De tunnels op de Vlaamse hoofdwegen krijgen op regelmatige basis een onderhoudsbeurt. Om de hinder te beperken, gebeurt dat 's nachts. Telkens volgens dezelfde procedure: de tunnel(koker) wordt afgesloten en het verkeer wordt omgeleid door de tunnelkoker waarin niet wordt gewerkt of bovengronds in de buurt. Soms zijn tunnelsluitingen nodig voor technische ingrepen. Dan worden meestal dezelfde procedures en timing gehanteerd.

Klik op de tunnel in onderstaande lijst om de data, uren en procedures (omleiding) van zijn geplande afsluitingen te bekijken. Gaat de tunnel dicht om een andere reden dan regulier onderhoud, dan wordt dat extra vermeld in de tunnelagenda. Daarnaast kijgt u via MAANDPLANNINGEN ook een overzicht van alle geplande tunnelsluitingen voor één bepaalde maand naar keuze. Bij VERWACHTE HINDER vindt u een beknopte lijst van de eerstkomende geplande sluitingen.

VERWACHTE HINDER    MAANDPLANNINGEN

 

Agenda tunnelsluitingen

Beverentunnel R2

Beverentunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Beverentunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de sluis van Kallo.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Beverentunnel is 1070 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Beverentunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]

Bevrijdingstunnel A12

Bevrijdingstunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Bevrijdingstunnel op de A12 bij Antwerpen-Kiel is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Bevrijdingstunnel is 350 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Bevrijdingstunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Bolivartunnel (Antwerpen-Zuid)

Bolivartunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Bolivartunnel onder het Antwerpse justitiepaleis op het Zuid is afgesloten in beide richtingen tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Bolivartunnel is 200 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Bolivartunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Brabantstunnel N1 (Antwerpen)

Locatie van de Brabantstunnel op kaart.

De Brabantstunnel is gelegen op de Frankrijklei (N1) onder het Operaplein in het centrum van Antwerpen. Hij bestaat uit twee aparte tunnelkokers en vormt de verbinding tussen het noorden en het zuiden van de stad. De tunnel wordt beheerd door Stad Antwerpen, maar krijgt permanente camerabewaking van het Vlaams Verkeerscentrum.

De tunnelkokers werden genoemd naar de zussen Jeanne en Jos Brabants, Antwerpse boegbeelden uit de balletwereld. De Jeanne Brabantstunnel loopt van noord naar zuid en verbindt de Italiëlei met de Frankrijlei. De Jos Brabantstunnel loopt van zuid naar noord en verbindt de Frankrijklei met de Italiëlei.

 

Tijdens afsluitingen van de Jeanne Brabantstunnel gelden deze bovengrondse omleidingen waarbij een verschil wordt gemaakt tussen lokaal bestemmingsverkeer en bovenlokaal doorgaand verkeer:

- Verkeer met een lokale bestemming rijdt in de buurt van de tunnel om via de zijrijbaan van de  Italiëlei (N1), de Kipdorpbrug, de Franklin Rooseveltplaats, de Van Ertbornstraat, de Quellinstraat en de Maria-Theresialei.

- Doorgaand bovenlokaal verkeer vermijdt de omgeving van het Operaplein en de stadskern door om te rijden via de Singel (Ijzerlaan/Slachthuislaan/Noordersingel; R10), de Plantin en Moretuslei (N184), de Quinten Matsijslei en de Maria-Theresialei.

Tijdens afsluitingen van de Jos Brabantstunnel gelden deze bovengrondse omleidingen:

- Verkeer met een lokale bestemming rijdt in het stadscentrum om via de Maria-Theresialei, de Quellinstraat, de Van Ertbornstraat, de Osystraat, de Van Maerlantstraat en de Vondelstraat.

- Doorgaand bovenlokaal verkeer vermijdt de stadskern door om te rijden via de Maria-Henriëttalei, de Van Eycklei, de Plantin en Moretuslei en de Singel (Noordersingel/Slachthuislaan/Ijzerlaan; R20).

 

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Brabantstunnel bedraagt 2,90 meter. Er geldt een maximumsnelheid van 30km/u die gehandhaafd wordt met trajectcontrole. 

Debbautstunnel Zelzate E34/R4

Locatie Debbautstunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Debbautstunnel, onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de Gentse ring R4, is afgesloten tussen 21u en 5u.

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid: via knooppunt [13] Zelzate-Oost van de E34, de ring rond Gent R4, het centrum van Zelzate en de brug over het kanaal Terneuzen-Gent naar knooppunt [14] Zelzate-West.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Doorgaans vinden afsluitingen van de Debbautstunnel tegelijkertijd plaats met die van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke van de naburige Zelzatetunnel op de E34.

De Debbautstunnel is 522 meter lang.

