Gemiddelde weekdag

Op deze dynamische kaart kunt u het gemiddelde fileverloop op een gemiddelde weekdag bekijken. De animatie is gebaseerd op historische verkeersdata en houdt geen rekening met onvoorspelbare factoren die mogelijks vandaag het verkeer verstoren of verstoord hebben, zoals slechte weersomstandigheden en incidenten. De animatie kan bijgevolg afwijken van de reële actuele verkeerssituatie. Selecteer de dag en het startuur van uw keuze om het tijdsverloop af te spelen.

Op zoek naar cijfers over het verkeer?

Het Verkeerscentrum monitort de klok rond het verkeer op de Vlaamse snelwegen. Met die data brengen we de evolutie van het verkeer statistisch in kaart en doen we aan verkeerskundig onderzoek. U kunt onze verkeersindicatoren en studierapporten raadplegen op deze website.

Check studies & cijfers