Evaluatie spitsstrook E19 Antwerpen-Noord - Sint-Job-in-'t-Goor

Op 14 juli 2014 werd de derde spitsstrook in Vlaanderen in gebruik genomen op de snelweg E19 Antwerpen-Breda richting Breda tussen Kleine Bareel en St-Job-in-‘t-Goor. Tegelijkertijd werd de E19 uitgebreid met een permanente extra rijstrook tussen knooppunt Antwerpen-Noord en Kleine Bareel.

Ruim een half jaar na deze weginfrastructuuraanpassingen, wanneer het verkeer zich had aangepast aan de nieuwe situatie, maakte het Verkeerscentrum een evaluatie van de effecten.

Bij deze kwantitatieve evaluatie, op basis van metingen en waarnemingen, komen volgende aspecten aan bod:    

 • zijn de effecten op de verkeersafwikkeling (files) op de E19 en de R1? 
 • In welke mate krijgen deze snelwegen meer of minder verkeer te verwerken?
 • Zijn er verschuivingen in de verkeersstromen?
 • In welke mate wordt de spitsstrook effectief benut?
 • Zijn er effecten op de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag?
 • Wat zijn eventuele neveneffecten?
 • Wat zijn de ervaringen op procedureel en gebruikersvlak?

Enkele van de conclusies:

 • De structurele avondfiles op de R1 en de E19 tussen het knooppunt Antwerpen-Oost en St-Job-in-‘t-Goor zijn verdwenen: het aantal voertuigverliesuren is met ruim 90% afgenomen.
 • Enkel ter hoogte van de afrit St-Job-in-‘t-Goor doet zich nog steeds een probleem voor aan de afrit. Ondanks de aanpassingen aan de afrit en aan de aansluitende weg, kan die de toegenomen verkeersaanvoer niet vlot afvoeren.
 • De brug over de Schotense vaart is mede verantwoordelijk voor dit probleem maar is zeker niet de enige oorzaak.
 • De E19 krijgt tot 5% extra verkeer te verwerken tijdens de avondspits, voornamelijk door de terugkeer van eerder naar het onderliggende wegennet verdreven verkeer.
 • Het aantal verkeersongevallen alsook hun afhandelingsduur is niet gewijzigd; er zijn weliswaar verschuivingen merkbaar in de plaats waar deze gebeuren.

Meer conclusies vindt u in het rapport.