Geplande sluitingen

richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)

Groenendaaltunnel R0

Groenendaaltunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Groenendaaltunnel op de Brusselse Ring R0 is in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Jan De Vostunnel A112

Jan De Vostunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Jan De Vostunnel op de A112 bij Antwerpen-Kiel is afgesloten in één richting tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds in de buurt omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Jan De Vostunnel is 350 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Jan De Vostunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen

Kennedytunnel R1

Kennedytunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Kennedytunnel op de Antwerpse Ring R1 is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u, maar er blijft doorgang voor verkeer in beide richtingen. Al dat verkeer wordt dan door de andere tunnelkoker geleid, waar er in elke richting één rijstrook beschikbaar is. U houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen.

- Afgesloten in de richting van Gent [1] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [2] tijdens de tweede nacht

Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen is toegestaan, kan ADR-transport niet door de Kennedytunnel en moet het op lange afstand omrijden, bijvoorbeeld:
- vanop de R1 richting Gent: via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.
- vanop de E17 richting Antwerpen: via de E17 richting Antwerpen, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de A12-Zuid richting Antwerpen.

Info voor de hulpdiensten: tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (in beide richtingen door de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt).

De Kennedytunnel is 690 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Kennedytunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u), beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker + doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [2] (vernieuwing verlichting tussen 21u en 5u), beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker + doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [2] (technische tests), beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker

Krijgsbaantunnel R11

Krijgsbaantunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Krijgsbaantunnel op de R11 achter de Antwerpse luchthaven is in één richting afgesloten tussen 20u00 en 6u00. Het verkeer wordt omgeleid via de andere tunnelkoker.

- Afgesloten in de richting van Mortsel tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Borsbeek tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Krijgsbaantunnel is 420 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Krijgsbaantunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Borsbeek tussen 20u en 24u (noodherstelling)
afgesloten richting Mortsel
afgesloten richting Borsbeek

Leonardtunnel E411

Leonardtunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Leonardtunnel op de E411 is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten in de richting van Namen tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht

LET OP! In de periode van de renovatie van de Leonardtunnel op het niveau van de Brusselse ring R0 (tot medio 2024) wordt regulier onderhoud van de Leonardtunnel op het niveau van de E411 tijdelijk telkens in slechts één nacht uitgevoerd. Volgens deze aanpak:

- Afgesloten richting Brussel van 21u30 tot omstreeks 01u30
- Afgesloten richting Namen van omstreeks 01u30 tot 5u30 (in dezelfde nacht)

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid:
- Verkeer op de E411 naar Namen wordt op de Brusselse Binnenring R0 geleid, waar het verderop kan keren op het kruispunt van Groenendaal om daarna via de Buitenring en de E411 verder naar Namen te rijden.
- Verkeer op de E411 richting Brussel wordt op de Buitenring R0 gestuurd om verderop te keren op het kruispunt van Vierarmen en vandaar verder te rijden.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (maar wegens de beperkte ruimte dienen ze rekening te houden met vertraging).

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Leonardtunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

Afgesloten richting Brussel van 21u30 tot omstreeks 01u30, daarna afgesloten richting Namen van omstreeks 01u30 tot 5u30
Afgesloten richting Brussel van 21u30 tot omstreeks 01u30, daarna afgesloten richting Namen van omstreeks 01u30 tot 5u30

Leonardtunnel R0

Leonardtunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Leonardtunnel op de Brusselse Ring R0 is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht

LET OP!
Tot medio 2024 wordt de Leonardtunnel gerenoveerd op het niveau van de Brusselse ring R0. Er wordt 's nachts gewerkt van maandag tot en met vrijdag. De tunnel is dan telkens in beide richtingen dicht: van 20u30 (voor verkeer op de Buitenring) / 21u (voor verkeer op de Binnenring) tot 5u30 (op zaterdagochtend tot uiterlijk 8u).

Er gelden bovengrondse omleidingen:
- Verkeer op de Buitenring wordt geleid naar de E411 richting Namen om op een op- en afrittencomplex verderop te keren en vandaar terug naar de R0 te rijden.
- Verkeer op de Binnenring volgt een omleiding via het bovengrondse kruispunt.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (maar wegens de beperkte ruimte dienen ze rekening te houden met vertraging). Tijdens de afsluitingen voor renovatiewerk tot medio 2024 is er geen doorgang voor hulpdiensten in de tunnel.

