De tunnels op de Vlaamse hoofdwegen krijgen regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts. De onderhoudsbeurt verloopt telkens volgens dezelfde procedure: de tunnelkoker wordt tijdelijk afgesloten en het verkeer wordt omgeleid: ofwel door de tunnelkoker waarin die nacht niet wordt gewerkt, ofwel bovengronds in de buurt. 

Af en toe worden tunnels ook afgesloten voor specifieke technische ingrepen of herstelling. Dan wordt ernaar gestreefd om dezelfde sluitingsprocedures en timing te hanteren. Als een sluiting plaatsvindt om een andere reden dan regulier onderhoudswerk, wordt dat extra vermeld in de tunnelkalender.

- Klik in de tunnelkalender hieronder op de naam van de tunnel om de data, de timing en de procedures (omleiding) van de komende sluitingen te bekijken.

- De eerstvolgende tunnelsluitingen staan ook verzameld in een overzicht bij VERWACHTE HINDER elders op deze website (onderaan op die pagina).

- Wilt u de geplande sluitingen van alle tunnels bundelen in een handige lijst per maand? Raadpleeg de MAANDPLANNINGEN (maand naar keuze).

Agenda tunnelsluitingen

Verkeersleider aan tunneldesk.

Beverentunnel R2

Beverentunnel op kaart.

Vaste procedure

De Beverentunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de sluis van Kallo.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Beverentunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]

Bevrijdingstunnel A12

Bevrijdingstunnel op kaart.

Vaste procedure

De Bevrijdingstunnel op de A12 bij Antwerpen-Kiel is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Bevrijdingstunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Bolivartunnel (Antwerpen-Zuid)

Bolivartunnel op kaart.

Vaste procedure

De Bolivartunnel onder het Antwerpse justitiepaleis op het Zuid is afgesloten in beide richtingen tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Bolivartunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Brabantstunnel N1 (Antwerpen)

Locatie van de Brabantstunnel op kaart.

De Brabantstunnel is gelegen op de Frankrijklei (N1) onder het Operaplein in het centrum van Antwerpen. Hij bestaat uit twee aparte tunnelkokers en vormt de verbinding tussen het noorden en het zuiden van de stad. De tunnel wordt beheerd door Stad Antwerpen, maar krijgt permanente camerabewaking van het Vlaams Verkeerscentrum.

De tunnelkokers werden genoemd naar de zussen Jeanne en Jos Brabants, Antwerpse boegbeelden uit de balletwereld. De Jeanne Brabantstunnel loopt van noord naar zuid en verbindt de Italiëlei met de Frankrijlei. De Jos Brabantstunnel loopt van zuid naar noord en verbindt de Frankrijklei met de Italiëlei.

 

Tijdens afsluitingen van de Jeanne Brabantstunnel gelden deze bovengrondse omleidingen waarbij een verschil wordt gemaakt tussen lokaal bestemmingsverkeer en bovenlokaal doorgaand verkeer:

- Verkeer met een lokale bestemming rijdt in de buurt van de tunnel om via de zijrijbaan van de  Italiëlei (N1), de Kipdorpbrug, de Franklin Rooseveltplaats, de Van Ertbornstraat, de Quellinstraat en de Maria-Theresialei.

- Doorgaand bovenlokaal verkeer vermijdt de omgeving van het Operaplein en de stadskern door om te rijden via de Singel (Ijzerlaan/Slachthuislaan/Noordersingel; R10), de Plantin en Moretuslei (N184), de Quinten Matsijslei en de Maria-Theresialei.

Tijdens afsluitingen van de Jos Brabantstunnel gelden deze bovengrondse omleidingen:

- Verkeer met een lokale bestemming rijdt in het stadscentrum om via de Maria-Theresialei, de Quellinstraat, de Van Ertbornstraat, de Osystraat, de Van Maerlantstraat en de Vondelstraat.

- Doorgaand bovenlokaal verkeer vermijdt de stadskern door om te rijden via de Maria-Henriëttalei, de Van Eycklei, de Plantin en Moretuslei en de Singel (Noordersingel/Slachthuislaan/Ijzerlaan; R20).

 

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Brabantstunnel bedraagt 2,90 meter. Er geldt een maximumsnelheid van 30km/u die gehandhaafd wordt met trajectcontrole. 

Geplande sluitingen

afgesloten in beide richtingen van maandag 3 april 6u tot vrijdag 7 april 18u
afgesloten in beide richtingen van maandag 3 april 6u tot vrijdag 7 april 18u
afgesloten in beide richtingen van maandag 3 april 6u tot vrijdag 7 april 18u
afgesloten in beide richtingen van maandag 3 april 6u tot vrijdag 7 april 18u
afgesloten in beide richtingen van maandag 3 april 6u tot vrijdag 7 april 18u + Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u
Jeanne Brabantstunnel (richting zuiden) afgesloten van 3 april 6u tot vrijdag 14 april 18u

Debbautstunnel Zelzate E34/R4

Locatie Debbautstunnel op kaart.

Vaste procedure

De Debbautstunnel, onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de Gentse ring R4, is afgesloten tussen 21u en 5u.

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid: via knooppunt [13] Zelzate-Oost van de E34, de ring rond Gent R4, het centrum van Zelzate en de brug over het kanaal Terneuzen-Gent naar knooppunt [14] Zelzate-West.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Doorgaans vinden afsluitingen van de Debbautstunnel tegelijkertijd plaats met die van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke van de naburige Zelzatetunnel op de E34.

Geplande sluitingen

richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)

Frans Tijsmanstunnel R2

Tijsmanstunnel op kaart.

Vaste procedure

De Frans Tijsmanstunnel op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 5u. Het verkeer wordt plaatselijk bovengronds omgeleid via de Scheldelaan (N101). In de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt, zijn alle rijstroken normaal beschikbaar.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Tijsmanstunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
doorlopend afgesloten richting Gent [2] van vrijdagavond tussen 20u tot maandagochtend 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
doorlopend afgesloten richting Gent [2] van vrijdagavond tussen 20u tot maandagochtend 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
doorlopend afgesloten richting Gent [2] van vrijdagavond tussen 20u tot maandagochtend 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
(onder voorbehoud) doorlopend afgesloten richting Gent [2] van vrijdagavond tussen 20u tot maandagochtend 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
(onder voorbehoud) doorlopend afgesloten richting Gent [2] van vrijdagavond tussen 20u tot maandagochtend 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
(onder voorbehoud) doorlopend afgesloten richting Gent [2] van vrijdagavond tussen 20u tot maandagochtend 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]

Groenendaaltunnel R0

Groenendaaltunnel op kaart.

Vaste procedure

De Groenendaaltunnel op de Brusselse Ring R0 is in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Geplande sluitingen

afgesloten op binnenring (richting Waterloo) tussen 22u en 6u (technische ingreep)

Jan De Vostunnel A112

Jan De Vostunnel op kaart.

Vaste procedure

De Jan De Vostunnel op de A112 bij Antwerpen-Kiel is afgesloten in één richting tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds in de buurt omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Jan De Vostunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen

Kennedytunnel R1

Kennedytunnel op kaart.

Vaste procedure

De Kennedytunnel op de Antwerpse Ring R1 is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt dan door de andere tunnelkoker geleid, waardoor er in elke richting slechts één rijstrook beschikbaar is. U houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen.

- Afgesloten in de richting van Gent [1] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [2] tijdens de tweede nacht

Ook de naburige oprit [6] Linkeroever van de R1 is afgesloten tijdens beide nachten. De afsluiting van de oprit gebeurt reeds om 20u30, dus een halfuur vroeger dan de afsluiting van de tunnelkoker waarin gewerkt wordt. Verkeer voor oprit [6] Linkeroever wordt omgeleid via oprit [17] Zwijndrecht op de E17.

Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen is toegestaan, kan ADR-transport niet door de Kennedytunnel en moet het op lange afstand omrijden, bijvoorbeeld:
- vanop de R1 richting Gent: via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.
- vanop de E17 richting Antwerpen: via de E17 richting Antwerpen, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de A12-Zuid richting Antwerpen.

Info voor de hulpdiensten: tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (in beide richtingen door de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt).

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Kennedytunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting [2] Nederland van vrijdagavond 19 mei 21u tot maandagochtend 22 mei (uiterlijk) 5u - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting [2] Nederland van vrijdagavond 19 mei 21u tot maandagochtend 22 mei (uiterlijk) 5u - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting [2] Nederland van vrijdagavond 19 mei 21u tot maandagochtend 22 mei (uiterlijk) 5u - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]

Krijgsbaantunnel R11

Krijgsbaantunnel op kaart.

Vaste procedure

De Krijgsbaantunnel op de R11 achter de Antwerpse luchthaven is in één richting afgesloten tussen 20u00 en 6u00. Het verkeer wordt omgeleid via de andere tunnelkoker.

- Afgesloten in de richting van Mortsel tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Borsbeek tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Krijgsbaantunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Mortsel
richting Borsbeek
richting Mortsel
richting Borsbeek
richting Mortsel
richting Borsbeek

Leonardtunnel E411

Leonardtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Leonardtunnel op de E411 is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten in de richting van Namen tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid:
- Verkeer op de E411 naar Namen wordt op de Brusselse Binnenring R0 geleid, waar het verderop kan keren op het kruispunt van Groenendaal om daarna via de Buitenring en de E411 verder naar Namen te rijden.
- Verkeer op de E411 richting Brussel wordt op de Buitenring R0 gestuurd om verderop te keren op het kruispunt van Vierarmen en vandaar verder te rijden.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (maar wegens de beperkte ruimte dienen ze rekening te houden met vertraging).

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Leonardtunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel

Leonardtunnel R0

Leonardtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Leonardtunnel op de Brusselse Ring R0 is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht

Er gelden bovengrondse omleidingen:
- Verkeer op de Brusselse Buitenring wordt geleid naar de E411 richting Namen om verderop te keren over de brug van Jezus-Eik en vandaar terug naar de R0 te rijden.
- Verkeer op de Binnenring volgt een omleiding via het bovengrondse kruispunt.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (maar wegens de beperkte ruimte dienen ze rekening te houden met vertraging).

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Leonardtunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)

Liefkenshoektunnel R2

Liefkenshoektunnel op kaart.

Vaste procedure

De Liefkenshoektunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht (donderdag), bijgevolg op de R2 geen verkeer mogelijk tussen de Frans Tijsmanstunnel en de Beverentunnel richting Gent.
De R2 in de richting van Gent wordt afgesloten ter hoogte van complex [12] Lillo. Het verkeer rijdt om via de A12-Noord, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht (vrijdag), bijgevolg op de R2 geen verkeer mogelijk tussen de Beverentunnel en de Frans Tijsmanstunnel richting Nederland.
De R2 in de richting van Nederland wordt afgesloten ter hoogte van complex [11] Waaslandhaven-Noord. Het verkeer rijdt om via de E34 richting Antwerpen, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de E17 richting Gent, de gewestweg N16 (Temsebrug), de A12-Zuid richting Antwerpen en de R1.

www.liefkenshoektunnel.be

Geplande sluitingen

richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]

Lode Craeybeckxtunnel E19

Craeybeckxtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Lode Craeybeckxtunnel op de E19 is in één richting afgesloten tussen 21u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht (de oprit van de Singel naar de E19 is ook dicht, reeds vanaf 20.30u).

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Craeybeckxtunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Margaretatunnel B101 (Mechelen)

Kaartje met localisatie Margaretatunnel.

