Evaluatie snelheidsbeeld Brusselse ring R0 na invoering maximumsnelheid 100km/u

Op 1 september 2020 werd het snelheidsregime op de Brusselse ringweg R0 in beide richtingen verlaagd naar 100 km/u. Het Verkeerscentrum ging na in welke mate de nieuwe regelgeving een impact heeft gehad op het snelheidsbeeld van het verkeer op de delen van de Brusselse binnen- en buitenring in Vlaanderen. Leven de weggebruikers de verlaagde maximumsnelheid van 100km/u na?

Op basis van de vergelijking van de snelheidsmetingen voor en na de invoering van de snelheidsbeperking tot 100km/u kan geconcludeerd worden dat de verlaagde maximumsnelheid op de Brusselse ring een positief effect heeft gehad op het snelheidsbeeld. De gemiddelde snelheid van het verkeer is duidelijk naar beneden gegaan. Toch valt ook op dat desondanks die algemene vertraging een groter aandeel van de bestuurders zich niet houdt aan de geldende snelheidsbeperking dan voor de invoering van de 100km/u.

De verlaagde maximumsnelheid werd voornamelijk ingevoerd om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te verbeteren. De vlottere doorstroming zou vervolgens ook een positief effect moeten hebben op de uitstoot van het verkeer. Of die doelstellingen ook bereikt werden, kon in dit rapport nog niet nagegaan worden omdat het verkeersvolume op de Brusselse ring in volle coronapandemie niet op zijn gebruikelijke niveau lag.