De tunnels op de Vlaamse hoofdwegen krijgen op regelmatige basis een onderhoudsbeurt. Om de hinder te beperken, gebeurt dat 's nachts. Telkens volgens dezelfde procedure: de tunnel(koker) wordt afgesloten en het verkeer wordt omgeleid door de tunnelkoker waarin niet wordt gewerkt of bovengronds in de buurt. Soms zijn tunnelsluitingen nodig voor technische ingrepen. Dan worden meestal dezelfde procedures en timing gehanteerd.

Klik op de tunnel in onderstaande lijst om de data, uren en procedures (omleiding) van zijn geplande afsluitingen te bekijken. Gaat de tunnel dicht om een andere reden dan regulier onderhoud, dan wordt dat extra vermeld in de tunnelagenda. Daarnaast kijgt u via MAANDPLANNINGEN ook een overzicht van alle geplande tunnelsluitingen voor één bepaalde maand naar keuze. Bij VERWACHTE HINDER vindt u een beknopte lijst van de eerstkomende geplande sluitingen.

VERWACHTE HINDER    MAANDPLANNINGEN

 

Agenda tunnelsluitingen

Beverentunnel R2

Beverentunnel op kaart.

De Beverentunnel is gelegen op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse ring in het havengebied. De tunnel is 1070 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Beverentunnel bedraagt 4 meter. 

Op drukke momenten wordt in de Beverentunnel richting Nederland het systeem van tunneldoseren toegepast om filestaartaanrijdingen in de tunnel te vermijden.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Beverentunnel in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de sluis van Kallo.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Nederland [1] (regulier onderhoud)
afgesloten richting Gent [2] (regulier onderhoud)

Bevrijdingstunnel A12

Bevrijdingstunnel op kaart.

De Bevrijdingstunnel is gelegen op de A12 tussen Antwerpen en Brussel bij Antwerpen-Kiel. De tunnel is 350 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Bevrijdingstunnel bedraagt 4,25 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Bevrijdingstunnel in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Antwerpen (regulier onderhoud)
afgesloten richting Brussel (regulier onderhoud)

Bolivartunnel (Antwerpen-Zuid)

Bolivartunnel op kaart.

De Bolivartunnel is gelegen onder het justitiepaleis op het Zuid in Antwerpen. De tunnel verbindt de Amerikalei (N113) met de snelweg A112 naar Brussel. Hij is 200 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Bolivartunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Bolivartunnel afgesloten in beide richtingen tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten in beide richtingen (regulier onderhoud)

Brabantstunnel N1 (Antwerpen)

Locatie van de Brabantstunnel op kaart.

De Brabantstunnel is gelegen op de Frankrijklei N1 onder het Operaplein in het centrum van Antwerpen. Hij bestaat uit twee aparte tunnelkokers en vormt de verbinding tussen het noorden en het zuiden van de stad. De tunnel wordt beheerd door Stad Antwerpen, maar krijgt permanente camerabewaking van het Vlaams Verkeerscentrum. De tunnel is verbonden met een ondergrondse openbare parking.

De tunnelkokers werden genoemd naar de zussen Jeanne en Jos Brabants, Antwerpse boegbeelden uit de balletwereld. De Jeanne Brabantstunnel loopt van noord naar zuid en verbindt de Italiëlei met de Frankrijlei. De Jos Brabantstunnel loopt van zuid naar noord en verbindt de Frankrijklei met de Italiëlei.

De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Brabantstunnel bedraagt 2,90 meter. Er geldt een maximumsnelheid van 30km/u die gehandhaafd wordt met trajectcontrole.

Vaste procedure bij sluiting

Bij afsluitingen van de tunnel gelden bovengrondse omleidingen waarbij een verschil wordt gemaakt tussen lokaal bestemmingsverkeer en bovenlokaal doorgaand verkeer.

Tijdens afsluitingen van de JEANNE BRABANTSTUNNEL gelden deze omleidingen:

- Verkeer met een lokale bestemming rijdt in de buurt van de tunnel om via de zijrijbaan van de  Italiëlei (N1), de Kipdorpbrug, de Franklin Rooseveltplaats, de Van Ertbornstraat, de Quellinstraat en de Maria-Theresialei.
- Doorgaand bovenlokaal verkeer vermijdt de omgeving van het Operaplein en de stadskern door om te rijden via de Singel (Ijzerlaan/Slachthuislaan/Noordersingel; R10), de Plantin en Moretuslei (N184), de Quinten Matsijslei en de Maria-Theresialei.

