste betonnen afscherming die, in tegenstelling tot losse werfbakens, de arbeiders fysiek beschermt tegen het wegverkeer.
  • Wanneer toch gewerkt wordt met losse bakens, bijvoorbeeld op een snelwegwerf van korte duur, wordt de snelheid verlaagd naar 50km/u. De ruimte tussen de bakens en de werf (de veiligheidszone) wordt zo breed mogelijk gemaakt tot maximaal één rijstrook. Bij bakens wordt ook gewerkt met een redresseerstrook om de kans te verkleinen dat ze bij aanrijding als projectielen de werf in worden gekatapulteerd, wat levensgevaarlijk is.

Wanneer de werfleiding beslist om extra maatregelen door te voeren, zal daarvoor eerst een grondige analyse van hun impact op de verkeersveiligheid en op de verkeersdoorstroming gebeuren. Het is en blijft immers de bedoeling om de hinder van de wegwerkzaamheden voor de weggebruikers maximaal te beperken, dus zoveel mogelijk capaciteit te behouden voor het passerende verkeer. Dat laatste mag de veiligheid van arbeiders echter nooit in gevaar brengen.