De Leonardtunnel op de R0 is 355 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Leonardtunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk + regulier onderhoud Buitenring) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk + regulier onderhoud Binnenring) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk + regulier onderhoud Buitenring) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk + regulier onderhoud Binnenring) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten

Liefkenshoektunnel R2

Liefkenshoektunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Liefkenshoektunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht (donderdag), bijgevolg op de R2 geen verkeer mogelijk tussen de Frans Tijsmanstunnel en de Beverentunnel richting Gent.
De R2 in de richting van Gent wordt afgesloten ter hoogte van complex [12] Lillo. Het verkeer rijdt om via de A12-Noord, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht (vrijdag), bijgevolg op de R2 geen verkeer mogelijk tussen de Beverentunnel en de Frans Tijsmanstunnel richting Nederland.
De R2 in de richting van Nederland wordt afgesloten ter hoogte van complex [11] Waaslandhaven-Noord. Het verkeer rijdt om via de E34 richting Antwerpen, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de E17 richting Gent, de gewestweg N16 (Temsebrug), de A12-Zuid richting Antwerpen en de R1.

www.liefkenshoektunnel.be

Geplande sluitingen

richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]

Lode Craeybeckxtunnel E19

Craeybeckxtunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Lode Craeybeckxtunnel op de E19 is in één richting afgesloten tussen 21u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht (de oprit van de Singel naar de E19 is ook dicht, reeds vanaf 20.30u).

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Craeybeckxtunnel is 1600 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Craeybeckxtunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Margaretatunnel B101 (Mechelen)

Kaartje met localisatie Margaretatunnel.

Vaste procedure bij sluiting

De Margaretatunnel ligt op de zogenaamde Tangent (B101) in het centrum van Mechelen. De tunnel leidt het verkeer onder het treinstation van Mechelen en de Leuvense Vaart heen.

Regulier onderhoudswerk van de Margaretatunnel gebeurt standaard in twee opeenvolgende nachten. Telkens is één van de twee tunnelkokers afgesloten tussen 21u en 5u. Tijdens de eerste nacht is de tunnel afgesloten in de richting van Antwerpen. Tijdens de tweede nacht is dat in de richting van Brussel. Dan geldt er een bovengrondse omleiding. 

- Bij afsluiting van de Margaretatunnel in de richting van Antwerpen rijdt verkeer van zuid naar noord om via de op- en afrittencomplexen [11] Zemst en/of [9] Mechelen-Noord van de E19. Voor vrachtverkeer van minder dan 3.5 ton is er een alternatieve omleiding: vanop de B101 via de N227 (Brusselsesteenweg) naar de R12 (Vesten) in beide richtingen.
- Bij afsluiting van de Margaretatunnel in de richting van Brussel rijdt verkeer op de B101 van noord naar zuid om via de R12 (Zwartzustersvest-Edgard Tinellaan), de gewestweg N16 en op- en afrittencomplex [9] Mechelen-Noord van de E19 Antwerpen-Brussel. 

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
afgesloten richting Antwerpen tussen 21u en 5u (regulier onderhoud)
afgesloten richting Brussel tussen 21u en 5u (regulier onderhoud)
afgesloten tussen 21u en 5u voor technische ingrepen tijdens weeknachten van 12 juni tot en met 23 juni - eerste nachten afgesloten richting Brussel, daarna afgesloten richting Antwerpen (nooit tegelijk in beide richtingen)
richting Antwerpen
richting Brussel

Oostertunnel R23 (Leuven)

Oostertunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Oostertunnel (ook Tunnel De Bond genaamd) op de R23, de ring van Leuven, is in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 7u. Er geldt een bovengrondse omleiding via de Diestsevest (richting zuid), de Tiensevest (richting noord) en het Martelarenplein.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten indien nodig (maar ze dienen rekening te houden met vertraging). De bovengrondse omleidingsroute is een alternatief.

De Oostertunnel is 240 meter lang.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen

Rupeltunnel A12

Rupeltunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Rupeltunnel op de A12 is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via het centrum van Boom.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht (omleiding via afrit [8] Rupel-Kanaalzone en gewestweg N177)
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht (omleiding via afrit [9] Boom en gewestweg N177)

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Rupeltunnel is 580 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Rupeltunnel bedraagt 5 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Tijsmanstunnel R2

Tijsmanstunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Frans Tijsmanstunnel op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 5u. Het verkeer wordt plaatselijk bovengronds omgeleid via de Scheldelaan (N101). In de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt, zijn alle rijstroken normaal beschikbaar.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Tijsmanstunnel is 820 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Tijsmanstunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2]
afgesloten richting Nederland [1]
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u wegens technische ingreep (maar doorgang voor hulpdiensten verzekerd)
afgesloten richting Gent [2]
afgesloten richting Nederland [1]
afgesloten richting Gent [2]
afgesloten richting Nederland [1]

Tunnel onder 't Zand R30 (Brugge)

Tunnel onder 't Zand op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

Regulier onderhoudswerk van de tunnel onder ’t Zand op de R30, de kleine ring in Brugge, neemt één nacht in beslag, van 21u tot 5u.

Tijdens de eerste helft van de nacht is de tunnel afgesloten in de richting van de Bloedput. Tijdens de tweede helft van de nacht is de tunnel dicht in de richting van het station. Het verkeer wordt bovengronds op ’t Zand omgeleid via de Vrijdagmarkt.

