Data

Het Verkeerscentrum meet de klok rond het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen. Die meetdata zijn de basis voor onze verkeersindicatoren: statistieken met betrekking tot diverse aspecten van het verkeer, zoals verkeersvolumes, filelengte, filezwaarte en voertuigverliesuren. Onze cijfers zijn permanent raadpleegbaar via een online tool

Daarnaast stellen we ook datasets ter beschikking voor hergebruik. Het gaat onder meer om feeds van realtime verkeersinformatie, verkeersmetingen en aansturingsgegevens van de dynamische rijstrooksignalisatie (RSS) op de hoofdwegen. U kunt ze gratis opvragen via het Open Data Portaal van de Vlaamse overheid.

Laatst gewijzigd op 22 december 2020

Online verkeersindicatoren

Op zoek naar actuele cijfers over verkeersgedrag, files, vertragingen, enz.? De indicatoren van het Verkeerscentrum geven statistische informatie over het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen. Ze worden berekend op basis van de metingen door tellussen in het wegdek en de berichten (over files en incidenten) die de verkeersleiders produceren in de controlezalen. Ze zijn dus het resultaat van automatische en manuele bronnen: meetlussen, verkeerscamera's, meldingen van de wegpolitie en weggebruikers, enz. Via een eenvoudige zoekfunctie kunt u de indicatoren snel en gemakkelijk online raadplegen op kaart, in grafiek of in tabelvorm. Maandelijks worden nieuwe indicatoren opgeladen (ten vroegste op de 20e dag van de maand).

Realtime verkeersinformatie

De feeds DATEX2 en OTAP bevatten de realtime verkeersinformatie die het Verkeerscentrum aanmaakt over de Vlaamse snelwegen. Het gaat om data over verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en events met impact op het verkeer. DATEX2 is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersdata.

https://opendata.vlaanderen.be/dataset?q=datex2          

https://opendata.vlaanderen.be/dataset?q=otap

Minuutwaarden verkeersmetingen

De data van het project “Meten in Vlaanderen” bevatten de minuutwaarden van de verkeersmetingen die het Verkeerscentrum de klok rond uitvoert op de Vlaamse hoofdwegen. Die metingen gebeuren aan de hand van dubbele meetlussen in het wegdek en gaan onder andere over aantallen voertuigen en gemiddelde rijsnelheden.

Naar de data minuutwaarden verkeersmetingen

Aansturingsgegevens rijstrooksignalisatie

Deze datasets zijn afkomstig van het systeem waarmee het Verkeerscentrum de dynamische rijstrooksignalisatie (RSS) aanstuurt op de Vlaamse snelwegen. Ze geven per locatie onder meer de standen van de RSS en de geafficheerde dynamische snelheidsbeperkingen mee. De data krijgen een update om de 2 tot 3 seconden.

Naar de data rijstrooksignalisatie