De tunnels op de Vlaamse hoofdwegen krijgen regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts. De onderhoudsbeurt verloopt telkens volgens dezelfde procedure: de tunnelkoker wordt tijdelijk afgesloten en het verkeer wordt omgeleid: ofwel door de tunnelkoker waarin die nacht niet wordt gewerkt, ofwel bovengronds in de buurt. 

Af en toe worden tunnels ook afgesloten voor specifieke technische ingrepen of herstelling. Dan wordt ernaar gestreefd om dezelfde sluitingsprocedures en timing te hanteren.

- Klik hieronder op de naam van de tunnel om per tunnel de data en de procedures van de komende sluitingen te bekijken.

- De eerstvolgende tunnelsluitingen staan ook verzameld in een overzicht bij verwachte hinder elders op deze website (onderaan op die pagina).

- Wilt u de geplande tunnelsluitingen bundelen in een lijst per maand? Klik dan hier voor de maandplanningen en voer de maand van uw keuze in.

Agenda tunnelsluitingen

Verkeersleider aan tunneldesk.

Beverentunnel R2

Beverentunnel op kaart.

Vaste procedure

De Beverentunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de sluis van Kallo.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de tweede nacht

Geplande sluitingen

richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]

Bevrijdingstunnel A12

Bevrijdingstunnel op kaart.

Vaste procedure

De Bevrijdingstunnel op de A12 is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht.
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Bolivartunnel (Antwerpen-Zuid)

Bolivartunnel op kaart.

Vaste procedure

De Bolivartunnel onder het Antwerpse justitiepaleis op het Zuid is afgesloten in beide richtingen tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Craeybeckxtunnel E19

Craeybeckxtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Craeybeckxtunnel op de E19 is in één richting afgesloten tussen 21u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht (de oprit van de Singel naar de E19 is ook dicht, reeds vanaf 20.30u).

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Debbautstunnel Zelzate E34/R4

Locatie Debbautstunnel op kaart.

Vaste procedure

De Debbautstunnel, onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de Gentse ring R4, is afgesloten tussen 21u en 5u.

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid: via knooppunt [13] Zelzate-Oost van de E34, de ring rond Gent R4, het centrum van Zelzate en de brug over het kanaal Terneuzen-Gent naar knooppunt [14] Zelzate-West.

Doorgaans vinden afsluitingen van de Debbautstunnel tegelijkertijd plaats met die van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke van de naburige Zelzatetunnel op de E34.

Geplande sluitingen

richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)
richting Gent (éénrichtingstunnel)

Groenendaaltunnel R0

Groenendaaltunnel op kaart.

Vaste procedure

De Groenendaaltunnel op de Brusselse Ring R0 is in beide richtingen afgesloten tussen 22u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Jan De Vostunnel A112

Jan De Vostunnel op kaart.

Vaste procedure

De Jan De Vostunnel op de A112 bij Antwerpen-Kiel is afgesloten in één richting tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds in de buurt omgeleid.

- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de tweede nacht

Geplande sluitingen

richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen

Kennedytunnel R1

Kennedytunnel op kaart.

Vaste procedure

De Kennedytunnel op de Antwerpse Ring R1 is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt dan door de andere tunnelkoker geleid, waardoor er in elke richting slechts één rijstrook beschikbaar is. U houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen.

- Afgesloten in de richting van Gent [1] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [2] tijdens de tweede nacht

Ook de naburige oprit [6] Linkeroever van de R1 is afgesloten tijdens beide nachten, reeds vanaf 20.30u.

Let op! Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen is toegestaan, kan ADR-transport niet door de Kennedytunnel en moet het op lange afstand omrijden, bijvoorbeeld:
- vanop de R1 richting Gent: via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.
- vanop de E17 richting Antwerpen: via de E17 richting Antwerpen, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de A12-Zuid richting Antwerpen.

Geplande sluitingen

richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]
richting Gent [1]
richting Nederland [2]

Krijgsbaantunnel R11

Krijgsbaantunnel op kaart.

Vaste procedure

De Krijgsbaantunnel op de R11 achter de Antwerpse luchthaven is in één richting afgesloten tussen 20u00 en 6u00. Het verkeer wordt omgeleid via de andere tunnelkoker.

- Afgesloten in de richting van Mortsel tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Borsbeek tijdens de tweede nacht

Geplande sluitingen

richting Mortsel
richting Borsbeek
richting Mortsel
richting Borsbeek
richting Mortsel
richting Borsbeek
richting Mortsel
richting Borsbeek

Leonardtunnel E411

Leonardtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Leonardtunnel op de E411 is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten in de richting van Namen tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht

Het verkeer wordt bovengronds omgeleid:
- Verkeer op de E411 naar Namen wordt op de Brusselse Binnenring R0 geleid, waar het verderop kan keren op het kruispunt van Groenendaal om daarna via de Buitenring en de E411 verder naar Namen te rijden.
- Verkeer op de E411 richting Brussel wordt op de Buitenring R0 gestuurd om verderop te keren op het kruispunt van Vierarmen en vandaar verder te rijden.

