Toegankelijkheid

Laatst gewijzigd op 6 mei 2020

Nalevingsstatus

Als Vlaamse overheidsdienst doet het Vlaams Verkeerscentrum, afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, er alles aan om zijn website zo toegankelijk mogelijk te maken en houden. De doelstelling is om op elk ogenblik te voldoen aan de richtlijnen op het vlak van toegankelijkheid in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Enkele voorbeelden:

 • Alle pagina's van de website zijn zoveel mogelijk gestructureerd en betekenisvol opgebouwd.
 • Links naar pagina's binnen de eigen website openen altijd in hetzelfde venster, terwijl links naar pagina's van andere websites openen in een nieuw venster.
 • Links zijn altijd betekenisvol.
 • Afbeeldingen zijn voorzien van een alt-attribuut.
 • De broodkruimels bovenaan elke pagina tonen u de plaats van de pagina in de structuur van de website.
 • U kunt navigeren door alleen gebruik te maken van het toetsenbord.
 • Pagina's zijn voorzien van een luidsprekericoontje om de tekst te laten voorlezen.
 • Het lettertype kan vergroot worden via de ingebouwde functie van uw browser.
 • Video's beginnen niet automatisch af te spelen. De filmpjes op de website dienen louter ter illustratie van de geschreven content.

Niet toegankelijke inhoud

De Europese Richtlijn 2016/2102 van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voorziet in een aantal uitzonderingen op de verplichte toegankelijkheid. Deze website maakt gebruik van enkele van die voorziene uitzonderingen:

 • Uitgezonden, op tijd gebaseerde media: de livestreams van de camera's bij de autosnelwegen zijn niet of moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten: de kaarten op deze website zijn niet of moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. De verkeersinformatie op de kaarten is wel ook in een tekstversie beschikbaar.

 • Kantoorbestandsformaten die voor 23 september 2018 op de website geplaatst werden: via deze website kunnen een aantal dergelijke documenten (waaronder verkeersstudies) in pdf-formaat gedownload worden. Hoewel we onze uiterste best doen om die bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken, bevatten in een aantal gevallen de pdf-bestanden grafieken, tabellen of afbeeldingen die niet converteerbaar zijn in tekst.

 • Onevenredige last: video's zijn niet voorzien van een versie met audiodescriptie waardoor ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Stoot u op andere niet toegankelijke inhoud, contacteer ons dan via het contactformulier op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Als u de titel van het document vermeldt, zullen we onze best doen om u een toegankelijke versie van het document te bezorgen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 oktober 2019 na een zelfbeoordeling.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u een probleem met deze website, of heeft u een suggestie om de site toegankelijker te maken? U kunt het ons melden via contact. Vermeld daarbij zeker de locatie op de webpagina (link) waar u het probleem heeft vastgesteld. Omschrijf ook zo volledig mogelijk uw eigen werkomgeving (type computer of smartphone, webbrowser, internetverbinding, enz.) en wat u precies probeerde te doen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord op uw kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Europese Richtlijn 2016/2102 zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Vlaamse Ombudsdienst. U kunt bij zijn dienst terecht als u meent dat u onvoldoende gehoor kreeg of als u het niet eens bent met de oplossing van een klacht.