Doorstroming op B401 en parallelbaan E17 in Gent

Op de aansluiting van de B401 vanuit Gent-Centrum naar de E40 en E17 richting Kortrijk kampt het verkeer dagelijks met structurele files. Een complexe verkeersafwikkeling met vele weefbewegingen speelt hierin een belangrijke rol. 

In deze studie onderzoekt het Verkeerscentrum het effect van vier mogelijke oplossingen (scenario's) op de doorstroming. Dat gebeurt aan de hand van het microsimulatiemodel hoofdwegennet Gent (basisjaar 2015).