Vaste procedure

De Margaretatunnel ligt op de zogenaamde Tangent (B101) in het centrum van Mechelen. De tunnel leidt het verkeer onder het treinstation van Mechelen en de Leuvense Vaart heen.

Regulier onderhoudswerk van de Margaretatunnel gebeurt in twee opeenvolgende nachten. Telkens is één van de twee tunnelkokers afgesloten tussen 21u en 5u. De eerste nacht is de tunnel afgesloten in de richting van Antwerpen. Tijdens de tweede nacht is dat in de richting van Brussel. Dan geldt er een bovengrondse omleiding. 

- Bij afsluiting van de Margaretatunnel in de richting van Brussel rijdt verkeer op de B101 van noord naar zuid om via de R12 (Zwartzustersvest-Edgard Tinellaan), de gewestweg N16 en op- en afrittencomplex [9] Mechelen-Noord van de E19 Antwerpen-Brussel. 

- Bij afsluiting van de Margaretatunnel in de richting van Antwerpen rijdt verkeer van zuid naar noord om via de op- en afrittencomplexen [11] Zemst en/of [9] Mechelen-Noord van de E19. Voor vrachtverkeer van minder dan 3.5 ton is er een alternatieve omleiding: vanop de B101 via de N227 (Brusselsesteenweg) naar de R12 (Vesten) in beide richtingen.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Antwerpen
richting Antwerpen
richting Brussel

Oostertunnel R23 (Leuven)

Oostertunnel op kaart.

Vaste procedure

De Oostertunnel op de R23, de ring van Leuven, is in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 7u. Er geldt een bovengrondse omleiding via de Diestsevest (richting zuid), de Tiensevest (richting noord) en het Martelarenplein.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten indien nodig (maar ze dienen rekening te houden met vertraging). De bovengrondse omleidingsroute is een alternatief.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Rupeltunnel A12

Rupeltunnel op kaart.

Vaste procedure

De Rupeltunnel op de A12 is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via het centrum van Boom.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht (omleiding via afrit [8] Rupel-Kanaalzone en gewestweg N177)
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht (omleiding via afrit [9] Boom en gewestweg N177)

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Rupeltunnel bedraagt 5 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Tunnel onder 't Zand R30 (Brugge)

Tunnel onder 't Zand op kaart.

Vaste procedure

Regulier onderhoudswerk van de tunnel onder ’t Zand op de R30, de kleine ring in Brugge, neemt één nacht in beslag, van 21u tot 5u.

Tijdens de eerste helft van de nacht is de tunnel afgesloten in de richting van de Bloedput. Tijdens de tweede helft van de nacht is de tunnel dicht in de richting van het station. Het verkeer wordt bovengronds op ’t Zand omgeleid via de Vrijdagmarkt.

Tijdens de afsluiting kunnen hulpdiensten niet door de tunnel rijden. Zij volgen ook de bovengrondse omleiding.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de tunnel onder 't Zand bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

eerst richting Bloedput, daarna richting station
eerst richting Bloedput, daarna richting station
eerst richting Bloedput, daarna richting station

Tunnels Nationale Bank (Antwerpse Leien)

Tunnels Nationale Bank op kaart.

De Van Eycktunnel, de Blauwetorentunnel en de Gasthuistunnel onder de Leien in de buurt van de Nationale Bank in het centrum van Antwerpen zijn gedurende twee opeenvolgende nachten in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 6u.

Tijdens de afsluiting van de tunnels rijdt alle verkeer (ook de hulpdiensten) bovengronds om.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de tunnels bedraagt 2,80 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Valaartunnel (Antwerpen-Wilrijk)

Valaartunnel op kaart.

Vaste procedure

De Valaartunnel, de verbinding tussen de Berkenrijslaan en de Dokter Veeckmanslaan in het Antwerpse district Wilrijk, is in beide richtingen afgesloten tussen 23u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Valaartunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen

Vierarmentunnel R0

Vierarmentunnel op kaart.

