Vanaf 1 oktober "reddingsstrook" verplicht bij filevorming

Kortrijk
Reddingsstrook simulatie.

Illustratie: FOD Mobiliteit

Vanaf donderdag 1 oktober 2020 moeten alle weggebruikers bij filevorming steeds onmiddellijk een "reddingsstrook" vrijlaten. Dat is een vrije ruimte waarop hulpdiensten kunnen voorbijrijden in de file als dat nodig is. De voertuigen die zich op de linkse rijstrook bevinden, moeten uiterst links gaan staan en de voertuigen op de andere rijstroken daarnaast zetten zich zoveel mogelijk naar rechts in de file. U leest hier wat de nieuwe regel precies inhoudt.

Het vormen van een reddingsstrook in een file is verplicht: altijd en op alle wegen met minstens twee riistroken in dezelfde richting, of het nu gaat om autosnelwegen of andere wegen, ook binnen de bebouwde kom. De weggebruikers vormen spontaan de reddingsstrook zodra er zich file begint te vormen, ook als er op dat moment (nog) geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert.

De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle prioritaire voertuigen zodat zij snel kunnen tussenkomen op de plaats van een ongeval (politie, brandweer, ziekenwagens, civiele bescherming, enz..). Die voertuigen moeten zijn uitgerust met blauwe lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken. Weggebruikers moeten dus alert zijn. Takeldiensten mogen geen gebruik maken van de reddingsstrook, want zij rijden niet met prioritaire voertuigen. Zij moeten over de pechstrook rijden.

Noch de pechstrook, noch een eventuele busbaan (bijzondere overrijdbare bedding) mogen gebruikt worden om de reddingsstrook te vormen. Als weggebruiker in de file moet u zich maximaal naar de zijkant begeven, maar wel binnen de grenzen van de rijbaan. Als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) echter van achteren nadert en niet genoeg ruimte heeft om op de reddingsstrook te rijden in uw buurt, heeft u soms wellicht geen andere keuze dan u tijdelijk even te begeven op de pechstrook of busbaan. In dat geval moet u altijd oppassen dat u de weggebruikers die zich daar bevinden niet in gevaar brengt.

Als motorrijder mag u de reddingsstrook gebruiken op voorwaarde dat u artikel 16.2 van de wegcode respecteert: het snelheidsverschil tussen motorrijders en de andere weggebruikers mag niet meer dan 20 kilometer per uur zijn. Het is ook niet toegestaan als er een prioritair voertuig van achteren nadert. Als dat het geval is, moet u zich als motorrijder dadelijk naar de kant begeven om op die manier samen met de andere weggebruikers de hulpdienst vrije doorgang te verlenen.

Meer info over het principe van de reddingsstrook vindt u op wegcode.be, op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer en op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.