Het Verkeerscentrum meet permanent het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen. Die monitoring gebruiken we voor ons dynamisch verkeersbeheer, maar ook als basis voor toegepast verkeersonderzoek. We analyseren de meetdata en leiden er indicatoren uit af. We ontwikkelen regelscenario’s en maatregelen voor vlotter en veiliger verkeer. Met effectonderzoek gaan we na of genomen maatregelen effectief tot verbetering hebben geleid voor de weggebruikers. Hier vindt u een greep uit onze studierapporten.