Geplande sluitingen

richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel
richting Namen
richting Brussel

Leonardtunnel R0

Leonardtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Leonardtunnel op de Brusselse Ring R0 is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht

Er gelden bovengrondse omleidingen:
- Verkeer op de Brusselse Buitenring wordt geleid naar de E411 richting Namen om verderop te keren over de brug van Jezus-Eik en vandaar terug naar de R0 te rijden.
- Verkeer op de Binnenring volgt een omleiding via het bovengrondse kruispunt.

Geplande sluitingen

Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)

Liefkenshoektunnel R2

Liefkenshoektunnel op kaart.

Vaste procedure

De Liefkenshoektunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht (donderdag)
De R2 in de richting van Gent wordt afgesloten ter hoogte van complex [12] Lillo. Het verkeer rijdt om via de A12-Noord, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de A12-Zuid richting Brussel, de gewestweg N16 (Temsebrug) en de E17 naar Gent.

- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht (vrijdag)
De R2 in de richting van Nederland wordt afgesloten ter hoogte van complex [11] Waaslandhaven-Noord. Het verkeer rijdt om via de E34 richting Antwerpen, de R1 en de Kennedytunnel.
Aangezien in de Kennedytunnel geen vervoer van gevaarlijke goederen toegestaan is, geldt voor ADR-transport vanaf de R1 een andere omleiding, namelijk via de E17 richting Gent, de gewestweg N16 (Temsebrug), de A12-Zuid richting Antwerpen en de R1.

www.liefkenshoektunnel.be

Geplande sluitingen

richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]

Oostertunnel R23 (Leuven)

Oostertunnel op kaart.

Vaste procedure

De Oostertunnel op de R23, de ring van Leuven, is in beide richtingen afgesloten tussen 21u en 7u. Er geldt een bovengrondse omleiding via de Diestsevest (richting zuid), de Tiensevest (richting noord) en het Martelarenplein. Ook hulpdiensten kunnen die omleidingsroute gebruiken.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Rupeltunnel A12

Rupeltunnel op kaart.

Vaste procedure

De Rupeltunnel op de A12 is in één richting afgesloten tussen 20u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via het centrum van Boom.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht (omleiding via afrit [8] Rupel-Kanaalzone en gewestweg N177)
- Afgesloten in de richting van Brussel tijdens de tweede nacht (omleiding via afrit [9] Boom en gewestweg N177)

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brussel
Van vrijdagavond 11/03 (22u) tot uiterlijk maandagochtend 14/03 (5u): in beide richtingen doorlopend afgesloten voor technische ingreep.
Van vrijdagavond 11/03 (22u) tot uiterlijk maandagochtend 14/03 (5u): in beide richtingen doorlopend afgesloten voor technische ingreep.
Van vrijdagavond 11/03 (22u) tot uiterlijk maandagochtend 14/03 (5u): in beide richtingen doorlopend afgesloten voor technische ingreep.
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel
richting Antwerpen
richting Brussel

Tijsmanstunnel R2

Tijsmanstunnel op kaart.

Vaste procedure

De Tijsmanstunnel op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, is in één richting afgesloten tussen 20u en 5u. Het verkeer wordt plaatselijk bovengronds omgeleid via de Scheldelaan (N101). In de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt, zijn alle rijstroken normaal beschikbaar.

- Afgesloten in de richting van Gent [2] tijdens de eerste nacht
- Afgesloten in de richting van Nederland [1] tijdens de tweede nacht

Geplande sluitingen

richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]
richting Gent [2]
richting Nederland [1]

Tunnel onder 't Zand R30 (Brugge)

Tunnel onder 't Zand op kaart.

Vaste procedure

Regulier onderhoudswerk van de tunnel onder ’t Zand op de R30, de kleine ring in Brugge, neemt één nacht in beslag, van 22u tot 5u.
Tijdens de eerste helft van de nacht is de tunnel afgesloten in de richting van de Bloedput. Tijdens de tweede helft van de nacht is de tunnel dicht in de richting van het station.
Het verkeer wordt bovengronds op ’t Zand omgeleid via de Vrijdagmarkt.

Geplande sluitingen

eerst richting Bloedput, daarna richting station.
eerst richting Bloedput, daarna richting station.
eerst richting Bloedput, daarna richting station.

Tunnels Nationale Bank (Antwerpse Leien)

Tunnels Nationale Bank op kaart.

De Van Eycktunnel, de Blauwetorentunnel en de Gasthuistunnel onder de Leien in de buurt van de Nationale Bank in het centrum van Antwerpen zijn gedurende twee opeenvolgende nachten in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 6u.

Tijdens de afsluiting van de tunnels rijdt alle verkeer (ook de hulpdiensten) bovengronds om.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Valaartunnel (Antwerpen-Wilrijk)

Valaartunnel op kaart.