Tijdens de afsluiting kunnen hulpdiensten niet door de tunnel rijden. Zij volgen ook de bovengrondse omleiding.

De tunnel onder 't Zand is 270 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de tunnel onder 't Zand bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

eerst richting Bloedput, daarna richting station
eerst richting Bloedput, daarna richting station

Tunnels Nationale Bank (Antwerpse Leien)

Tunnels Nationale Bank op kaart.

De Van Eycktunnel, de Blauwetorentunnel en de Gasthuistunnel onder de Leien in de buurt van de Nationale Bank in het centrum van Antwerpen zijn gedurende twee opeenvolgende nachten in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 6u.

Tijdens de afsluiting van de tunnels rijdt alle verkeer (ook de hulpdiensten) bovengronds om.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de tunnels bedraagt 2,80 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Valaartunnel (Antwerpen-Wilrijk)

Valaartunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Valaartunnel, de verbinding tussen de Berkenrijslaan en de Dokter Veeckmanslaan in het Antwerpse district Wilrijk, is in beide richtingen afgesloten tussen 23u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Valaartunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen

Vierarmentunnel R0

Vierarmentunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Vierarmentunnel op de Brusselse Ring R0 in Tervuren is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30. Het verkeer wordt omgeleid via het bovenliggende kruispunt.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Vierarmentunnel is 805 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Vierarmentunnel bedraagt 4,25 meter.

Geplande sluitingen

Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)

Waaslandtunnel N49a

Waaslandtunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Waaslandtunnel onder de Schelde op de gewestweg N49a (Ankerrui) in het centrum van Antwerpen is in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 5u. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring R1 en de Kennedytunnel.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Waaslandtunnel is 1768 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Waaslandtunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Wevelgemtunnel E403

Wevelgemtunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Wevelgemtunnel op de E403 (onder de luchthaven Kortrijk-Wevelgem) is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van BRUGGE tijdens de eerste nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [5] Wevelgem en rijdt via de gewestweg N8, oprit [11] Bissegem, de Ringlaan R8, knooppunt Kortrijk-West en de A19 naar complex [1] Moorsele waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Brugge.
Oprit [5] Wevelgem naar de E403 in de richting van Brugge is afgesloten.

- Afgesloten in de richting van DOORNIK tijdens de tweede nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [1] Moorsele en rijdt via de A19, knooppunt Kortrijk-West, de Ringlaan R8, afrit [11] Bissegem en de gewestweg N8 naar oprit [5] Wevelgem waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Doornik.
Afrit [1] Moorsele van de A19 naar de E403 richting Doornik is afgesloten. Op complex [1] Moorsele is ook de parallelweg naar de E403 richting Doornik dicht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

De Wevelgemtunnel is 460 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Wevelgemtunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Brugge
richting Doornik

Zelzatetunnel E34

Locatie Zelzatetunnel op kaart.

Vaste procedure bij sluiting

De Zelzatetunnel op de E34 is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de Zelzatebrug.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht.
- Afgesloten in de richting van Brugge/Knokke tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Doorgaans vindt tegelijkertijd met de afsluiting van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke ook de afsluiting plaats van de naburige Debbautstunnel (éénrichtingstunnel richting Gent) onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de R4.

De Zelzatetunnel is 470 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Zelzatetunnel bedraagt 4 meter.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke

Volcontinu tunnelmanagement vanuit het Vlaams Verkeerscentrum

Het Verkeerscentrum is de centrale controlekamer voor tunnels in Vlaanderen. Met sensoren en camera’s bewaken onze verkeersleiders de klok rond het veilig gebruik van ruim 20 tunnels en hun installaties (veiligheidsuitrusting, ventilatie, verlichting, pompen, enz.). Extra aandacht gaat uit naar de tunnels op het drukke TEN-V-netwerk (Trans-Europees Vervoersnetwerk), namelijk: Kennedytunnel (R1), Craeybeckxtunnel (E19), Tijsmanstunnel (R2), Beverentunnel (R2) en Vierarmentunnel (R0). 

Bij een incident of een calamiteit in een tunnel starten de verkeersleiders onmiddellijk de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarbij kunnen  ze eventueel gesproken boodschappen met veiligheidsinstructies uitsturen naar de autoradio van elk voertuig in de tunnel. Voorts ondersteunen ze de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen. Weggebruikers met pech in een tunnel kunnen de hulp van onze controlezaal inroepen via de noodtelefoons. Er wordt dan meteen bijstand gestuurd.

De Liefkenshoektoltunnel (R2) wordt beheerd en uitgebaat door de NV Tunnel Liefkenshoek

Kaart met de 6 TERN-tunnels in Vlaanderen.
De 6 Vlaamse tunnels op het Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN‑V)