Tijdens afsluitingen van de JOS BRABANTSTUNNEL gelden deze omleidingen:

- Verkeer met een lokale bestemming rijdt in het stadscentrum om via de Maria-Theresialei, de Quellinstraat, de Van Ertbornstraat, de Osystraat, de Van Maerlantstraat en de Vondelstraat.
- Doorgaand bovenlokaal verkeer vermijdt de stadskern door om te rijden via de Maria-Henriëttalei, de Van Eycklei, de Plantin en Moretuslei en de Singel (Noordersingel/Slachthuislaan/Ijzerlaan; R20).

Craeybeckxtunnel E19

Craeybeckxtunnel op kaart.

De Lode Craeybeckxtunnel is gelegen op de E19 tussen Antwerpen en Brussel. Hij is 1600 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Lode Craeybeckxtunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Lode Craeybeckxtunnel in één richting afgesloten tussen 21u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht. Tegelijk is ook de oprit voor verkeer vanop de Antwerpse Binnensingel R10 naar de E19 richting Brussel afgesloten, reeds vanaf 20.30u.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Antwerpen (regulier onderhoud)
afgesloten richting Brussel (regulier onderhoud)

Debbautstunnel Zelzate E34/R4

Locatie Debbautstunnel op kaart.

De Debbautstunnel is gelegen onder het knooppunt Zelzate-West op de verbindingslus voor verkeer vanop de E34 vanuit Antwerpen naar de Gentse ringweg R4 in de richting van Gent. De tunnel is 522 meter lang.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Debbautstunnel afgesloten tussen 21u en 5u.

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid: via knooppunt Zelzate-Oost van de E34, de Gentse ringweg R4, het centrum van Zelzate en de brug over het kanaal Terneuzen-Gent naar knooppunt Zelzate-West.

Doorgaans vinden afsluitingen van de Debbautstunnel tegelijkertijd plaats met die van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke van de naburige Zelzatetunnel op de E34.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Gent (regulier onderhoud)
afgesloten richting Gent (regulier onderhoud)

Groenendaaltunnel R0

Groenendaaltunnel op kaart.

De Groenendaaltunnel is gelegen op de Brusselse Ring R0.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Groenendaaltunnel in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Jan De Vostunnel A112

Jan De Vostunnel op kaart.

De Jan De Vostunnel is gelegen op de A112 bij 't Kiel in Antwerpen. Hij is 350 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Jan De Vostunnel bedraagt 4,25 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Jan De Vostunnel afgesloten in één richting tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds in de buurt omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de tweede nacht.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Brussel (regulier onderhoud)
afgesloten richting Antwerpen (regulier onderhoud)

Kennedytunnel R1

Kennedytunnel op kaart.

De Kennedytunnel onder de Schelde is gelegen op de R1, het zuidelijke deel van de ring van Antwerpen. Hij is 690 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Kennedytunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Kennedytunnel in één richting afgesloten tussen 21u en 5u.

Er blijft altijd doorgang mogelijk voor verkeer in beide richtingen via de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt. Daar is er in elke richting één rijstrook beschikbaar. U houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen.

- Afgesloten in de richting van Gent [1] tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Nederland [2] tijdens de tweede nacht.

Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen is toegestaan, moet ADR-transport op lange afstand omrijden, bijvoorbeeld:
- vanop de Antwerpse ring R1 richting Gent: via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.
- vanop de E17 richting Antwerpen: via de E17 richting Antwerpen, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de A12-Zuid richting Antwerpen.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de Kennedytunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (in beide richtingen door de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt).

Geplande sluitingen

afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten afgesloten richting Gent [1], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker
afgesloten richting Nederland [2], beperkte doorgang in beide richtingen via de andere tunnelkoker

Krijgsbaantunnel R11

Krijgsbaantunnel op kaart.

De Krijgsbaantunnel op de grens van Borsbeek, Deurne en Mortsel is gelegen op de R11 (Krijgsbaan) die de verbinding vormt tussen de E313/E34 (Wommelgem) en de E19 (Wilrijk). De Krijgsbaantunnel ligt naast de Antwerpse luchthaven en loopt onder de veiligheidszone op het einde van de start- en landingsbaan. De Krijgsbaantunnel is 420 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de tunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Krijgsbaantunnel in één richting afgesloten tussen 20u00 en 6u00. Het verkeer wordt omgeleid via de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt. Daar is in elke richting dan één rijstrook beschikbaar.