Vaste procedure

De Valaartunnel, de verbinding tussen de Berkenrijslaan en de Dokter Veeckmanslaan in het Antwerpse district Wilrijk, is in beide richtingen afgesloten tussen 23u en 6u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid in de buurt van de tunnel.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen

Vierarmentunnel R0

Vierarmentunnel op kaart.

Vaste procedure

De Vierarmentunnel op de Brusselse Ring R0 in Tervuren is in één richting afgesloten tussen 21u30 en 5u30. Het verkeer wordt omgeleid via het bovenliggende kruispunt.

- Afgesloten op de Buitenring (richting Zaventem) tijdens de eerste nacht
- Afgesloten op de Binnenring (richting Waterloo) tijdens de tweede nacht

Geplande sluitingen

Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)
Buitenring (richting Zaventem)
Binnenring (richting Waterloo)

Waaslandtunnel N49a

Waaslandtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Waaslandtunnel op de gewestweg N49a in het centrum van Antwerpen is in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 4u. Het verkeer wordt omgeleid via de Antwerpse Ring R1 en de Kennedytunnel.

Geplande sluitingen

beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen
beide richtingen

Wevelgemtunnel E403

Wevelgemtunnel op kaart.

Vaste procedure

De Wevelgemtunnel op de E403 (onder de luchthaven Kortrijk-Wevelgem) is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

- Afgesloten in de richting van BRUGGE tijdens de eerste nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [5] Wevelgem en rijdt via de gewestweg N8, oprit [11] Bissegem, de Ringlaan R8, knooppunt Kortrijk-West en de A19 naar complex [1] Moorsele waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Brugge.
Oprit [5] Wevelgem naar de E403 in de richting van Brugge is afgesloten.

- Afgesloten in de richting van DOORNIK tijdens de tweede nacht.
Het verkeer verlaat de E403 via afrit [1] Moorsele en rijdt via de A19, knooppunt Kortrijk-West, de Ringlaan R8, afrit [11] Bissegem en de gewestweg N8 naar oprit [5] Wevelgem waar het weer de E403 oprijdt in de richting van Doornik.
Afrit [1] Moorsele van de A19 naar de E403 richting Doornik is afgesloten. Op complex [1] Moorsele is ook de parallelweg naar de E403 richting Doornik dicht.

Geplande sluitingen

richting Brugge
richting Doornik
richting Brugge
richting Doornik
richting Brugge
richting Doornik

Zelzatetunnel E34

Locatie Zelzatetunnel op kaart.

Vaste procedure

De Zelzatetunnel op de E34 is in één richting afgesloten tussen 21u en 5u. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid via de Zelzatebrug.

- Afgesloten in de richting van Antwerpen tijdens de eerste nacht.
- Afgesloten in de richting van Brugge/Knokke tijdens de tweede nacht.

Doorgaans vindt tegelijkertijd met de afsluiting van de tunnelkoker richting Brugge/Knokke ook de afsluiting plaats van de naburige Debbautstunnel (éénrichtingstunnel richting Gent) onder het knooppunt [14] Zelzate-West van de E34 en de R4.

Geplande sluitingen

richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke
richting Antwerpen
richting Brugge/Knokke

A12 - Rupeltunnel weekendlang dicht in beide richtingen

Van vrijdagavond 11 maart, 22u tot maandagochtend 14 maart, uiterlijk 5u wordt doorlopend gewerkt in de Rupeltunnel op de A12 in Boom. De Rupeltunnel is dan afgesloten in beide richtingen en het verkeer rijdt bovengronds om via gewestweg N177. Verkeer in de richting van Antwerpen verlaat daarvoor de A12 via afrit [8] Rupel-Kanaalzone en verkeer naar Brussel neemt afrit [9] Boom.

 

Volcontinu tunnelmanagement vanuit het Vlaams Verkeerscentrum

Het Verkeerscentrum is ook de centrale controlekamer voor tunnels in Vlaanderen. Met sensoren en camera’s bewaken onze verkeersleiders de klok rond het veilig gebruik van ruim 20 tunnels en hun installaties (veiligheidsuitrusting, ventilatie, verlichting, pompen, enz.). Extra aandacht gaat uit naar de tunnels op het drukke TERN-netwerk (Trans European Road Network), namelijk: Kennedytunnel (R1), Craeybeckxtunnel (E19), Tijsmanstunnel (R2), Beverentunnel (R2) en Vierarmentunnel (R0). 

Bij incidenten in een tunnel starten de verkeersleiders onmiddellijk de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarna ondersteunen ze de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen. Weggebruikers met pech in een tunnel kunnen de hulp van onze controlezaal inroepen via de noodtelefoons. Er wordt dan meteen bijstand gestuurd. Lees meer over tunnelveiligheid op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De Liefkenshoektoltunnel (R2) wordt beheerd en uitgebaat door de NV Tunnel Liefkenshoek

Kaart met de 6 TERN-tunnels in Vlaanderen.
De 6 TERN-tunnels in Vlaanderen.