Het Vlaams Verkeerscentrum groepeert alle taken met betrekking tot het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Als permanentiedienst voor meldingen van storingen, defecten en averijen van technische installaties ondersteunt het Verkeerscentrum ook het technisch management van de wegbeheerder. Onze medewerkers zetten zich 7/7 én 24/24 in voor vlot en veilig verkeer. Het Verkeerscentrum is een afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Dynamisch verkeers- en tunnelmanagement 

Vanuit onze controlezalen worden de verkeersstromen op de Vlaamse snelwegen en in de tunnels permanent opgevolgd, geleid en gestuurd. We monitoren het verkeer met onder meer camera’s, meetlussen in het wegdek en data uit navigatiesystemen. Bij incidenten grijpen we onmiddellijk in via dynamische wegsignalisatie: we waarschuwen voor hinder via onze tekstborden, we kruisen rijstroken af op de rijstrooksignalisatie boven de weg, we openen spitsstroken en omleidingen. Daarbij werken we nauw samen met de Federale Wegpolitie, die een detachement heeft in het Verkeerscentrum.

Aandacht voor tunnelveiligheid

We hebben bijzondere aandacht voor de tunnels, vooral de tunnels die op het drukke Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN‑V) liggen. Met extra sensoren bewaken we het veilig gebruik van de tunnels en we beantwoorden oproepen van de noodtelefoons in de tunnels. Bij incidenten starten we meteen de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarna ondersteunen we de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen.

Controle van technische infrastructuur

We houden toezicht op het goed functioneren van de infrastructuur van het Vlaamse gewest bij snelwegen, gewestwegen en bepaalde waterwegen. Het gaat bijvoorbeeld om verkeerslichten, wegverlichting, dynamische signalisatie, sluizen en pompen. We registreren defecten, storingen en schade, geven opdracht tot herstelling en begeleiden nadien de technische diensten bij hun herstellingswerkzaamheden op het terrein.

Verkeerskundig onderzoek

Onze meetdata dienen niet alleen voor verkeers- en tunnelmanagement. We leiden er ook onze verkeersindicatoren uit af om verkeersevoluties statistisch in kaart te brengen en gebruiken ze bij divers verkeerskundig onderzoek. We screenen het weggennet op knelpunten en bestuderen maatregelen en regelscenario’s om het verkeer vlotter en veiliger te maken. Daarbij zijn we ook altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe technologieën in te zetten en samen te werken met serviceproviders.

Actuele verkeersinformatie 

Loopt het verkeer ergens vast, dan willen we de weggebruikers snel waarschuwen en informeren. Daarom delen we onze realtime verkeersinformatie systematisch met het grote publiek, onder meer via onze websiteX (voorheen Twitter), open data en TMCPeter Bruyninckx, onze woordvoerder, geeft tekst en uitleg in de media.

IT-processen

Het Verkeerscentrum draait op gespecialiseerde technische infrastructuur en IT-processen, bijvoorbeeld voor de bediening, bewaking en monitoring van dynamische wegsignalisatie en tunnelapparatuur. Die instrumenten en processen worden ontwikkeld en beheerd in eigen huis.

Verkeersleiders en wegpolitie aan het werk in de controlezaal van de snelwegen.