- Afgesloten in de richting van Mortsel tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Borsbeek tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Leonardtunnel E411

Leonardtunnel op kaart.

De Leonardtunnel is een tunnel gelegen onder het Leonardkruispunt op de E411 tussen Brussel en Namen. De korte tunnel kruist de andere, veel langere, Leonardtunnel op het niveau van de Brusselse ring R0. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de korte Leonardtunnel bedraagt 4,25 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Leonardtunnel in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten in de richting van Namen tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht.

LET OP! In de periode van de renovatie van de Leonardtunnel op het niveau van de Brusselse ring R0 (tot medio 2024) wordt regulier onderhoud van de Leonardtunnel op het niveau van de E411 tijdelijk telkens in slechts één nacht uitgevoerd. Volgens deze aanpak:

- Afgesloten richting Brussel van 21u30 tot omstreeks 01u30.
- Afgesloten richting Namen van omstreeks 01u30 tot 5u30 (in dezelfde nacht).

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid:
- Verkeer op de E411 naar Namen wordt op de Brusselse Binnenring R0 geleid, waar het verderop kan keren op het kruispunt van Groenendaal om daarna via de Buitenring en de E411 voort naar Namen te rijden.
- Verkeer op de E411 richting Brussel wordt op de Buitenring R0 gestuurd om verderop te keren op het kruispunt van Vierarmen en vandaar voort te rijden.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (maar wegens de beperkte ruimte dienen ze rekening te houden met vertraging).

Geplande sluitingen

afgesloten richting Brussel van 21u30 tot omstreeks 01u30, daarna afgesloten richting Namen van omstreeks 01u30 tot 5u30

Leonardtunnel R0

Leonardtunnel op kaart.

De Leonardtunnel is gelegen op de ring van Brussel R0. Hij loopt onder het Leonardkruispunt, waar de Brusselse ring en de E411 tussen Brussel en Namen mekaar kruisen. De Leonardtunnel is 355 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Leonardtunnel bedraagt 4,25 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Leonardtunnel in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht.

LET OP!
Tot medio 2024 wordt de Leonardtunnel gerenoveerd op het niveau van de Brusselse ring R0. Er wordt 's nachts gewerkt van maandag tot en met vrijdag. De tunnel is dan telkens in beide richtingen dicht: van 20u30 (voor verkeer op de Buitenring) / 21u (voor verkeer op de Binnenring) tot 5u30 (op zaterdagochtend tot uiterlijk 8u).

Er gelden bovengrondse omleidingen:
- Verkeer op de Buitenring wordt geleid naar de E411 richting Namen om op een op- en afrittencomplex verderop te keren en vandaar terug naar de Brusselse ring R0 te rijden.
- Verkeer op de Binnenring volgt een omleiding via het bovengrondse kruispunt.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten (maar wegens de beperkte ruimte dienen ze rekening te houden met vertraging). Tijdens de afsluitingen voor renovatiewerk tot medio 2024 is er geen doorgang voor hulpdiensten in de tunnel.

Geplande sluitingen

afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk + regulier onderhoud Buitenring) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk + regulier onderhoud Binnenring) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot 5u30 (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen van 20u30 (Buitenring)/21u (Binnenring) tot uiterlijk 8u (renovatiewerk) - geen doorgang voor hulpdiensten

Liefkenshoektunnel R2

Liefkenshoektunnel op kaart.

De Liefkenshoektunnel onder de Schelde is gelegen op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse ring in de haven. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel in beheer van Lantis NV, de bouwheer van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Alle info over de tol vindt u op de website van de Liefkenshoektunnel.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Liefkenshoektunnel in één richting afgesloten tussen 21u en 5u.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht (donderdag), bijgevolg op de R2 geen verkeer mogelijk tussen de Frans Tijsmanstunnel en de Beverentunnel richting Gent.
De R2 in de richting van Gent wordt afgesloten ter hoogte van complex [12] Lillo. Het verkeer rijdt om via de A12-Noord, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht (vrijdag), bijgevolg op de R2 geen verkeer mogelijk tussen de Beverentunnel en de Frans Tijsmanstunnel richting Nederland.
De R2 in de richting van Nederland wordt afgesloten ter hoogte van complex [11] Waaslandhaven-Noord. Het verkeer rijdt om via de E34 richting Antwerpen, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de E17 richting Gent, de gewestweg N16 (Temsebrug), de A12-Zuid richting Antwerpen en de R1.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Gent [2] (regulier onderhoud)
afgesloten richting Nederland [1] (regulier onderhoud)
afgesloten richting Gent [2] (regulier onderhoud)
afgesloten richting Nederland [1] (regulier onderhoud)

Margaretatunnel B101 (Mechelen)

Kaartje met localisatie Margaretatunnel.