Vaste procedure

De Vierarmentunnel op de Brusselse Ring R0 in Tervuren is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30. Het verkeer wordt omgeleid via het bovenliggende kruispunt.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Vierarmentunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tussen 21u30 en 5u30 voor technische ingreep
afgesloten in beide richtingen tussen 21u30 en 5u30 voor technische ingreep
afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tussen 21u30 en 5u30 voor technische ingreep
afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tussen 21u30 en 5u30 voor technische ingreep
afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tussen 21u30 en 5u30 voor technische ingreep
afgesloten in beide richtingen tussen 21u30 en 5u30 voor technische ingreep
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)

Waaslandtunnel N49a

Waaslandtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Waaslandtunnel onder de Schelde op de gewestweg N49a (Ankerrui) in het centrum van Antwerpen is in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 4u. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring R1 en de Kennedytunnel.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Waaslandtunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Wevelgemtunnel E403

Wevelgemtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Wevelgemtunnel op de E403 (onder de luchthaven Kortrijk-Wevelgem) is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van BRUGGE tijdens de eerste nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [5] Wevelgem en rijdt via de gewestweg N8, oprit [11] Bissegem, de Ringlaan R8, knooppunt Kortrijk-West en de A19 naar complex [1] Moorsele waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Brugge.
Oprit [5] Wevelgem naar de E403 in de richting van Brugge is afgesloten.

- Afgesloten in de richting van DOORNIK tijdens de tweede nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [1] Moorsele en rijdt via de A19, knooppunt Kortrijk-West, de Ringlaan R8, afrit [11] Bissegem en de gewestweg N8 naar oprit [5] Wevelgem waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Doornik.
Afrit [1] Moorsele van de A19 naar de E403 richting Doornik is afgesloten. Op complex [1] Moorsele is ook de parallelweg naar de E403 richting Doornik dicht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Wevelgemtunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Brugge
richting Doornik
richting Brugge
richting Doornik
richting Brugge
richting Doornik

Zelzatetunnel E34

Locatie Zelzatetunnel op kaart.

Vaste procedure

De Zelzatetunnel op de E34 is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de Zelzatebrug.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht.
- Afgesloten in de richting van Brugge/Knokke tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Doorgaans vindt tegelijkertijd met de afsluiting van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke ook de afsluiting plaats van de naburige Debbautstunnel (éénrichtingstunnel richting Gent) onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de R4.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Zelzatetunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke

Volcontinu tunnelmanagement vanuit het Vlaams Verkeerscentrum

Het Verkeerscentrum is de centrale controlekamer voor tunnels in Vlaanderen. Met sensoren en camera’s bewaken onze verkeersleiders de klok rond het veilig gebruik van ruim 20 tunnels en hun installaties (veiligheidsuitrusting, ventilatie, verlichting, pompen, enz.). Extra aandacht gaat uit naar de tunnels op het drukke TEN-V-netwerk (Trans-Europees Vervoersnetwerk), namelijk: Kennedytunnel (R1), Craeybeckxtunnel (E19), Tijsmanstunnel (R2), Beverentunnel (R2) en Vierarmentunnel (R0). 

Bij een incident of een calamiteit in een tunnel starten de verkeersleiders onmiddellijk de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarbij kunnen  ze eventueel gesproken boodschappen met veiligheidsinstructies uitsturen naar de autoradio van elk voertuig in de tunnel. Voorts ondersteunen ze de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen. Weggebruikers met pech in een tunnel kunnen de hulp van onze controlezaal inroepen via de noodtelefoons. Er wordt dan meteen bijstand gestuurd.

De Liefkenshoektoltunnel (R2) wordt beheerd en uitgebaat door de NV Tunnel Liefkenshoek

Kaart met de 6 TERN-tunnels in Vlaanderen.
De 6 Vlaamse tunnels op het Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN‑V)