Data

Het Verkeerscentrum meet permanent het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen. Met de meetgegevens maken we verkeersindicatoren, statistieken over diverse aspecten als verkeersvolume, filelengte, filezwaarte en voertuigverliesuren. U vindt onze indicatoren via een online tool

We bieden ook sets met open data aan voor hergebruik, bijvoorbeeld voor de bouw van mobiliteitsapps: data van realtime verkeersinformatie, verkeersmetingen en aansturingsgegevens van de dynamische rijstrooksignalisatie (RSS). Via een modellicentie kunnen ze gratis aangewend worden zonder verdere administratieve regelingen. De feeds zijn te vinden op de Datavindplaats van de Vlaamse overheid of via de onderstaande links. 

Met Mobilidata kunnen mobiliteitsapps een selectie van data integreren in hun services. Zo kunnen ze verkeersmeldingen op maat uitsturen naar hun gebruikers.

Laatst gewijzigd op 3 juli 2024

Online verkeersindicatoren

Op zoek naar actuele cijfers over verkeersgedrag, files, vertragingen, enz.? De indicatoren van het Verkeerscentrum geven statistische informatie over het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen. Ze worden berekend op basis van de metingen door tellussen in het wegdek en de berichten (over files en incidenten) die de verkeersleiders produceren in de controlezalen. Ze zijn dus het resultaat van automatische en manuele bronnen: meetlussen, verkeerscamera's, meldingen van de Federale Wegpolitie en weggebruikers, enz.

Via een eenvoudige zoekfunctie kunt u de indicatoren snel en gemakkelijk online raadplegen op kaart, in grafiek of in tabelvorm. Maandelijks worden nieuwe indicatoren opgeladen (rond de 20e dag van de maand).

Mobilidata - verkeersmeldingen via apps

Als digitale wegbeheerder produceert het Agentschap Wegen en Verkeer diverse data over de situatie op de Vlaamse wegen, waarbij het Verkeerscentrum instaat voor de actuele verkeersinformatie. Via het platform Mobilidata kunnen mobiliteitsapps die data integreren in hun services voor het grote publiek. Weggebruikers die met de apps op weg gaan, ontvangen dan realtime meldingen op maat over hinder op hun route, zoals waarschuwingen voor werven, files, spookrijders, passage van strooiwagens, enz.

De mobiliteitsapps die de verkeersmeldingen verspreiden, staan gebundeld op de website van Mobilidata. 

Realtime verkeersinformatie DATEXII en OTAP

De datafeeds DATEXII (versies 2 en 3) en OTAP bevatten de realtime verkeersinformatie die het Verkeerscentrum aanmaakt over de Vlaamse snelwegen. Het gaat om data over verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en events met impact op het verkeer. DATEXII is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersdata. 

Sinds januari 2022 is DATEXII versie 2 ook in versie 3 beschikbaar. In de versie 3 worden locaties in GML-coördinaten (Lambert 72) meegegeven (naast de alertC-locatiebepaling TMC), alsook actieve calamiteitenroutes voor versperde en/of afgesloten snelwegen.

Minuutwaarden verkeersmetingen

De data van het project “Meten in Vlaanderen” bevatten de minuutwaarden van de verkeersmetingen die het Verkeerscentrum de klok rond uitvoert op de Vlaamse hoofdwegen. Die metingen gebeuren aan de hand van dubbele meetlussen in het wegdek en gaan onder andere over aantallen voertuigen en gemiddelde rijsnelheden.

Naar de data minuutwaarden verkeersmetingen

Aansturingsgegevens rijstrooksignalisatie

Deze datasets zijn afkomstig van het systeem waarmee het Verkeerscentrum de dynamische rijstrooksignalisatie (RSS) aanstuurt op de Vlaamse snelwegen. Ze geven per locatie onder meer de standen van de RSS en de geafficheerde dynamische snelheidsbeperkingen mee. De data krijgen een update om de 2 tot 3 seconden.

Naar de data rijstrooksignalisatie