De Margaretatunnel is gelegen op de zogenaamde Tangent B101 tussen de Brusselsesteenweg N1 en het Douaneplein N15 in Mechelen. De tunnel loopt onder het treinstation van Mechelen en de Leuvense Vaart. De tunnel is verbonden met een ondergrondse openbare parking.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Margaretatunnel afgesloten in één richting tussen 21u00 en 5u00. Tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud is de tunnel afgesloten in de richting van Antwerpen. Tijdens de tweede nacht is dat in de richting van Brussel. Dan geldt er een bovengrondse omleiding. 

- Bij afsluiting van de Margaretatunnel in de richting van Antwerpen rijdt verkeer van zuid naar noord om via de op- en afrittencomplexen [11] Zemst en/of [9] Mechelen-Noord van de E19. Voor vrachtverkeer van minder dan 3.5 ton is er een alternatieve omleiding: vanop de B101 via de N227 (Brusselsesteenweg) naar de R12 (Vesten) in beide richtingen.
- Bij afsluiting van de Margaretatunnel in de richting van Brussel rijdt verkeer op de B101 van noord naar zuid om via de R12 (Zwartzustersvest-Edgard Tinellaan), de gewestweg N16 en op- en afrittencomplex [9] Mechelen-Noord van de E19 Antwerpen-Brussel. 

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Antwerpen
afgesloten richting Brussel

Oostertunnel R23 (Leuven)

Oostertunnel op kaart.

De Oostertunnel, ook bekend als Tunnel De Bond, is gelegen op de R23, de ring van Leuven. De tunnel loopt onder het Martelarenplein bij het station van Leuven en verbindt de Diestsevest met de Tiensevest. Hij is verbonden met een ondergrondse openbare parking. De Oostertunnel is 240 meter lang.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Oostertunnel in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 7u. Er geldt een bovengrondse omleiding via de Diestsevest (richting zuid), de Tiensevest (richting noord) en het Martelarenplein.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten indien nodig, maar ze dienen rekening te houden met vertraging. De bovengrondse omleidingsroute is dan een alternatief.

Geplande sluitingen

afgesloten in beide richtingen (regulier onderhoud)

Rupeltunnel A12

Rupeltunnel op kaart.

De Rupeltunnel is gelegen op de A12 tussen Brussel en Antwerpen. Hij loopt onder onder het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Rupel. De Rupeltunnel is 580 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Rupeltunnel bedraagt 5 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Rupeltunnel in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via het centrum van Boom.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht van het regulier onderghoud. Omleiding via afrit [8] Rupel-Kanaalzone en gewestweg N177.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht. Omleiding via afrit [9] Boom en gewestweg N177.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Antwerpen (regulier onderhoud)
afgesloten richting Brussel (regulier onderhoud)
afgesloten richting Antwerpen (regulier onderhoud)
afgesloten richting Brussel (regulier onderhoud)

Tijsmanstunnel R2

Tijsmanstunnel op kaart.

De Frans Tijsmanstunnel is gelegen op de R2, de noordelijke helft van de ring van Antwerpen. Hij loopt onder het Kanaaldok in de haven en bevindt zich in de buurt van de Liefkenshoektunnel. In tegenstelling tot de Liefkenshoektunnel is de Frans Tijsmanstunnel geen toltunnel. Hij is 820 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Tijsmanstunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

