Evaluatie volle lijn in Craeybeckxtunnel op E19 richting Brussel

De nieuwe wegmarkering die het Agentschap Wegen en Verkeer in september 2023 heeft aangebracht in de Craeybeckxtunnel op de E19 van Antwerpen naar Brussel heeft het verkeer in die tunnelkoker een pak veiliger gemaakt. Dankzij de volle witte lijn die het verkeer op de twee rechtse rijstroken in de tunnel van elkaar scheidt, gebeuren er geen dodehoekongevallen meer met vrachtwagens. Dat blijkt uit deze studie van het Vlaams Verkeerscentrum. In het verleden was er daar maandelijks gemiddeld één dergelijk dodehoekongeval.

Op 27 september 2023 wijzigde het Agentschap Wegen en Verkeer de wegmarkering in de Craeybeckxtunnel op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Sindsdien worden de voertuigen op de twee meest rechtse rijstroken van elkaar gescheiden door een volle witte lijn van 2 kilometer lang. Daardoor kan je in de tunnel geen manoeuvre uitvoeren vanop de tweede rijstrook rechts naar de meest rechtse rijstrook, maar krijg je de tijd om je te organiseren en pas na het buitenrijden, bij het einde van de volle lijn, veilig naar de meest rechtse rijstrook uit te wijken. 

Zoals te zien is op dit camerabeeld uit de Craeybeckxtunnel, is rechts naast de nieuwe volle lijn een onderbroken lijn aangebracht. Die laat snellere voertuigen toe om alsnog vanop de meest rechtse rijstrook links invoegen als dat nodig is.

Er bevindt zich ook al jarenlang  een volle lijn tussen de twee meest linkse rijstroken richting Brussel. Die volle lijn links is echter veel korter dan de meer recente volle lijn rechts: ze eindigt al na de toegang van de tunnel en biedt het verkeer dat op de meest linkse rijstrook vanuit het stadscentrum de tunnel inrijdt de kans om op snelheid te komen alvorens andere voertuigen in de tunnel naar de meest linkse rijstrook beginnen te migreren.

Structureel probleem van dodehoekongevallen

De volle lijn rechts was een maatregel tegen het opvallend hoge aantal dodehoekongevallen in de Craeybeckxtunnel richting Brussel. In 2022 werden daar 119 incidenten geregistreerd. In 22 gevallen betrof het verkeersongevallen, waarvan 12 dodehoekongevallen. Bij de 94 incidenten in 2023 (periode tot 27 september) waren er 11 ongevallen, waarvan 7 dodehoekongevallen. Kortom: gemiddeld één dodehoekongeval per maand, een structureel probleem dat in geen enkele andere Vlaamse snelwegtunnel voorkwam. 

Bij het inzoomen op de ongevallen bleek dat de oorzaak niet gelinkt was aan de tunnel zelf, maar wel aan zijn ligging vlakbij het knooppunt Antwerpen-Zuid. Bij de toegang van de tunnelkoker richting Brussel komen drie grote verkeersstromen uit drie verschillende richtingen samen op vier rijstroken: 

  • op de rechtse rijstrook rijdt verkeer afkomstig van de Antwerpse ring R1 richting Nederland (m.a.w. verkeer komend vanuit de richting van de Kennedytunnel en Gent), 
  • op de twee middelste rijstroken rijdt verkeer vanuit de R1 richting Gent (m.a.w. komend vanuit het noorden/Nederland),
  • en op de linkse rijstrook zit verkeer dat via de Generaal Lemanstraat uit het stadscentrum komt.

70 % van de vrachtwagens in de Craeybeckxtunnel richting Brussel rijdt de tunnelkoker in op de twee rijstroken in het midden. De vrachtwagenbestuurders willen daar zo snel mogelijk helemaal rechts gaan rijden zoals het verkeersreglement voorschrijft. Camerabeelden toonden aan dat zij bij die weefbeweging niet altijd de auto opmerken die al op de rechtse rijstrook reed in hun dode hoek, vaak met een aanrijding tot gevolg. 

Volle lijn levert meer verkeersveiligheid op

Het Verkeerscentrum stelt vast dat de volle lijn tussen de twee rechtse rijstroken de verkeerssituatie in de Craeybeckxtunnel aanzienlijk veiliger heeft gemaakt. Van 27 september 2023 tot en met 30 april 2024 gebeurde er in de tunnelkoker richting Brussel geen enkel dodehoekongeval meer door een manoeuvre naar de meest rechtse rijstrook. Ook stroomafwaarts, kort na de tunnel, bleven dergelijke ongevallen uit. De maatregel heeft het probleem dus ook niet verplaatst. 

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, Perceel</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving