Inhaalverbod vrachtwagens – aanvulling met A11 en N31 Brugge - Knokke

Deze studie is een aanvulling op het studierapport ‘Inhaalverbod vrachtwagens of de hoofdrijbaan van tweestrooks snelwegen’ (Verkeerscentrum, juni 2017). Het gaat na op welke delen en op welke tijdstippen een inhaalverbod voor vrachtwagens op de A11 en de N31 aangewezen is. 

Naar aanleiding van de nieuwe regeling die van kracht zou worden op 1 januari 2019 werd in 2017 van de gelegenheid gebruik gemaakt om voorafgaand voor het volledige Vlaamse autosnelwegennet te onderzoeken op welke locaties en tijdstippen een inhaalverbod is aangewezen op basis van objectieve criteria (cijfers meetnet ‘Meten in Vlaanderen’). Het resultaat van dat onderzoek is terug te vinden in het studierapport ‘Inhaalverbod vrachtwagens of de hoofdrijbaan van tweestrooks snelwegen’ (Verkeerscentrum, juni 2017).

Op dat ogenblik was de A11 tussen Bruggen en Knokke-Heist nog niet opengesteld voor het verkeer waardoor de analyse voor deze snelweg nog niet kon worden uitgevoerd. De N31, die de verbinding vormt tussen de

snelwegen A11 en E40 nabij Brugge, was evenmin in de analyse opgenomen aangezien dit geen snelweg is. Bovendien was het aantal beschikbare verkeersmetingen er toen nog beperkt.

Dit rapport betreft een uitbreiding op bovenvermelde studie, op vraag van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, waarin een soortgelijke analyse wordt gemaakt, op basis van de inmiddels beschikbare verkeersmetingen, op welke delen en tijdstippen van de A11 en de N31 een inhaalverbod voor vrachtwagens is aangewezen.