De Frans Tijsmanstunnel op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 5u. Het verkeer wordt plaatselijk bovengronds omgeleid via de Scheldelaan (N101). In de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt, zijn alle rijstroken normaal beschikbaar.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
onder voorbehoud: afgesloten in beide richtingen tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (regulier onderhoud) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (regulier onderhoud) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 17 november 20u tot maandagochtend 20 november 5u doorlopend afgesloten richting Nederland [1] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 17 november 20u tot maandagochtend 20 november 5u doorlopend afgesloten richting Nederland [1] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 17 november 20u tot maandagochtend 20 november 5u doorlopend afgesloten richting Nederland [1] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 1 december 20u tot maandagochtend 4 december 5u doorlopend afgesloten richting Nederland [1] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 1 december 20u tot maandagochtend 4 december 5u doorlopend afgesloten richting Nederland [1] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 1 december 20u tot maandagochtend 4 december 5u doorlopend afgesloten richting Nederland [1] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 15 december 20u tot maandagochtend 18 december 5u doorlopend afgesloten richting Gent [2] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 15 december 20u tot maandagochtend 18 december 5u doorlopend afgesloten richting Gent [2] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 15 december 20u tot maandagochtend 18 december 5u doorlopend afgesloten richting Gent [2] (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 12 januari 20u tot maandagochtend 15 januari 5u doorlopend afgesloten in één richting (nog te bepalen) (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 12 januari 20u tot maandagochtend 15 januari 5u doorlopend afgesloten in één richting (nog te bepalen) (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
van vrijdagavond 12 januari 20u tot maandagochtend 15 januari 5u doorlopend afgesloten in één richting (nog te bepalen) (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten in beide richtingen tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Gent [2] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten richting Nederland [1] tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten in één richting (nog te bepalen) tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten in één richting (nog te bepalen) tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten
afgesloten in één richting (nog te bepalen) tussen 20u en 5u (technische ingrepen) - doorgang verzekerd voor hulpdiensten

Tunnel onder 't Zand R30 (Brugge)

Tunnel onder 't Zand op kaart.

De tunnel onder ’t Zand is gelegen op de R30, de kleine ring van Brugge. Hij is 270 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de tunnel onder 't Zand bedraagt 4,25 meter. De tunnel is verbonden met een ondergrondse openbare parking.

Vaste procedure bij sluiting

Regulier onderhoudswerk van de tunnel onder ’t Zand neemt één nacht in beslag, van 21u tot 5u.

Tijdens de eerste helft van de nacht is de tunnel afgesloten in de richting van de Bloedput. Tijdens de tweede helft van de nacht is de tunnel dicht in de richting van het station. Het verkeer wordt bovengronds op ’t Zand omgeleid via de Vrijdagmarkt.

Tijdens de afsluiting kunnen hulpdiensten niet door de tunnel rijden. Zij volgen ook de bovengrondse omleiding.

Geplande sluitingen

eerst richting Bloedput, daarna richting station (regulier onderhoud)

Tunnels Nationale Bank (Antwerpse Leien)

Tunnels Nationale Bank op kaart.

De Van Eycktunnel, de Blauwetorentunnel en de Gasthuistunnel zijn gelegen in de buurt van de Nationale Bank in het centrum van Antwerpen. Ze gaan onder de Leien door.

De Van Eycktunnel verbindt de Maria Henriëttalei (N184) met de Britselei (N113) in de richting van het Antwerpse Zuid. De Blauwtorentunnel loopt van de Frankrijklei (N1) richting het Zuid naar de Van Eycklei (N184). De Gasthuistunnel vertrekt in de Lange Gasthuisstraat loopt onder de Sint-Jorispoort, de Bourlastraat en de Leien door om uit te geven op de Van Eyclei (N184). De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de drie tunnels bedraagt 2,80 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoudswerk zijn de Van Eycktunnel, de Blauwetorentunnel en de Gasthuistunnel gedurende twee opeenvolgende nachten in alle richtingen afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer (ook de hulpdiensten) wordt bovengronds in de buurt omgeleid.

Valaartunnel (Antwerpen-Wilrijk)

Valaartunnel op kaart.

De Valaartunnel is een korte lokale tunnel onder de A12 in het Antwerpse district Wilrijk. Hij vormt de verbinding tussen de Berkenrijslaan en de Dokter Veeckmanslaan. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Valaartunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoudswerk is de Valaartunnel in beide richtingen afgesloten tussen 23u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel. Er blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Vierarmentunnel R0

Vierarmentunnel op kaart.

De Vierarmentunnel is gelegen op de Brusselse ring R0 in Tervuren en Kraainem. Hij is 805 meter lang en laat verkeer rijden onder het Vierarmenkruispunt (N3 en N227). De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Vierarmentunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoudswerk is de Vierarmentunnel in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30. Het verkeer wordt omgeleid via het bovenliggende kruispunt.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht.

Bij regulier onderhoud blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten op Buitenring (richting Zaventem) (regulier onderhoud)
afgesloten op Binnenring (richting Waterloo) (regulier onderhoud)
in beide richtingen afgesloten van 21u tot 5u (technische ingreep)
in beide richtingen afgesloten van 21u tot 5u (technische ingreep)

Waaslandtunnel N49a

Waaslandtunnel op kaart.

