Evaluatie spitsstrook E40 Sterrebeek – Bertem en weefstroken E314

Op 2 september 2013 werd de tweede spitsstrook in Vlaanderen in gebruik genomen op de snelweg E40 Brussel-Luik richting Luik tussen Sterrebeek en Bertem. Simultaan werd de capaciteit van de E40 permanent uitgebreid van Bertem tot Heverlee en werden op de aansluitende snelweg E314 Leuven-Lummen tussen Leuven en Wilsele zogenaamde weefstroken aangelegd.

Ruim een half jaar na de ingebruikname van spitsstrook en weefstroken, wanneer het verkeer zich had aangepast aan de nieuwe situatie, maakte het verkeerscentrum een evaluatie van de effecten.

 

Deze kwantitatieve evaluatie op basis van objectieve metingen en waarnemingen ging na:

  • Wat zijn de effecten op de verkeersafwikkeling (files) op E40, E314 en R0? 
  • n welke mate krijgen deze snelwegen meer of minder verkeer te verwerken? 
  • In welke mate wordt de spitsstrook effectief benut? 
  • Of en in welke mate hebben de infrastructuuraanpassingen het verkeersgedrag en
  • de verkeersveiligheid beïnvloed? 
  • Zijn er verschuivingen in de verkeersstromen?
  • Wat zijn de ervaringen op procedureel en gebruikersvlak?

De belangrijkste conclusies op vlak van doorstroming:

  • Op de E40 Brussel–Leuven is het aantal voertuigverliesuren tijdens de avondspits afgenomen met 59%. 
  • Ook de Brusselse binnenring profiteert van de vlottere doorstroming op de E40. 
  • Door de betere doorstroming op de E40 is de file op de E314 richting Lummen dan weer toegenomen. De noodzaak om de spitsstrook tussen Wilsele en Holsbeek te realiseren wordt dus groter. 

Meer conclusies vindt u in het rapport.