De Waaslandtunnel onder de Schelde in Antwerpen, "de Konijnenpijp" in de volksmond, is gelegen op de gewestweg N49a (Ankerrui). De tunnel uit 1933 is de oudste Scheldetunnel tussen Linkeroever en het stadscentrum van Antwerpen. In beide rijrichtingen is er slechts één rijstrook. De tunnel is 1768 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Waaslandtunnel bedraagt 4 meter.

Extra informatie over het gebruik van de Waaslandtunnel.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Waaslandtunnel in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 5u. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Antwerpse Ring R1 en de Kennedytunnel.

Tijdens regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten in beide richtingen
afgesloten in beide richtingen
afgesloten in beide richtingen
afgesloten in beide richtingen
afgesloten in beide richtingen

Wevelgemtunnel E403

Wevelgemtunnel op kaart.

De Wevelgemtunnel is gelegen op de E403 en laat het verkeer rijden onder het domein van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De tunnel is 460 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Wevelgemtunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Wevelgemtunnel in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van BRUGGE tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [5] Wevelgem en rijdt via de gewestweg N8, oprit [11] Bissegem, de Ringlaan R8, knooppunt Kortrijk-West en de A19 naar complex [1] Moorsele waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Brugge.
Oprit [5] Wevelgem naar de E403 in de richting van Brugge is afgesloten.

- Afgesloten in de richting van DOORNIK tijdens de tweede nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [1] Moorsele en rijdt via de A19, knooppunt Kortrijk-West, de Ringlaan R8, afrit [11] Bissegem en de gewestweg N8 naar oprit [5] Wevelgem waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Doornik.
Afrit [1] Moorsele van de A19 naar de E403 richting Doornik is afgesloten. Op complex [1] Moorsele is ook de parallelweg naar de E403 richting Doornik dicht.

Bij regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Brugge
afgesloten richting Doornik

Zelzatetunnel E34

Locatie Zelzatetunnel op kaart.

De Zelzatetunnel is gelegen op de E34 in Zelzate en laat het verkeer rijden onder het kanaal Gent-Terneuzen. De tunnel is 470 meter lang. De maximaal toegelaten hoogte voor voertuigen in de Zelzatetunnel bedraagt 4 meter.

Vaste procedure bij sluiting

Bij regulier onderhoud is de Zelzatetunnel in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds in de buurt omgeleid via de Zelzatebrug.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht van het regulier onderhoud.
- Afgesloten in de richting van Brugge/Knokke tijdens de tweede nacht.

Bij regulier onderhoudswerk blijft in de tunnel doorgang verzekerd voor hulpdiensten.

Doorgaans vindt tegelijkertijd met de afsluiting van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke ook de afsluiting plaats van de naburige Debbautstunnel (éénrichtingstunnel richting Gent) onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de R4.

Geplande sluitingen

afgesloten richting Antwerpen
afgesloten richting Brugge/Knokke
afgesloten richting Antwerpen
afgesloten richting Brugge/Knokke

Volcontinu tunnelmanagement vanuit het Vlaams Verkeerscentrum

Het Verkeerscentrum is de centrale controlekamer voor tunnels in Vlaanderen. Met sensoren en camera’s bewaken onze verkeersleiders de klok rond het veilig gebruik van ruim 20 tunnels en hun installaties (veiligheidsuitrusting, ventilatie, verlichting, pompen, enz.). Extra aandacht gaat uit naar de tunnels op het drukke TEN-V-netwerk (Trans-Europees Vervoersnetwerk), namelijk: Kennedytunnel (R1), Craeybeckxtunnel (E19), Tijsmanstunnel (R2), Beverentunnel (R2) en Vierarmentunnel (R0). 

Bij een incident of een calamiteit in een tunnel starten de verkeersleiders onmiddellijk de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarbij kunnen  ze eventueel gesproken boodschappen met veiligheidsinstructies uitsturen naar de autoradio van elk voertuig in de tunnel. Voorts ondersteunen ze de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen. Weggebruikers met pech in een tunnel kunnen de hulp van onze controlezaal inroepen via de noodtelefoons. Er wordt dan meteen bijstand gestuurd.

De Liefkenshoektoltunnel (R2) wordt beheerd en uitgebaat door de NV Tunnel Liefkenshoek

Kaart met de 6 TERN-tunnels in Vlaanderen.
De 6 Vlaamse tunnels op het Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN‑V)